Statorhål i elmotorhus

1. Spindelverktyg

Baklänges bearbetning av lagersäte

 • Dragande spindelbearbetning
 • Färdig diameter inklusive fasning
 • All bearbetning möjlig i en fastspänning
 • Kort utstickslängd för ökad styvhet

Tekniska data
Storlek: ~Ø50 mm
Typ:PKD WSP
Vc: 500+ m/min
F: 0,07 mm/varv
Ap: 0,5 mm 

2. 3D-utskriven kompositsvarvbom

Finbearbetningsverktyg (uppe till vänster)

 • Lätt konstruktion med aluminiumstomme och kompositvingar (9,8 kg vid Ø 200 mm)
 • Lösning med flera steg
 • Fininställning för toleranser upp till IT6
 • Modulsystem med kompositvingar

Grovbearbetningsverktyg (uppe till höger)

 • Lätt konstruktion med aluminiumstomme och kompositvingar (10,4 kg vid Ø 200 mm)
 • Lösning med flera steg
 • Inklusive bearbetning av lagersäte
 • Modulsystem med kompositvingar

2. Konventionellt uppborrningsverktyg

Finbearbetningsverktyg (nere till vänster)
(inkl. lagersäte) 

 • Kostnadseffektiv lösning
 • Lösning med flera steg
 • Fininställning för toleranser upp till IT6
 • Inklusive bearbetning av lagersäte

Grovbearbetningsverktyg (nere till höger)

 • Kostnadseffektiv lösning
 • Lösning med flera steg
 • Inklusive bearbetning av lagersäte

3. Special-U-axel

Finbearbetning för statorhål och lagersäte/instick i ett arbetsmoment (uppe)

 • Industry 4.0-verktyg med U-axelteknik
 • Z=3 för hög linjär matning
 • Inklusive tillverkning av lagersäte och segersäkringsspår
 • Exakt passform och fristickning av huvuddiameter

3. U-axel med tillsatsverktyg

Grov- och finbearbetning för statorhål i ett arbetsmoment (nertill)

 • Grov- och finbearbetning i ett verktyg
 • Processäker och repeterbar bearbetning av statorhål
 • Modulär uppbyggnad (U-axel, tillsatsverktyg, verktygshållare, vändskär)
 • Kortare processtider tack vare kombilösning för grov- och finbearbetning

4. Recessingverktyg

Finbearbetning av statorhål

 • Mekaniskt styrbart verktyg på en specialmaskin
 • Slutbearbetning av huvuddiameter, lagersäte och fas
 • Fristickning och konturer kan utföras
 • Höga matningar med Z=4

Skärdata för verktygen

till 3D-utskriven kompositsvarvbom (2)

till grovbearbetningsverktyg (uppe till vänster)

Skärdiameter (mm) Skärhastighet (m/min)
199 500
Varvtal (rpm)
Tänder
800 4
Borrdjup (mm) Starthålsdiameter (mm)
250 195
Matning per tand (mm/t) Verktygsvikt (kg)
0,1 10,4
Matning per varv (mm/varv) Matningshastighet (mm/min)
0,4 320
Matningskraft (N) Huvudtid (s)
1045 46,88
Vridmoment (Nm) Driveffekt (kW)
170 14

till finbearbetningsverktyg (uppe till höger)

Skärdiameter (mm) Skärhastighet (m/min)
200 500
Varvtal (rpm)
Tänder
800 4
Borrdjup (mm) Starthålsdiameter (mm)
250 199
Matning per tand (mm/t) Verktygsvikt (kg)
0,1 9,8
Matning per varv (mm/varv) Matningshastighet (mm/min)
0,4 320
Matningskraft (N) Huvudtid (s)
167 46,88
Vridmoment (Nm) Driveffekt (kW)
24,2 2,3

till konventionellt uppborrningsverktyg (2)

till finbearbetningsverktyg (nere till vänster)

Skärdiameter (mm) Skärhastighet (m/min)
221 600
Varvtal (rpm)
Tänder
864 8+4
Borrdjup (mm) Starthålsdiameter (mm)
250 220
Matning per tand (mm/t) Verktygsvikt (kg)
0,06 29
Matning per varv (mm/varv) Matningshastighet (mm/min)
0,24 207
Matningskraft (N) Huvudtid (s)
192 72,34
Vridmoment (Nm) Driveffekt (kW)
21,21 1,92

till grovbearbetningsverktyg (nere till höger)

Skärdiameter (mm) Skärhastighet (m/min)
220 500
Varvtal (rpm)
Tänder
723 6+12
Borrdjup (mm) Starthålsdiameter (mm)
250 215
Matning per tand (mm/t) Verktygsvikt (kg)
0,2 25
Matning per varv (mm/varv) Matningshastighet (mm/min)
0,24 289
Matningskraft (N) Huvudtid (s)
2755 51,85
Vridmoment (Nm) Driveffekt (kW)
237 17,94

till special-U-axel (3)

Skärdiameter (mm) Skärhastighet
221 500
Varvtal (rpm)
Tänder
720 3
Borrdjup (mm) Starthålsdiameter (mm)
250 220
Matning per tand (mm/t) Matning per varv (mm/varv)
0,15 0,45
Matningshastighet (mm/min) Matningskraft (N)
324 183
Huvudtid (s) Vridmoment (Nm)
46,3 20
Driveffekt (kW)  
1,52  

till skjutverktyg (4)

Skärdiameter (mm) Skärhastighet
170 500
Varvtal (rpm)
Tänder
936 4
Borrdjup (mm) Starthålsdiameter (mm)
250 169
Matning per tand (mm/t) Verktygsvikt (kg)
0,08 22
Matning per varv (mm/varv) Matningshastighet (mm/min)
0,32 299
Matningskraft (N) Huvudtid (s)
141,8 50
Vridmoment (Nm) Driveffekt (kW)
12,03 1,18