Motor

Tillförsel av friskluft till motorn, samt avledning av förbränningsavgaser

Fördelning av bränsle till de enskilda injektorerna

Motorns kärna, där alla komponenter arbetar tillsammans

Överför kraften från kolvarna till vevaxeln

Kolvarnas radialkraft omvandlas till en roterande rörelse

Komprimerar insugsluften till motorn

1. Cylinderhuvud

Moderna cylinderhuvuden av aluminiumlegeringar ställer stora krav på både material och processer för bearbetningstekniker och verktygstillverkare. Framför allt måste komplexa uppgifter som bearbetning av ventilsäten, kamaxlar och injektorer alltid genomföras på ett processäkert och effektivt sätt, eftersom de utgör en stor del av styckpriset. Samtidigt stiger precisionskraven på grund av snävare toleranser och ytspecifikationer.
Vi uppfyller alla krav du ställer på verktygskonfigurationer, utan att kompromissa med användarvänligheten.

1. För ventilrings- och ventilstyrning, semi- och finishbearbetning för in- och utlopp

Kombiverktygsborrstång med CBN-vändskär och PKD-brotsch

 • CBN Fullface-lösning med fasta vändskär och upp till 8 skär
 • PKD-brotsch upp till Z6 för högsta skärvärden (VHM finns även tillgängligt)
 • Inga svåra inställningar tack vare högsta precision (Plug & Play)
 • Verktygssystem med mikrometerprecision för högsta processäkerhet och repeterbarhet, tack vare speciella hydrauliska spännsystem
 • Modulär verktygsuppbyggnad av standard- och semi-standardkomponenter (DAH-upptagning, hydraulisk upptagning, skärhållare, brotsch)
 • Rundgång och vinklar kan fininställas på maskinspindeln tack vare DAH

2. Planfräsning med drageffekt – upp till 100 % spånfria insidor på komponenten

Dragfräs

 • Kompromisslös grovbearbetning upp till ap 8 mm
 • PKD-bestyckade vändskär, robusta och lättbearbetade
 • Extremt lång livslängd – överträffar branschstandarden
 • Ingen komplicerad inställning (Plug & Play)
 • Modulär uppbyggnad med standardkomponenter (ytfräs, WSP, fräsupptagning)
 • Ø 50 mm – Ø 315 mm

3. Upprymning av vattenproppsborrhål – upp till 100 % spånfria insidor på komponenten

PKD-upprymningsverktyg

 • Additivt tillverkade spånspoilers för kylmedelsomriktning på spånet och borttransport av spån ur borrhålet
 • PKD-3-skär för ökad kostnadseffektivitet
 • Processäker bearbetning av vattenproppsborrhål

2. Vevhus

Moderna vevhus tillverkas av många olika aluminiumlegeringar och innebär ofta stora utmaningar för verktygstillverkare: När det kommer till hållbarhet och precision måste skärmaterial och verktyg kunna leverera toppkvalitet, speciellt för de moderna beläggningstekniker som används idag inom cylinderborrning, som t.ex. LDS. 
Även vid bearbetning av blandade material med ett skär, som t.ex. inom cylinder- och vevaxelborrning och förbränning kan du dra nytta av vårt kunnande och vårt utvecklingsarbete – med säkra och effektiva processer.

1. Extremt exakt finish för cylinderborrhål

Kylmedelsstyrda slider

 • 5-skärig med PKD-vändskär för kortare tillverkningstid tack vare snabbare återgång utan spårbildning
 • Värden för borrhålsrundhet inom 0,01 mm
 • Skärkompensation för Ø-korrigering (kan även integreras i maskinen)
 • Processäkert och repeterbart verktygssystem

2. Kompromisslös grovbearbetning vid höga skärdjup och gjutgrader

PKD-tangential planfräs

 • Tangential-PKD-vändskär med 4 skärkanter och ap upp till 11 mm
 • Lättbearbetad stomme och extremt stabila vändskär med hög gångjämnhet
 • Tangential-VHM-vändskär avlägsnar utan problem utskjutande gjutgrader
 • Lång livslängd och en kostnadseffektivitet som överträffar standarden på marknaden
 • Attraktiv lösning för gjutjärn

3. Fräsning av mikrokonturer för LDS-förbearbetning

LDS QMill

 • Fräsning av kompletta mikrokonturer i cylinderborrhål i en enda fräsoperation
 • Extremt exakt laseretsad CVD-skärkant på vändskär för ökad kostnadseffektivitet och hållbarhet
 • Utförande i upp till 3 skär för kortare processtider
 • Snabb och kostnadseffektiv omladdning - så ofta du vill

3. Vevaxel

Från 12- till 3-cylindriga motorer: Utan vevaxeln stannar motorn! När vevaxlarna ska bearbetas krävs ett stort sortiment av skärmaterial och verktygssystem, eftersom hållbara material av hög kvalitet måste användas för dessa högbelastade bilkomponenter. Bearbetning av vevaxlar medför komplexa takttider och extremt varierande bearbetningssteg, vilket innebär stora utmaningar för maskin, programmering och framför allt verktygen. Här krävs innovativa idéer och processäker implementering av intelligenta verktygslösningar för att lyckas. 
Vi erbjuder innovativa skärmaterial, nya geometrier och verktygslösningar. Detta ger en stabil bearbetningsprocess, snabbare skärhastigheter och större skärdjup, och ökar dessutom produktiviteten, vilket tillsammans minskar produktionskostnaderna.

1. Gängsvarvning av lagersätesdiameter

Gängsvarvhjul

 • Hanteringsvikt under 15 kg
 • Verktygsbyte utan lyftanordning
 • Extremt snabba verktygsbyten
 • Enkel hantering
 • Flexibel och individuell uppbyggnad i kassettmoduler
 • Samma stabilitet som ett monoverktyg
 • Omfattande vändskärsprogram

2. Slag- och huvudlagerfräsning

Fräshjul

 • Extremt noggrant fräshjul
 • Max. antal tänder kan användas
 • X-Lock kassettsystem: användarvänligt, flexibelt
 • Konstruerat för höga skärvärden
 • Stort urval av vändskär

3. Djuphålsborrning av oljekanalborrhål

Djuphålsborr Drillmax 24 CSD

 • Rakt huvudskär för mindre skärkraft
 • TiAlN-beläggning
 • Totallängd 20xD till 30xD
 • Diameter 4–8 mm
 • Stora, glanspolerade spånutrymmen för säker borttransport av spån
 • Hög balansnoggrannhet tack vare 4 styrfaser
 • Kan efterslipas

Gängsvarvhjul

  CTCP115 CTCP125 CTCK110 CTCK120
-XU    
-M50
-M70    

 

Fräshjul

Vevaxel av stål - ISO P Vevaxel av gjutjärn - ISO K
1112 (ISO P30) 1122 (ISO K20)
CTPP225 (ISO P20 - P30) CTPK220 (ISO K15 - K25)
CTPP235 (ISO P35)  

4. Bränslefördelare

Högeffektiva Common Rail-insprutningssystem minskar förbrukning och utsläpp, och ingår som standard i moderna motorer. Tack vare bränslefördelaren fördelas trycket jämnt i alla komponenter i högtryckssystemet. Belastningen på dessa komponenter är extremt hög, vilket gör att moderna, bearbetningsbara material behövs. 
Tack vare vårt omfattande verktygssortiment och vår expertis fördelas trycket jämnt även under bearbetningen: Det ger en bearbetning vars effektivitet matchar de nya motorgenerationerna.

1. Översvarvning och sänkning av bränsleanslutningen

Kombiverktyg för översvarvning

 • Lättarbetade 3-skäriga vändskär
 • Svarvning, planing och sänkning i ett verktyg
 • Färre verktygsbyten
 • Kombinationslösning för lång livslängd och ökad kostnadseffektivitet

2. Fräsning av yttergängning för tryckrörsanslutningar

Gängfräsverktyg

 • Minskad bearbetningstid tack vare 4 vändskär med gängad profil
 • Extremt stabila verktyg ger höga skärvärden och kortare processer
 • Snabbare byte av vändskär utan krånglig montering (Plug & Play)
 • Mycket korta och hanterbara spån
 • Perfekt skärkylning tack vare invändig kylmedelstillförsel för längre livslängd
 • Vändskär med gängprofil kan efterslipas

3. Gängfräsning av anslutningsgängan

Gängfräs MGF HPC

 • Processäker gängfräsning med hög repeterbarhet
 • Kortare processtider jämfört med konventionell gängning
 • 8 skär för högsta skärvärden och kostnadseffektivitet
 • Gängning ned till grunden möjlig
 • Samma verktyg kan användas för olika material (stål med draghållfasthet upp till 1200 N/mm², rostfritt stål, gjutgods, titanlegeringar)
 • Mycket korta och hanterbara spån
 • M4 – M20 i 1,5xD och 2xD tillgänglig från lager
 • M4x0,5 – M16x1,5 i 1,5xD och 2xD tillgänglig från lager

5. Vevstake

Vevstaken förbinder kolvarna och vevaxeln, och omvandlar kolvarnas linjära uppåt- och nedåtgående rörelse till en cirkelformad rörelse för vevaxeln. Den utsätts därför hela tiden för drag, tryck, böjning och torsion. Mikrolegerade eller kol-manganstål som bearbetas i sänksmidesprocesser gör vevstaken redo för den belastning den utsätts för i motorn. 
Dessa material vidareutvecklas ständigt och det ställs höga krav på stort know-how inom verktygssystem och skärmaterial – något vi verkligen kan erbjuda!

1. Finishbearbetning stort öga

Tillsatsverktyg för vippborrhuvud

 • Stabila Quatron-vändskär med 4 skär
 • Enastående borrkvalitet utan återgångsrepor
 • Lång livslängd och ökad kostnadseffektivitet

2. Extremt exakt finish för stora och små ögon

Vippborrhuvud

 • Justering med mikrometerprecision
 • Vippregleringsmekanism aktiveras automatiskt i verktyget genom inställnings- och återställningsrörelser i maskindragstången
 • Skärslag/dragstångsslag 1:85
 • Högsta processäkerhet vid snäva toleranser
 • 100 % balanserat verktygssystem
 • Anpassning av tillsatsverktyg med HSK och ABS

3. Genomgående borrning, upprymning av stora och små ögon, inkl. avfasning i ett enda arbetssteg

Kombiverktyg

 • Stabila Quatron-vändskär med 4 skär
 • Passar för svåra förhållanden, som gjutsläppning, valshud och avbrutet snitt
 • Färre verktygsbyten
 • Kombinationslösning för lång livslängd och ökad kostnadseffektivitet
 • Verktyg för genomgående borrning och upprymning i ett

6. Turboladdare

Turboladdare har blivit en självklar del i moderna fordon, eftersom de har högre verkningsgrader än sugmotorer och samtidigt hjälper till att sänka utsläppen. Under tillverkningen får man dock betala ett pris för fördelarna i form av en krävande bearbetning: På avgassidan används höglegerade, värmebeständiga material med hög andel nickel och krom, eller gjutjärn. Båda dessa materialvarianter är antingen extremt abrasiva eller leder extremt höga temperaturer till bearbetningszonen – vilket skapar ogynnsamma villkor för verktygen. Men tack vare smarta tekniker för interpolationssvarvning och cirkulär fräsning, samt de kombinerade 4-i-1-verktygssystemen, får man kortare bearbetningstider och ökad precision – turboladdning även för produktionen! 

1. Färdigbearbetning av V-band tack vare interpolering för stickning och svarvning

Svarvbom

 • Extremt stabilt verktygsutförande
 • Anpassning av skärgeometri efter bearbetningen
 • Invändig kylmedelstillförsel direkt på skäret
 • Svarvning på fleroperationscentrum möjlig tack vare cirkelformade rörelser från två linjära axlar
 • Belagd VHM-sort, särskilt framtagen för bearbetning av legeringar med nickelbas

2. Komplett färdigbearbetning av V-bandsidan

KOMtronic U-axelsystem

 • Sparar upp till 67 % av tiden
 • Upp till 25 % snabbare bearbetning
 • Ett verktyg som klarar 4 verktygs jobb
 • Finare yta och bättre formföljsamhet
 • Integrerat mätsystem med mikrometerprecision för högsta noggrannhet
 • Additivt tillverkade tillsatsverktyg perfekt anpassade efter processen
 • Extremt lång livslängd för U-axelsystem med underhålls- och reparationsservice

3. MaxiMill 275 – planfräs för höglegerat rostfritt stål

Planfräs 1Q61-KFM

 • Robust design, stabil placering i stommen
 • Oktagonformade vändskär med 16 användbara skärkanter
 • Speciellt skärmaterial för högsta termomekaniska krav
 • Definierad, stabil skäreggsstyrning
 • Garanterat högsta produktivitet, processäkerhet och kostnadseffektivitet
 • Finns som standard som Ø 63 – Ø 125 mm