Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga service. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi ställer in cookies. Mer information finns i vår Sekretesspolicy.

Motor

Tillförsel av friskluft till motorn, samt avledning av förbränningsavgaser

Fördelning av bränsle till de enskilda injektorerna

Motorns kärna, där alla komponenter arbetar tillsammans

Överför kraften från kolvarna till vevaxeln

Kolvarnas radialkraft omvandlas till en roterande rörelse

Komprimerar insugsluften till motorn

1. Cylinderhuvud

Moderna cylinderhuvuden av aluminiumlegeringar ställer stora krav på både material och processer för bearbetningstekniker och verktygstillverkare. Framför allt måste komplexa uppgifter som bearbetning av ventilsäten, kamaxlar och injektorer alltid genomföras på ett processäkert och effektivt sätt, eftersom de utgör en stor del av styckpriset. Samtidigt stiger precisionskraven på grund av snävare toleranser och ytspecifikationer.
Vi uppfyller alla krav du ställer på verktygskonfigurationer, utan att kompromissa med användarvänligheten.

1. Ventilrings- och ventilstyrning SEMI | FINISH

2. Planfräsning med drageffekt

3. Upprymning av vattenproppsborrhål

2. Vevhus

Moderna vevhus tillverkas av många olika aluminiumlegeringar och innebär ofta stora utmaningar för verktygstillverkare: När det kommer till hållbarhet och precision måste skärmaterial och verktyg kunna leverera toppkvalitet, speciellt för de moderna beläggningstekniker som används idag inom cylinderborrning, som t.ex. LDS. 
Även vid bearbetning av blandade material med ett skär, som t.ex. inom cylinder- och vevaxelborrning och förbränning kan du dra nytta av vårt kunnande och vårt utvecklingsarbete – med säkra och effektiva processer.

1. Extremt exakt finish för cylinderborrhål

2. Fräsning av mikrokonturer för LDS-förbearbetning

3. Kompromisslös grovbearbetning vid höga skärdjup och gjutgrader

3. Vevaxel

Från 12- till 3-cylindriga motorer: Utan vevaxeln stannar motorn! När vevaxlarna ska bearbetas krävs ett stort sortiment av skärmaterial och verktygssystem, eftersom hållbara material av hög kvalitet måste användas för dessa högbelastade bilkomponenter. Bearbetning av vevaxlar medför komplexa takttider och extremt varierande bearbetningssteg, vilket innebär stora utmaningar för maskin, programmering och framför allt verktygen. Här krävs innovativa idéer och processäker implementering av intelligenta verktygslösningar för att lyckas. 
Vi erbjuder innovativa skärmaterial, nya geometrier och verktygslösningar. Detta ger en stabil bearbetningsprocess, snabbare skärhastigheter och större skärdjup, och ökar dessutom produktiviteten, vilket tillsammans minskar produktionskostnaderna.

1. Gängsvarvning av lagersätesdiameter

2. Slag- och huvudlagerfräsning 

3. Djuphålsborrning av oljekanalborrhål

4. Bränslefördelare

Högeffektiva Common Rail-insprutningssystem minskar förbrukning och utsläpp, och ingår som standard i moderna motorer. Tack vare bränslefördelaren fördelas trycket jämnt i alla komponenter i högtryckssystemet. Belastningen på dessa komponenter är extremt hög, vilket gör att moderna, bearbetningsbara material behövs. 
Tack vare vårt omfattande verktygssortiment och vår expertis fördelas trycket jämnt även under bearbetningen: Det ger en bearbetning vars effektivitet matchar de nya motorgenerationerna.

1.  Översvarvning och sänkning av bränsleanslutningen

2. Fräsning av yttergängning för tryckrörsanslutningar

3. Gängfräsning av anslutningsgängan

5. Vevstake

Vevstaken förbinder kolvarna och vevaxeln, och omvandlar kolvarnas linjära uppåt- och nedåtgående rörelse till en cirkelformad rörelse för vevaxeln. Den utsätts därför hela tiden för drag, tryck, böjning och torsion. Mikrolegerade eller kol-manganstål som bearbetas i sänksmidesprocesser gör vevstaken redo för den belastning den utsätts för i motorn. 
Dessa material vidareutvecklas ständigt och det ställs höga krav på stort know-how inom verktygssystem och skärmaterial – något vi verkligen kan erbjuda!

2. Extremt exakt finish för stora och små ögon

3. Genomgående borrning, upprymning av stora och små ögon, inkl. avfasning i ett enda arbetssteg

6. Turboladdare

Turboladdare har blivit en självklar del i moderna fordon, eftersom de har högre verkningsgrader än sugmotorer och samtidigt hjälper till att sänka utsläppen. Under tillverkningen får man dock betala ett pris för fördelarna i form av en krävande bearbetning: På avgassidan används höglegerade, värmebeständiga material med hög andel nickel och krom, eller gjutjärn. Båda dessa materialvarianter är antingen extremt abrasiva eller leder extremt höga temperaturer till bearbetningszonen – vilket skapar ogynnsamma villkor för verktygen. Men tack vare smarta tekniker för interpolationssvarvning och cirkulär fräsning, samt de kombinerade 4-i-1-verktygssystemen, får man kortare bearbetningstider och ökad precision – turboladdning även för produktionen! 

1. Färdigbearbetning av V-band tack vare interpolering för stickning och svarvning

2. Komplett färdigbearbetning av V-bandsidan

3. Kompromisslös fräsning av flänsytor