Formler och bearbetningsexempel för skalsvarvning

Formler för skalsvarvning

Skärhastighet (m/min)

Varvtal hos skålchuck (varv/min)

Matning (mm/varv)

Matningshastighet (m/min)

Avverkningsvolym (cm³/min)

beräkningsexempel:

Vändskär: YNUF 271220S50-M50 CTCP625
Stavdiameter: Ø 77 mm
Skärdjup (ap): 1 mm
Matning (f): 22 (mm/varv)
Vald skärhastighet (Vc): 160 (m/min)

Beräkning av varvtal:

Beräkning av matningshastighet:

Beräkning av avverkningsvolym

Omvandling tum ↔ metriskt

1 tum = 2,54 cm = 0,0254 m
1 fot = 12 tum = 30,48 cm = 0,3048 m
1 meter = ca 39,37 tum = ca. 3,2808 fot

Bearbetningsexempel för skalsvarvning

Fin bearbetning i SINGLE-system

Bearbetningsdjup ap = 1,2 mm
Stångdiameter = 28 mm h9
Material: Cf 53 W.nr 1.1213

Specifik skärkraft:
Kc1.1 = 1525 N/mm2

Vändskär:
YNUF 241020-M50

f = 16 (mm/U)
vc = 135 (m/min)
→ P = 23 kW

Medelgrov bearbetning i SINGLE-system

Bearbetningsdjup ap = 3 mm
Stångdiameter = 70 mm
Material: X 20 CrNi 17-2 W.nr 1.4057

Specifik skärkraft:
Kc1.1 = 1875 N/mm2

Vändskär:
WNEU 161425-R50

f = 12 (mm/U)
vc = 100 (m/min)
→ P = 42 kW

Grov och medelgrov bearbetning i TANDEM-system

Bearbetningsdjup ap = 3,5 + 1,5 = 5 mm
Stångdiameter = 220 mm
Material: X6 CrNiMoTi 17-12-2 W.nr 1.4571

Specifik skärkraft:
Kc1.1 = 2150 N/mm2

Vändskär:
RNMH 5018MO + YNUF 201220-M50

f = 14 (mm/varv)
vc = 60 (m/min)
→ P = 54 kW

Beräknade prestanda gäller bara för en verktygshållare. Om skålchucken har 4 verktygshållare ökar prestanda 4 gånger.

Beräkning av medelspåntjockleken hm

För vändskär form L, N, T, W, Y

För vändskär form R