Skalsvarvning – så fungerar processen

Vid skalsvarvning skapas önskad ytkvalitet, måttprecision och formprecision på stänger och rör av olika kolstål, fjäderstål, rostfria stål, nickellegeringar samt titan och aluminium. I den här skalsvarvningsprocessen bearbetas grovsmidda, valsade eller dragna arbetsstycken. Diametern är mellan 10 och 650 mm och bearbetning sker flera gånger för att ytan ska bli jämn och slät och eventuella sprickor från smides- och valsningsprocesserna ska försvinna. 

Denna krävande bearbetning anses vara mycket produktiv och effektiv, samtidigt som den ställer stora krav både på verktygen och maskinerna. På grund av de betydligt kortare genomgångstiderna jämfört med konventionell svarvning, och det förstklassiga resultatet hos blankstålsprodukter vad gäller ytkvalitet och måttnoggrannhet, minskar kostnaderna och arbetet vid efterbearbetningen av dessa halvfabrikat.

Schematisk bild av en skalsvarv

1. Inmatningsapparat

2. Inmatningsstyrrullar

3. Skålvändskär

4. Släde/kassett

5. Utloppsstyrrullar

6. Verktygsinställningsmotor

7. Mätanordning

8. Utdragsvagn

9. Inmatningsstyrning

10. Revolver

11. Motor för inmatningsapparat

12. Skalchuck

13. Konisk ring

14. Hålaxel

15. Huvuddrivning

16. Huvudmotor

17. Utdragsvagnmotor

18. Utloppsstyrning

Innerskålar

Vid invändning skalsvarvning slutbearbetas insidan på skarvfria stålrör och kallsvetsade eller kalldragna precisionsstålrör – som exempelvis används vid tillverkning av cylinderrör. I de flesta fall används kombinerade skalsvarvnings- och slätvalsningsverktyg.

Framtill i innerskalschucken finns innerskalsplattor positionerade och fastspända i kassetter. I de flesta fall används bara två vändskär installerade, med 180° förskjutning. För ökad avverkningstakt används även tandemsystem, där 2 innerskalchuckar placerats i axelriktningen i en och samma kassett. Med hjälp av nästa slätvalsningsverktyg optimeras skalsvarvningsytan ytterligare med rulltryckning och rotation i samma arbetssteg. Materialet komprimeras, spetsar och ojämnheter trycks ner och rörinsidan blir ännu jämnare, slätare och slitstarkare.

  1. Arbetsstycke (rör)
  2. Styrdynor för skalchuck
  3. Slätvals
  4. Innerskalchuck
  5. Kassett
  6. Innerskalplatta
  7. Slätvalshuvud
  8. Styrdynor för stång