Använda underläggsplattor av hårdmetall

En mycket viktig faktor för störningsfri användning av skalsvarvningsverktyg är att skålplattan som används har en underläggsplatta av hårdmetall med samma ytterkontur som skålplattan. Den stödjer skärplattan i plattsätet och skyddar stödytan i plattsätet mot deformationer och tryckmärken. En underläggsplatta av hårdmetall förhindrar också verktygshållaren från att eroderas av spånkollisioner, som ofta inträffar vid skalsvarvning på grund av det trånga utrymmet i skålchucken. Som utgångspunkt ska sekundärskärets skärkant riktas in exakt mot arbetsstyckets axel vid skalsvarvning. Om skärkanten placerats under rotationsmittpunkten uppstår vibrationer. Om skärkanten placerats ovanför stavaxeln blir skärtrycket högt. Stavens yta blir hårdare och skäret deformeras plastiskt, vilket i slutänden förkortar plattans livslängd. Med olika tjocka underläggsplattor kan skärkantens korrekta position mot stavens mitt injusteras. Ingen slitagemarkering på stödfasen, splitter som lossat från skärkanten och kraftigt slitage på spånbrytaren tyder på att skärkanten placerats under arbetsstyckets axel. Extremt slitage på stödfasen, men lägre slitage på spånbrytaren tyder däremot på att skärkanten placerats ovanför arbetsstyckets axel.

Underläggsplattor av hårdmetall förhindrar erosion, deformation och inpräglingar i verktygshållaren.

Underläggsplattor av hårdmetall med kontur som anpassats till vändskärets ytterkontur.