Digitala produkter och recessingverktyg

Vi är en innovativ leverantör av helhetslösningar för bearbetning. Vi tänker igenom hela verktygsvalet och sätter upp ramarna för en digital framtid inom bearbetning. Vi har ett öga på hela leveranskedjan och använder skräddarsydda lösningar för att ytterligare optimera din verktygsanvändning. Dra nytta av omfattande expertis om bearbetning i samspel med digitala system och maximera produktiviteten redan idag.

Processövervakning av verktygsmaskiner

Övervaknings- och reglersystemet ToolScope registrerar och visualiserar kontinuerligt maskinsignalerna under tillverkningsprocessen. Användarna kan övervaka och reglera maskinen med hjälp av den visuella informationen.

→ Läs mer

Mekatroniska recessingverktyg

För exakt och effektiv bearbetning av komplexa konturer, ickecylindriska borrhål, plana ytor och instickning i komponenter som inte är rotationssymmetriska.

→ Läs mer

Digitala precisionsspindelhuvuden

Helautomatisk tillverkning av precisionsborrhål i slutna slingor.

→ BlueFlex2 precisionsjusteringshuvud

→ KOMflex precisionsspindelhuvud