Tool-O-Mat

Här kan du se lageröversikten över ditt Tool-O-Mat lager. För att göra detta, definiera följande attribut för att begränsa utmatningen. Du kan använda autoifyllning genom att ange en asterisk (*). Efter att ha klickat på ”Visa resultat” visas datan direkt i form av en tabell. Genom att klicka på ”download” kan du ladda ner datan till en XLSX-fil.

Vänligen notera följande:

  • Datan uppdateras varje natt. Aktiviteter som ägt rum idag kan därför först ses dagen efter.
  • Beroende på storlek, så kan skapandet av data ta några minuter.
  • Lagren visas per fack. Om det finns verktyg i flera fack måste lagren för alla fack läggas ihop. Idealisk sortering enligt artikelnummer/kundartikelnummer eller ladda ner till Excel och använd subtotalsfunktionen.

Om du har några frågor eller tekniska problem, vänligen kontakta: toolsupply.de@ceratizit.com