Kunskapsplattform

Verktygshållare med DirectCooling: Kylsmörjmedel riktat mot skäret

Bearbetning utan kylmedel? I många fall är detta något otänkbart, eftersom kylmedlet ger effektiv kylning, smörjning och borttransport av spån. Flödeskylsmörjning är fortfarande oöverträffat i de flesta användningar. Men ur ett hållbarhetsperspektiv är mer riktade metoder bättre val för bearbetningsindustrin. Där i vanliga fall en slang riktar en generös mängd skärvätska mot bearbetningsområdet, tar vårt DirectCooling (DC)-system en annan väg. 

Hur fungerar Direct Cooling (DC)?

Verktygshållare med Direct Cooling (DC) är utrustade med två inre kanaler, som riktar skärvätskan direkt mot skärkanten, där den ger störst effekt. Den ena kanalen arbetar ovanifrån mot spånytan, den andra kanalen arbetar underifrån mot den fria ytan. Varför är detta viktigt? En riktad kylning ökar både livslängden och den allmänna processäkerheten. 

Alla DirectCooling-hållare är perfekt anpassade efter varandra i längden. Det eliminerar störkonturer, skapar ett kompakt paket, med optimal stabilitet och en oslagbar flexibilitet.

Vi erbjuder två system för Direct Cooling: MonoClamp – GX-DC stickhållare och VDI-verktygshållare

Fördelar med MonoClamp – GX-DC stickhållare

 • DirectCooling kan användas mångsidigt: den enda förutsättningen är att kylmedelsöverföringen kan ske via revolvern för svarv- eller svarv-/fräsanläggningar
 • MonoClamp-GX-DC-verktygshållare är särskilt lämpad för djupa instick: Du kan lita på att spånen spolas ut ur insticket tack vare en genomflödesvolym
 • Minskad risk för klämspån
 • DirectCooling minskar slitaget
 • Omarbetat skärläge ger stabilare spänning av stickskäret i skärhållaren
 • Förbättrad hantering - enklast möjliga plattbyte: Skruven för plattfastklämningen kan manövreras både uppifrån och nerifrån
 1. G1/8" skärvätskeanslutning bakifrån
 2. Skärvätskeövergång underifrån genom verktygshållaren möjlig
 3. Skärvätskeanslutning på sidan G1/8"
 4. Dubbel kylning (spån- och friyta)
Istället för att så att säga hälla en hink över bearbetningsområdet, arbetar vi exakt och riktat mot skären.
CERATIZT produktchef, Paul Höckberg

Fördelar med den universella VDI-hållaren – DC

 • VDI-hållaren med DirectCooling är extremt mångsidig tack vare 4-i-1-funktionen 
 • Tack vare dubbeltandningen behövs bara en hållare (normalt sett behövs två varianter för normal- och overhead-användning)
 • Andra tillval: Placering av spännskenor ovanifrån eller underifrån, så att ingen extrahållare behövs för användning till vänster och höger
 • Minskad risk för klämspån
 • Minskar slitaget
 • DirectCooling kan användas mångsidigt: den enda förutsättningen är att kylmedelsöverföringen kan ske via revolvern för svarv- eller svarv-/fräsanläggningar
 1. Spännskena uppåt
 2. Spännskena nedtill
 3. Tandning uppåt (normalanvändning)
 4. Tandning nedåt (overhead-användning)