Kvalitetsverktyg för skärande bearbetning

Vi är experter på tillverkningsprocessen inom hårdmetall från pulver till färdig produkt. Detta gör att vi både kan utveckla specialverktyg för kundspecifika krav och ha ett komplett utbud av branschspecifika standardverktyg som omedelbart finns tillgängliga i lager.