Artikelnr: 52509...
CircularLine – Pinnfräs med hörnradie

Artikelbeskrivning

Beskrivning:
Spånbrytare 0,9 x DC
52 509 ... Typ långt skärdjup: 3 x DC
52 509 ... Typ extralångt skärdjup: 4 x DC

Tekniska data

Antal perifera skäreggar i ingrepp ​ ZEFP
5