Artikelnr: 75005...
SNMG

Tekniska data

Antal vändskärs möjligheter / NOI
8
Spånbrytare (Ceratizit) / CBMD
-M34
Beläggningsnamn / Sort (Ceratizit) / COATN
CTPX710 ISO_COATN.ctpx710