KOMtronic | U-axelsystem

Komplett bearbetning på en maskin, utan rotering av arbetsstycket

Det fritt programmerbara KOMtronic U-axelsystemet möjliggör valfria kontur- och svarvarbeten på icke rotationssymmetriska delar.
Tillsammans med måttillverkade tillsatsverktyg och optimalt utvalda vändskär kan du nu klara både konturer i borrhål och utvändig bearbetning. Detta ger en betydande förkortning av tillverkningstiden, med förbättrad ytkvalitet och högre formföljsamhet.

Högre effektivitet

  • Användning av standardmaskiner istället för specialmaskiner
  • Minskat antal verktyg
  • Du slipper använda spännanordningar för sluttillverkning på svarvar

Minskad styckkostnad

  • Kortare bearbetnings- och genomloppstider tack vare komplett bearbetning på en maskin
  • Färre verktygsbyten
  • Du slipper tidskrävande cirkulärbearbetning
  • Minskning av lagertid
  • Hög spåneffekt

Lägre driftkostnader

  • Komplett bearbetning på en maskin, utan rotering av arbetsstycket
  • Minimalt effektbehov tack vare U-axelsystem

Användning av U-axelsystem i medicinteknik

I videon ser du hur det fritt programmerbara KOMtronic U-axelsystemet kan användas för att skapa valfri kontur- och svarvbearbetning på icke rotationssymmetriska delar.

Styrning, kontroll, underhåll med mera!

Med den här webbservern får du åtkomst till ditt U-axelsystem oavsett var du befinner dig. Titta på videon!

Bearbetningsexempel för U-axelsystemet

Instickssvarvning

Svarvning av ventilfäste

Lagersäte

Kylkanal
Frisvarvning

Spårstång

Baksvarvning
Differentialhus

Inre kontursvarvning

Yttre kontursvarvning

Våra tekniska säljare hjälper dig gärna och svarar på dina frågor och du kan även kontakta oss via e-post.