CERATIZIT ReStart – vår slipningstjänst för bearbetningsverktyg

Få ut mer av ditt verktyg!

CERATIZIT är bekant över hela världen för en genomgående hög produktkvalitet – och en pålitlig, optimal service, anpassad efter kunden och produkten. Detta omfattar självklart även slipning av verktyg – för trots toppkvalitet och lång livslängd når även våra verktyg för eller senare sin slitagegräns.

Vår kompetenta slipningsservice med originalgeometri och -beläggning återställer i princip den ursprungliga prestandan, så att verktyget uppfyller alla kvalitetsparametrar på ett optimalt sätt. Dessutom förlänger behandlingen livslängden för verktyget – och du kan lägga pengar på annat än att köpa nya verktyg.

För vad fungerar ReStart?

 • HSS-borr
 • VHM-borr
 • VHM-borrhuvud
 • Brotschar
 • VHM-gängfräs 
 • CBN- och PKD-skär
 • HSS-fräsar
 • VHM-fräsar
 • MultiChange utbytbara huvuden

Naturligtvis är även priserna för vår slipningstjänst beräknade på ett rättvist och transparent sätt – för CERATIZIT ReStart-programmet tillkommer inga tillägg för avkotning, skrubbtandning etc. De angivna priserna gäller oavsett i vilket skick ditt verktyg levereras. Om ett verktyg inte längre går att slipa får du tillbaka det obearbetat.

Hur får jag veta vilka verktyg som kan slipas?

Här kan du direkt se om ditt verktyg kan slipas:

Var erbjuder vi vår ReStart-tjänst?

Vi kan erbjuda vår ReStart-tjänst i nästan alla europeiska länder, och vi arbetar kontinuerligt för att utöka erbjudandet.

Enkel och transparent process

 1. På begäran skickar vi en kostnadsfri omslipningslåda, där era verktyg kan transporteras säkert.
 2. Skicka ett mejl till info.scandinavia@ceratizit.com eller ring 040 49 28 40 for bokning av transport.
 3. Nästa dag hämtar DHL den fyllda efterslipningslådan hos dig. Vi står givetvis för transportkostnaderna.
 4. Medan vi återställer originalslipningen på ditt verktyg får du tillbaka den tomma lådan.
 5. Dina verktyg med återställd originalslipning levereras i den vanliga förpackningen med CERATIZIT Logistik-tjänsten.

Hur kan slipningsprocessen se ut?*

*Exempel för illustration

Vilka fördelar kan ReStart-tjänsten ge dig?

 • lägre produktions- och verktygskostnader
 • lägre lager- och kapitalkostnader
 • ökad tillgänglighet
 • förkortade omloppstider vid högsta produktivitet och maximal processäkerhet

Exempel på vår SilverLine VHM-fräs (Ø 12 mm – art.nr 50 972 12200)

1. 4x nya verktyg
2. 1x nytt verktyg + 3x slipning

röd = första användningen | mörkgrå = andra användningen 
mellangrå = tredje användningen | ljusgrå = fjärde användningen

Resursbesparande och hållbart

Vi stänger kretsloppet från sekundärråämne till färdig produkt. CERATIZIT-gruppen optimerar råvaruutvinningen inte bara externt utan även i interna processer, och undviker användning av sekundärråämnen. Dessutom hjälper vår efterslipningstjänst också till att öka hållbarheten hos våra kunder på ett betydande sätt.

Vårt återköpspris för hårdmetall riktar sig alltid efter det aktuella marknadspriset. Vi organiserar hela er avveckling och tillhandahåller de uppsamlingsbehållare och transportlösningar som behövs, utan kostnad.

Har du fler frågor?

Titta då i vår FAQ – där har vi listat vanligt ställda frågor.

På följande sidor hittar du mer information om effekterna av slitage och slipning: