Slipa istället för att köpa nytt

Gör nytt av gammalt

Dina begagnade precisionsverktyg är i bästa händer: du får tillbaka dem med den ursprungliga ytan samt ursprunglig beläggning och geometri, redo för ytterligare operationer i era maskiner. 

Bra att veta

Originalslipning

 • Originalgeometri
 • Originalbeläggning

Det garanterar att dina renoverade verktyg har nästan 100 % av motsvarande nya verktygs livslängd och prestanda.

Rimliga och transparenta priser

 • Inga påslag för separering, skrubbtandning eller dylikt. 
 • Angivna priser gäller oavsett verktygets skick. Om ett verktyg inte längre går att slipa får du tillbaka det obearbetat
Era fördelar
 • hög processäkerhet tack vare att användningsparametrarna motsvarar dem hos nya verktyg
 • lägre produktions- och verktygskostnader
 • minskad verktygslagerhållning tack vare snabb service

Leveranstider

Vår standardleveranstid är 15 arbetsdagar från det att beställningen anländer till oss. Verktyg med speciella geometrier eller beläggningar kan ha avvikande leveranstider vilket i så fall anges.


Bestämmelser

Alla verktyg som efterslipas får en särskild märkning. Verktyg som CERATIZIT tar emot för slipning och som inte kommer från våra produktprogram slipas med en geometri enligt våra riktlinjer.

Enkel väg till slipade verktyg

Skicka dina använda verktyg till oss.

På begäran skickar vi gärna en slipbox utan extra kostnad, där du kan lägga dina verktyg så att de säkert transporteras.

Formulär att ladda ner

 • Leveransseldel för omslipningsartikel - Pinnfräsar
 • Leveransseldel för omslipningsartikel - Spiralborr, NC-borr och stegborr
 • Leveransseldel för omslipningsartikel - Torus och Radiefräsar

Slipboxen kommer till dig

 1. Du får slipboxen och en etikett med både mottagaradress och din avsändaradress, en följesedel för slipningen samt en UPS-returetikett.
 2. Ring till UPS servicenummer så att hämtningen kan ske (var beredd att uppge spårningsnumret på etiketten för UPS-returer).
 3. Samma dag eller senast nästa dag hämtar UPS den fyllda slipboxen hos dig. Vi står givetvis för transportkostnaderna.
 4. Medan vi återställer originalslipningen på ditt verktyg får du tillbaka den tomma boxen inklusive en UPS-returetikett.
 5. Dina verktyg med återställd originalslipning levereras i den vanliga förpackningen med Tool-Xpress.

Här hittar mer information på följande sidor: