Instruktioner för korrekt packning av lådorna

1. Val av lämplig transportlåda

  • Standardlåda: Efterslipningslåda liten
    300 x 200 x 140 cm
  • Efterslipningslåda stor: för långa verktyg (t.ex. WTX-djuphålsborr)
    600 x 400 x 140 cm

2. Packa transportlådan säkert

Kom ihåg följesedeln!

↴ Ladda ner passande formulär här.

3. Förbereda transportlådan för leverans

Sätt bara den medföljande etiketten på locket så är lådan klar att skickas!

Viktig information

  • Lägg ett verktyg per innerfack i slipningslådorna.
  • Lägg gärna verktygen i originalförpackningen innan du lägger ner dem i facken. Då skyddas verktygen bäst under transporten.
  • Använd hellre flera lådor. Verktygen kan skadas under transporten om lådorna är alltför fulla.
  • Beställ fler lådor med vårt formulär.