Förslitningstyper på HSS och HM borrar

Urflisning vid hörn

Orsaker

 • Arbetsstycket rör sig vid borrning ( uppspänningen är inte optimal ) 
 • Otillräcklig kylning
 • Verktygskast för stort

Lösning

 • Kontrollera uppspänningen ( kontrollera spel spindellager ) 
 • Kontrollera skärvätsketillförseln 
 • Optimera rundgångsnogrannheten

Urflisning på styrlist

Orsaker 

 • Arbetsstycket rör sig
 • Felaktig hantering eller transport skada

Lösning

 • Kontrollera uppspänningen och vertygshanteringen 
 • Använd originalförpackning för lagring och transport

 

Urflisning vid steg

Orsaker

 • Stabiliteten inte tillräcklig 
 • Chuck har inte tillräcklig spännkraft och nogrannhet

Lösning

 • Kontrollera spännanordningen
 • Använd hög precisionschuck

Löseggsbildning

Orsaker

 • Skärhastigheten för låg
 • Negativ skärfas
 • Otillräcklig kylning

Lösning

 • Öka skärhastigheten 
 • Välj borr med vassare skäregg 
 • Kontrollera skärvätsketillförseln

Defekt på styrlist

Orsaker

 • Arbetsstycket rör sig ( fjädrar ) vid borrningen och genombrott
 • Otillräcklig kylning

Lösning

 • Kontrollera uppspänningen av arbetsstycket 
 • Kontollera skärvätskan, öka skärvätsketrycket

Defekt på huvudskär

Orsaker

 • Instabila borrförhållanden
 • Avbrutet skärförlopp 
 • Maximal förslitningsbredd har överskridits

Lösning

 • Optimera uppspänningen av verktyg och arbetsstycke 
 • Minska matningen
 • Tidigarelägg verktygsbyte

Gropförslitning

Orsaker

 • För låg skärhastighet 
 • Otillräcklig kylning

Lösning

 • En ökning av skärhastigheten
 • Öka skärvätsketrycket trycket

Urflisning tväregg

Orsaker

 • Matning för låg 
 • Kast på borr

Lösning

 • Öka matningen 
 • Rundgångsfel < 0,02 mm

Kraftig förslitning på hörn huvudegg

Orsaker

 • Skärhastigheten för hög 
 • Matningen för låg
 • Otillräcklig kylning 
 • Avbrutet skärförlopp

Lösning

 • Minska skärhastigheten 
 • Öka matningen 
 • besserer Kühlschmierstoff (mehr Gehalt, Druck erhöhen, DüsKontrollera skärvätsketillförseln ( trycket, blandningen och munstyckets placering )
 • Kontrollera rundgången

Kraftigt rundfasförslitning

Orsaker

 • Skärhastigheten för hög 
 • Skärvätsketryck för lågt 
 • Kast på borr

Lösning

 • Minska skärhastigheten, öka matningen 
 • Öka skärvätsketrycket 
 • Rundgångsfel < 0,02 mm