Hur påverkar omslipning fräsen?

Ände

Är slitage för stort på änden leder detta till en förkortning och omslipning av verktyget.

Spånytor

Vid slipning av spånytan minskas skärdiametern.

Omkrets

Vid omslipning av skärkantslängden minskas skärdiametern.

Hals

Om halsen på verktyget slipas berörs endast diametern. 
Längden av halsen ändras inte!