Normal förslitning av borren

Under idealiska förhållanden är slitaget jämnt över hela skäreggen. 

  • Med korrekt skärhastighet 
  • Med korrekt matning
  • Arbetsstycke och borr idealiskt fastspänt

Maximal förslitning före omslipning

För omslipning av borr bör en viss bredd av förslitning (VB), samt en vissgropförslitning (KB) uppnås. 

  1. Spånyta
  2. Avrundningsfas
  3. Släppningsyta
  4. Område
  5. Borrcentrum
Maximal fasförslitning (VB) i mm
  Område
Borrdiameter i mm  3 2 1
3,00 – 6,00 0,20 0,20 0,20
6,01 – 10,00 0,25 0,20 0,20
10,01 – 14,00 0,25 0,25 0,25
14,01 – 17,00 0,30 0,25 0,25
17,01 – 20,00 0,35 0,30 0,30
Gropförslitning (KB) i mm
  Område
Borrdiameter i mm 3 2 1
3,00 – 6,00 0,20 0,20 0,20
6,01 – 10,00 0,25 0,25 0,25
10,01 – 14,00 0,30 0,30 0,30
14,01 – 17,00 0,30 0,30 0,30
17,01 – 20,00 0,35 0,30 0,30