ToolScope övervakar och dokumenterar tillverkningen av komponenter till kraftverksturbiner

För heltäckande säkerhet inom flygbranschen måste tillverkningsprocesserna uppfylla en mängd krävande standarder. En leverantör till flygbranschen kan använda vårt hjälpsystem ToolScope för att minska dokumentationsarbetet – det sparar tid och ökar processäkerheten!

Standarderna för flygplanskonstruktioner och deras komponenter är extremt hårda och måste uppfyllas och dokumenteras fullständigt. ”En leverantör som passerat dessa hinder och blivit leverantör till flygbranschens aktörer vill minska mängden manuellt arbete som krävs för kontroll och dokumentation. Helst önskas ett processövervakningssystem som uppfyller flygbranschstandarderna GEP11TF12 och MTV548-4. Lösningen heter ToolScope”, förklarar Marc Rottschäfer som är försäljnings- och tillämpningsexpert inom digitala lösningar på CERATIZIT.

Kontroller i realtid skyddar arbetsstycket och maskinen

Utsedda leverantörer tillverkar bland annat kompressorhjul för turbinmotorer, så kallade bliskar, av nickel-kromlegeringen Inconel® 718. ”För att inga dyrbara fel ska uppstå under tillverkningen används ToolScope som tillförlitlig övervakning i realtid och utgör en viktig kvalitetsfaktor. Systemet varnar om verktyget slits snabbt eller går av, så att maskinen och arbetsstycket skyddas”, säger Marc Rottschäfer. 

Men först måste alla bearbetningscentrum som används för blisktillverkningen utrustas med CERATIZIT ToolScope och samma sensorer för skärvätskeövervakning. Krav: Maskinerna är tillverkade mellan 2007 och 2020 och har olika styrsystem och programvaror. Men det gick ändå att integrera alla maskiner i samma plattform så att ToolScope kunde rullas ut. Användarna är nöjda: Alla maskiner övervakas på samma sätt.

ToolScope-maskinvara med direkt maskininkoppling
Blisk för användning i turbinmotorer: Borrhålen övervakades med ToolScope.

ToolScope-moduler för digital dokumentation

ToolScope består av moduler som kan kombineras med varandra och utför olika övervakningsuppgifter. ”Det var viktigt för kunderna att snabbt identifiera verktygsbrott så att följdskadorna på verktyg, arbetsstycken och maskiner kunde minimeras. Därför använde vi modulen TS-PM (processövervakning) som möjliggör obemannad övervakning genom 100-procentig kontroll av arbetsstyckena”, säger Marc Rottschäfer. Det har byggts ut för att uppfylla flygbranschens standarder GEP11TF12 och MTV548-4. I detta fall övervakas spindelns vridmoment, matningsaxlarnas vridmoment, spindelvarvtalet, skärvätsketrycket och flödet.

Modulen TS-QRep bistår i övervakning och realtidsdokumentation av kritiska processer (kvalitetsdokumentation). ”Flygbranschens höga krav uppfylls bara om leverantören kan visa upp löpande kvalitetsdokumentation utan luckor. Modulen TS-QRep sparar exempelvis en PDF-fil som kvalitetsintyg, genererar en processbild och sparar processinformation som exempelvis serienummer, verktygsnummer och tidsstämpel. Den dokumenterar också att de angivna processgränserna inte överskrids”, förklarar Marc Rottschäfer.

TS-Connect (nätverksfunktioner) gör att ToolScope kan anslutas till företagets nätverk. Via push-funktioner överförs genererade processdata automatiskt till kundservern, och där skapas också PDF-filer automatiskt. Kundens IT-avdelning kan också säkerhetskopiera informationen enligt sina behov. 

Komplext och ändå enkelt

Blisktillverkningen till slutkunderna blir ännu mer transparent genom att maskinoperatören kan ange serienumret för komponenten som ska tillverkas. Dokumentationen kompletteras då med de parametrar som flygbranschen kräver, samt komponentens serienummer och verktygnumret. Dokumentationen arkiveras ordning efter komponentserienummer och kan enkelt lämnas till kunden om så önskas. Processen kan ske helt automatiskt med streckkodsläsare eller med hjälp data som lagrats i styrsystemet.

Med olika ToolScope-moduler kan också komplexa dokumentationsuppgifter utföras – på en bråkdel av tiden – enligt de standarder som gäller inom flygbranschen.

Fungerar automatiskt

CERATIZIT har förenklat arbetet enormt för leverantören med ToolScope: Dokumentation som tidigare skapades omständligt genom manuell hämtning av information från systemet skapas nu automatiskt – på en bråkdel av tiden. ”Det finns en annan kvalitetsförbättrande aspekt av ToolScope: Systemet skyddar värdefulla arbetsstycken och maskiner genom att verktygsbrott varslas i tid och processen vid behov stoppas. Blisktillverkningen blir ännu transparentare för slutkunderna – och flygandet ännu lite säkrare”, sammanfattar Marc Rottschäfer.