Dragonskin – beläggningen för högsta prestanda

Ett verktyg kan bara arbeta optimalt om beläggningen är perfekt anpassad till användningen. Vi har över 100 års erfarenhet av hårdmetallutveckling och flera decenniers expertkunskap inom beläggningsteknik, och vi försäkrar dig om detta: Verktyg med Dragonskin-beläggning är det bästa som kan hända ditt bearbetningsflöde.

Det står våra Dragonskin-produkter för

Märkningen ”Dragonskin” gör det uppenbart direkt: Med de här verktygen får du maximala prestanda. Den kommer i form av

  • betydligt längre livslängd
  • tydligt högre matningar
  • maximal processäkerhet

Så känner du igen produkter med Dragonskin-beläggning
Alla produkter med Dragonskin-beläggning i butiken är märkta med Dragonskin-symbolen. Produktkategorin Dragonskin bidrar till att verktyg med den högpresterande beläggningsteknologin från CERATIZIT snabbt går att identifiera och spåra.

Vad döljer sig bakom Dragonskin-beläggningen?
Vi ville utveckla en verktygsbeläggning med oöverträffade prestanda för bearbetning. Vi utnyttjade all vår innovationsförmåga och alla expertkunskaper inom pulvermetallurgi. Resultatet är beläggningstekniken Dragonskin, som ger maximalt skydd mot yttre påverkan och effektivt minimerar förtida verktygsslitage.
Den perfekta kombinationen av toppmoderna, högpresterande substrat och den senaste beläggningsstrukturen möjliggör höga skärhastigheter och ökad processäkerhet. Bevisligt förbättrade prestanda – upp till 80 % – med den avancerade Dragonskin-beläggningstekniken ger dig en klar konkurrensfördel. Den perfekta kombinationen av toppmoderna högprestandasubstrat och ny beläggningsstruktur möjliggör höga skärhastigheter och högre processäkerhet. Tack vare den moderna Dragonskin-beläggningstekniken ökar prestandan bevisligen med upp till 80 %, vilket ger en tydlig konkurrensfördel.


Översikt över fördelarna med Dragonskin-beläggning

  • Upp till 80 % högre prestanda
  • Perfekt spånevakuering som också ger ökad livslängd
  • Lägre skärtryck
  • Minimal tendens hos spån att fastna
  • Tydligt minskat slitage och lägre styckvis kostnad

Vill du gå djupare in i materialet? Ladda ner vår tekniska rapport (på engelska) och läs mer om verktyg och verktygsbeläggningar.

Hur fungerar Dragonskin-beläggningen?

Dragonskin är en sammanfattning av våra samlade vetenskapliga verktygskunskaper. Högprestandabeläggningarna baseras på nanolager och består av lämpliga kombinationer av olika skiktsystem och beläggningstekniker.

Nanolager är nanometertunna skikt som påförs växelvis. Fördel: Man kan kombinera olika egenskaper hos olika kemiska föreningar nästan hur som helst.

Ofta ligger hemligheten i kombinationen: Om ett skikt inte själv ger det önskade resultatet går det att lägga till fler lager med olika egenskaper till en oslagbar kombination.

Om vi tar CVD-skärmaterialet CTMC245 som exempel, som specialutvecklats för bearbetning av höglegerat stål: Bästa prestanda erhålls med ett mycket segt substrat, ett skikt Al2O3, ett bindeskikt och ett skikt TiCN. Då förhindras värmechocker, samtidigt som CTCM245 är mycket temperaturbeständigt. Det medger högre skärhastigheter, minskat slitage på fria ytor och mindre gropbildning vid bearbetning av höglegerat stål.

Men det är bara en av ett otal skiktkombinationer: Beroende på användning och hårdmetallsubstrat, beroende på om det rör verktyg med skaft eller vändskär, så väljs och kombineras olika PVD- eller CVD-skiktsystem och olika skiktmaterial. Grundfokuset ligger på att effektivt skydda verktygen mot slitage. Kanske behövs vassa skärkanter med tunn beläggning inom vissa användningsområden, och ibland behövs tjockare skikt som skyddar hårdmetallsubstratet bättre vid höga temperaturer. Allting är möjligt.

Och vilket värmeskydd är bättre än att leda bort värmen från verktyget så snabbt det bara går? Därför har utvecklarna på CERATIZIT också lagt särskild omtanke på efterbehandlingen av Dragonskin. Därmed blir ytorna extremt släta vilket minskar kontaktfriktionen mellan spånet och spånytan. Spånen transporteras bort snabbare. Resultatet: Minskat slitage, lägre livslängd och upp till 80 procent förbättrade totalprestanda!

Vi har samlat all vår innovationskraft och vår expertis inom pulvermetallurgi för ett uppnå ett enda mål: Utveckla en verktygsbeläggning som erbjuder våra kunder helt nya kapacitetsnivåer inom bearbetning. Dragonskin-beläggningstekniken är resultatet av att vi nådde målet.

Precis som de osårbara drakarna i sagans värld, erbjuder Dragonskin-beläggningstekniken högsta möjliga skydd mot yttre inverkan och minskar effektivt risken att verktyget slits i förtid. Den här närapå ogenomträngliga beläggningen har utvecklats speciellt för tuffast tänkbara krav och klarar närapå vilka bearbetningsuppgifter som helst. Den extremt hårda ytan har dessutom en snygg design. 

Den perfekta kombinationen av toppmoderna, högpresterande substrat och den senaste beläggningsstrukturen möjliggör höga skärhastigheter och ökad processäkerhet. Tack vare den moderna Dragonskin-beläggningstekniken ökar prestandan bevisligen med upp till 80 %, vilket ger en tydlig konkurrensfördel.