Oskrba z orodjem Tool Supply 24/7

Vse vedno na zalogi!

Pri postopku nabave orodja nam postane pri natančnem pregledu jasno, da so na tem področju potrebna številna sredstva. Za poenostavitev teh zapletenih postopkov in nenazadnje za zagotovitev učinkovitejše nabave orodja podjetje WNT kot celovit ponudnik na področju strojne obdelave nudi inovativne rešitve, ki so prilagojene potrebam posameznikov. Podjetje WNT si prizadeva, da bi vedno imeli pri roki pravo orodje – to je nujno potrebno za vaš uspeh.

  • Tehnično svetovanje
  • Ocene potreb
  • Konsignacijsko skladišče
  • Samodejna izdaja 24 ur
  • Samodejno polnjenje
  • Pregleden obračun
  • Optimizacija stroškov