Vrste obrabe svedrov HSS in VHM

Krušenje na koncih

Vzroki

 • Obdelovanec se ob vstopu svedra premika (npr. vpenjanje obdelovancev ni optimalno) 
 • Nezadostno hlajenje 
 • Napaka krožnega teka prevelika

Rešitve

 • Preverjanje vpenjalnega elementa (preverjanje zračnosti uležajenja z vretenom) 
 • Preverjanje hladilnega mazalnega sredstva 
 • Optimizacija krožnega teka

Krušenje na vodilnih rezalnih robovih

Vzroki 

 • Premikanje obdelovancev 
 • Napačno rokovanje ali prevoz

Rešitve

 • Preverjanje vpenjanja obdelovancev, preverjanje stabilnosti orodja
 • Uporaba originalne embalaže za skladiščenje in prevoz

 

Krušenje na stopnjah

Vzroki

 • Nezadostna stabilnost 
 • Vpenjalna glava ni dovolj močna ali natančna

Rešitve

 • Preverjanje vpenjalne naprave
 • Uporaba zelo natančnih vpenjalnih glav

Prijemanje odrezkov na orodje

Vzroki

 • Premajhna rezalna hitrost 
 • Negativna površina na rezalnih robovih 
 • Nezadostno hlajenje

Rešitve

 • Povečanje rezalne hitrosti 
 • Izbira svedra z ostrimi rezalnimi robovi 
 • Preverjanje dovoda hladilnega sredstva

Fragmentacija na vodilnih rezalnih robovih

Vzroki

 • Obdelovanec se pri izhodu svedra iz izvrtine premika: »izskok« 
 • Nezadostno hlajenje

Rešitve

 • Preverjanje vpenjanja obdelovancev 
 • Preverjanje hladilnega sredstva, povečanje tlaka hladilnega sredstva

Fragmentacija na glavnem rezilu

Vzroki

 • Nestabilne razmere pri vrtanju 
 • Prekinjen rez
 • Prekoračena največja širina obrabe

Rešitve

 • Optimizacija obdelovanca in vpenjanja orodja 
 • Zmanjšanje obsega podajanja 
 • Predčasna menjava orodja

Obraba orodja na stružni površini

Vzroki

 • Prenizka rezalna hitrost 
 • Nezadostno hlajenje

Rešitve

 • Povečanje rezalne hitrosti 
 • Povečanje tlaka hladilnega mazalnega sredstva

Fragmentacija kota konice

Vzroki

 • Premajhno podajanje 
 • Prehajanje svedra

Rešitve

 • Povečanje podajanja
 • Krožni tek < 0,02 mm

Prekomerna obraba prostih ploskev v rezalnem kotu

Vzroki

 • Previsoka rezalna hitrost
 • Premajhno podajanje 
 • Nezadostno hlajenje 
 • Vrtanje z dveh strani ali prekinjen rez na izhodu

Rešitve

 • Zmanjšanje rezalne hitrosti 
 • Povečanje podajanja 
 • Boljše hladilno mazalno sredstvo (večja vsebnost, povečanje pritiska, postavitev šob?) 
 • Nadzor izhoda iz izvrtine

Prekomerna obraba na rezilu

Vzroki

 • Previsoka rezalna hitrost 
 • Premajhen tlak hladilnega sredstva 
 • Prehajanje svedra

Rešitve

 • Zmanjšanje rezalne hitrosti, povečanje podajanja
 • Povečanje tlaka hladilnega sredstva 
 • Krožni tek < 0,02 mm