Platforma znanja

Pomembna merila pri uporabi svedra WTX

Osni zamik
Osni zamik med vrtečim se obdelovancem in mirujočim orodjem sme meriti največ 0,04 mm. Večji osni zamik zmanjšuje življenjsko dobo ter kakovost vrtanja in lahko privede do lomljenja orodja.

Napaka krožnega teka
Pri rotacijskih orodjih ne smemo preseči vrednosti 0,015 mm.

Mazanje s hladilnim sredstvom
Pri orodjih z notranjim hlajenjem mora pritisk znašati najm. 20 barov – preverite v diagramu desno spodaj. Priporočamo uporabo visokokakovostnih polsintetičnih ali emulzijskih hladilnih maziv z najmanj 10-odstotno vsebnostjo olja in dodatkov proti visokim pritiskom. Tako lahko dosežemo daljšo življenjsko dobo, višjo natančnost tolerance in višjo kakovost površine. Priporočamo uporabo sistema za filtriranje drobnih delcev, da se izognete morebitnim zamašitvam hladilnih kanalov.

Vrtanje v polno
Zahvaljujoč posebni geometriji so naši svedri VHM primerni za vrtanje v polno. S svedrom VHM ≤ 12×D je mogoče napraviti izvrtine v polno brez delovnih korakov centriranja in predhodnega vrtanja.

Iztok utorov
Med obdelovancem in iztokom utorov mora biti upoštevana najm. varnostna razdalja 1–1,5×D, da zagotovimo optimalno odvajanje odrezkov in se tako izognemo nabiranju odrezkov in lomljenju orodja.

Postopek popuščanja
Ostružki, ki so ostali po obdelavi ali ki so pristali v izvrtini, lahko povzročijo lomljenje orodja, zato priporočamo, da se temu izognete.

Podajanje f v mm/vrt
Zmogljivost vrtanja glede na premer: vc = 80 m/min
Natezna trdnost materiala = 600 N/mm²

Sledilno orodje
Pri sledilnih orodjih z manjšim premerom v enaki izvrtini mora biti kot konice manjši od kota pri prejšnjem orodju, da se zagotovi samodejno centriranje.

Prekinjen rez
Pri vrtanju poševnih vhodov in izhodov ali pri prečnih izvrtinah je treba zmanjšati podajanje.

Izhod iz izvrtine
Da se izognemo nastajanju zarobkov, je treba zmanjšati vc in f.

Vpenjanje obdelovancev
Da se izognemo lomljenju orodja, moramo biti še posebej pozorni na strokovno vpenjanje obdelovancev, brez tresljajev in upogibanja obdelovanca.

Vpenjanje orodja
Optimalno vpenjanje orodja lahko pripomore k visoki natančnosti poravnave in prileganja (IT7-8). Zaradi visoke kakovosti površine povrtavanje pogosto ni potrebno.

Dimenzije strojev
Upoštevajte diagram zmogljivosti (spodaj levo).

Preglednica rezalnih vrednosti
Če želite ohraniti nadzorovano lomljenje odrezkov, ne smete pasti pod spodnje mejne vrednosti podajanja.