Platforma znanja

REAMAX TS – navodila za montažo & za uporabo

Navodila za montažo - Reamax TS

Pri odstranjevanju povrtalne glave (1) se ta potisne iz svoje lege z vpenjalnimi čeljustmi (2) in jo lahko tako zlahka odvijete iz držala: Vpenjalne čeljusti (2) razprite s ključem (3), vendar jih ne odvijte povsem in odstranite povrtalno glavo (1).

Vpenjalne čeljusti (2) odprite s ključem (3), vendar jih ne odvijte povsem in vstavite povrtalno glavo (1).

Vpenjalne čeljusti (2) zaprite s ključem (3), pri čemer upoštevajte priporočeni pritezni moment. Pri uporabi povrtalne glave (1) se ta v končni položaj potegne z zaprtjem vpenjalnih čeljusti (2) .

Za kompenzacijo obrabe nastavite naslednje: Najmanjša dovoljena odstopanja izvrtin do IT4 lahko dosežete z nastavljanjem z inbus ključem (4).

Očistite konično vpenjalo/površino naleganja → brez masti.
Pritezni čep (5) privijačite v povrtalno glavo ga zategnite z viličastim ključem (6)

Navodila za uporabo - REAMAX TS

Izravnavanje držala DAH Zero

Pri tem se priporoča orodje za radialno poravnavo v višini najv. 20 μm.

 1. Odvijte vse nastavitvene vijake in jih prednapnite z 1 Nm (nova orodja so že dobavljena taka).
 2. Merilno uro z μm-prikazom postavite na mesto brušene robne ploskve.
 3. Zaradi vrtenja orodja lahko mesto največje napake krožnega teka določite z merilno uro.
 4. Ustrezne nastavitvene vijake z inbus ključem privijte v smeri urinega kazalca (1), dokler napake krožnega teka ne korigirate na polovico. Pri tem pride do prenapetja pribl. 5 μm.
 5. Nasproti ležeči nastavitveni vijak (2) odvijte glede na vrednost prenapetja.
 6. Privijte vse 4 nastavitvene vijake, dokler krožni tek ni < 2 μm.

Prosimo, upoštevajte:

 • Pri zamenjavi vpenjala, spremembi primera uporabe, po vsaki nastavitvi glede kompenzacije obrabe in pred vsakim novim zagonom je treba preveriti krožni tek in ga po potrebi prilagoditi v skladu z nastavitvenimi koraki od 1 do 6
 • Nastavitveni vijaki morajo biti med uporabo vedno zategnjeni na najmanj 1 Nm 
 • Najv. moment za nastavljanje znaša 4,5 Nm

Pozor!

 • Neenakomerna kotna delitev!
 • 2 nasproti si ležeči rezili pod 180° = merilni zobje
 • Izmerite premer na sprednji strani rezila (zaradi koničnosti, glejte sliko)