Sebauspokojenie - pojem, ktorý naši spolupracovníci nepoznajú

Nespokojiť sa s už dosiahnutými úspechmi – to je hybná páka nášho ďalšieho rozvoja.

Neustále usilujeme o uspokojenie Vašich potrieb: naši odborníci sa snažia maximálnou mierou vychádzať v ústrety Vašim požiadavkám. Navyše používame systém riadenia, ktorý nás priamočiaro vedie k danému cieľu a popisuje procesy, ktoré realizujeme ku prospechu Vás = našich zákazníkov. Zaisťovanie akosti a ochrana životného prostredia predstavujú v spoločnosti WNT už niekoľko rokov nedeliteľnú súčasť všetkých pracovných procesov. Popri všeobecných požiadavkách podmienených situáciou panujúcou na trhu spĺňa dnes náš systém riadenia i ustanovenia normy DIN EN ISO 9001:2015 a ďalšie podmienky bežné pre oblasti životného prostredia, bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci a ochrany dát.

Aktuálne certifikáty všetkých závodov nájdete na stránke skupiny CERATIZIT. Servisní technici na zavolanie