KOMlife | autonómna indikácia prevádzkových parametrov s presnosťou na sekundy

Spája monitorovanie vymeniteľných britových doštičiek do flexibilného systému vďaka indikácii prevádzkových parametrov

Pre užívateľa precíznych nástrojov hrajú prestoje vo výrobe rozhodujúcu rolu, pretože prestoje znižujú produktivitu a zvyšujú jednotkové náklady vyrábaných produktov. Používaním inovatívnych stratégií pre vykonávanie údržby ako je Preventívna údržba - teda spoľahlivá, prediktívna údržba – je možné celkovo predlžovať životnosť nástrojov i zvyšovať hospodárnosť výrobného zariadenia.

Indikácie údržby KOMlife automaticky identifikuje a indikuje s presnosťou na sekundy prevádzku nástroja. Zistené prevádzkové parametre sa ergonomicky zobrazujú na displeji.

 • Preventívna údržba
  Pravidelným a včasným plánovaním údržby je možné zvyšovať životnosť nástrojov a zabezpečiť permanentnú kvalitu obrobkov.
 • Široká oblasť použitia
  Pomocou aplikácie KOMlife sa iba indikácia prevádzkových parametrov mechatronických nástrojov rozširuje o inteligentnú indikáciu údržby pre vymeniteľné britové doštičky u viacbritových špeciálnych nástrojov.
 • Vyčítanie prevádzkových parametrov priamo na konkrétnom nástroji
  Vďaka kompaktnej konštrukcii s integrovaným displejom OLED.
 • Vizualizácia nutnej údržby nástroja
  Pomocou červenej, blikajúcej LED diódy.
 • Digitálne indikácie prevádzkových parametrov
  Pomocou patentovaného, dynamického QR kódu a aplikácie KOMlife.
 • Vyhodnotenie používania nástroja
  Vyhodnocovanie stavu a zaťaženia britov, napr. po ich uskladnení, naskenovaním QR kódu pomocou aplikácie KOMlife, záznam histórie manipulácie s nástrojom u užívateľa.
 • Neviazanosť na výrobcu nástroja
  KOMlife je možné inštalovať do nových i súčasných lineárnych a rotačných systémov (i samostatne), a to nezávisle od výrobcu nástroja.

Vaše otázky Vám ochotne zodpovie Váš kompetentný obchodno-technický zástupca alebo nám skrátka napíšte e-mail.

Ergonomická indikačná jednotka

Deaktivovaný KOMlife

 • Počet prevádzkových hodín
 • Aktuálny stav intervalu údržby
 • Rozmery: 30 x 30 x 11 mm

Možnosť použitia v rôznych nástrojových systémoch

Nástroj rotuje -> KOMlife sa aktivuje

 • V prípade lineárneho alebo rotačného zrýchlenia, ktoré je väčšie ako 1,5 g
 • Potrebný montážny priestor: 30,1 x 30,1 x 10 mm

Patentovaný, dynamický QR kód

Digitálne vyčítanie prevádzkových dát

 • Digitálny záznam a export prevádzkových dát pomocou chytrého telefónu a aplikácie KOMlife.
 • Zobrazenie sériového čísla a prevádzkových dát

Prispôsobenie podľa želania konkrétneho zákazníka

Interval údržby bol dosiahnutý

 • Nastaviteľný interval údržby v závislosti od použitia
 • Vizualizácia nutnej údržby nástroja pomocou červeno blikajúcej LED diódy
Technické údaje
Lithiová batéria CR2032
Životnosť batérie cca 2 roky
Rozmery 30 x 30 x 11 mm
Min. zrýchlenie 1,5 g
Min. priemer nástroja 50 mm

Vyskúšať aplikáciu KOMlife!

Stiahnite si aplikáciu zdarma

Bezplatná aplikácia KOMlife v Obchode s aplikáciami pre zariadenie s operačným systémom iOS®

Naskenujte testovací kód

Po stiahnutí aplikácie môžete pomocou nižšie uvedeného QR kódu vyčítať prevádzkové parametre, ako sú napríklad prevádzkové hodiny, celkový počet hodín alebo zadané čísla nástrojov.