Team Cutting Tools - nové spojenie osvedčených značiek

S okamžitou platnosťou máte k dispozícii všetky produkty a služby predchádzajúcich firiem KOMETWNT a KLENK i značky Cutting Solutions by CERATIZIT , a to od Team Cutting Tools.

Váš poskytovateľ komplexných služieb v oblasti trieskového obrábania

Team Cutting Tools skupiny CERATIZIT predstavuje Váš kontakt na popredných medzinárodných odborníkov v oblasti trieskového obrábania.

Ovládame proces výroby tvrdokovu od prášku až po hotový obrobený produkt. To nám na jednej strane umožňuje vyvíjať  špeciálne nástroje šité na mieru podľa požiadaviek našich zákazníkov. Na strane druhej tak môžeme disponovať kompletným sortimentom štandardných nástrojov špecifických pre naše priemyselné odvetvia, ktoré sú okamžite k dispozícii na sklade.

Naša kompetencia spočívajúca v predkladaní vhodných riešení zahŕňa i schopnosť analýzy a optimalizácie súčasných procesov. Jedna vec sa pritom nemení: Priamy kontakt so zákazníkom – vďaka dostupnej vzdialenosti a osobnému kontaktu, ktorý zabezpečujú naši obchodní zástupcovia.

 • Odborné schopnosti a skúsenosti vo všetkých oblastiach trieskového obrábania
 • Jeden z najväčších sortimentov na trhu - od štandardného nástroja cez semi-štandardný až po špeciálny nástroj!
 • Najlepší vo svojej triede v oblasti vývoja, predaja i servisu
 • Prvotriedna odborná kompetencia pre technológie budúcnosti, ako je digitalizácia a inovatívne výrobné metódy
 • Odborné schopnosti založené na dlhoročných skúsenostiach
 • To všetko pod krídlami celosvetovo pôsobiacej skupiny CERATIZIT

ODBORNÍK NA NÁSTROJE S VYMENITEĽNÝMI BRITOVÝMI DOŠTIČKAMI NA SÚSTRUŽENIE, FRÉZOVANIE A UPICHOVANIE

Produktová značka CERATIZIT označuje kvalitné nástroje s vymeniteľnými britovými doštičkami. Produkty sa vyznačujú svojou vysokou kvalitou a premietajú sa v nich dlhoročné skúsenosti s vývojom a výrobou tvrdokovových nástrojov.

Produktová paleta
 • Sústružnícke nože s vymeniteľnými doštičkami
 • Multifunkčné nástroje EcoCut
 • Nástroje pre upichovanie
 • Frézy s vymeniteľnými doštičkami
 • Ultra tvrdé rezné materiály

ZNAČKA KVALITY PRE EFEKTÍVNE VŔTANIE

Vysoko presné vŕtanie, vystružovanie, zahlbovanie a vyvrtávanie je vec pre odborníkov: Efektívne nástrojové riešenia pre vŕtanie i mechatronické nástroje sú preto označené značkou KOMET.

Produktová paleta
 • Vrtáky s vymeniteľnými doštičkami
 • Výstružníky a záhlbníky
 • Nástroje na vyvrtávanie
 • Mechatronické nástroje

ODBORNÍK NA ROTAČNÉ NÁSTROJE, NÁSTROJOVÉ DRŽIAKY A RIEŠENIA PRE UPÍNANIE OBROBKOV

WNT je synonymom pre pestrú produktovú paletu. Rotačné nástroje z tvrdokovu a HSS, nástrojové držiaky a efektívne riešenie pre upínanie obrobkov sú priradené k tejto značke.

Produktová paleta
 • TK vrtáky, závitníky
 • Cirkulárne frézovanie a frézovanie závitov, sústruženie závitov
 • Ultra-Mini obrábanie + MiniCut
 • HSS frézy, TK frézy
 • Nástrojové držiaky
 • Upínanie obrobkov

NÁSTROJE PRE TRIESKOVÉ OBRÁBANIE PRE LETECTVO A KOZMONAUTIKU

Vrtáky z tvrdokovu špeciálne vyvinuté pre letectvo a kozmonautiku sú opatrené značkou KLENK. Vysoko špecializované produkty sú určené pre obrábanie ľahkých materiálov.

Produktová paleta
 • TK vrtáky pre letectvo a kozmonautiku