Poradenstvo a zkúsenosti

MonsterMill NCR - Frézy pre obrábanie zliatin na báze niklu

Špecifické vlastnosti zliatin na báze niklu privádzajú často operátorov obrábacích strojov a používané nástroje na hranice ich možností. V kráľovskej triede trieskového obrábania môže výroba zostať procesne bezpečná a efektívna len vtedy, pokiaľ sa budú používať nástroje špeciálne koncipované pre tento typ obrábania.

Fréza MonsterMill NCR, ktorú sme vyvinuli, jednoducho prekonáva nástrahy zliatin vyrábaných na báze niklu. Kombinácia tvrdokovu, povlaku a geometrie je navzájom dokonale zladená, aby obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov už neprinášalo žiadne problémy.

Presvedčte sa sami!

 • Špeciálne vyladená geometria nástroja pre obrábanie zliatin na báze niklu garantuje stabilné a bezpečné procesy
 • Zosilnený priemer jadra a kónicky stúpajúce jadro znižuje opotrebenie nástroja
 • Špeciálne vyladený tvrdokov a povlak garantujú minimálne opotrebenie pri obrábaní vrstiev okovov a valcovacej kôry

Nový povlak Dragonskin prispôsobený fréze MonsterMill NCR je koncipovaný špeciálne pre obrábanie zliatin na báze niklu.

+ vysoká žiaruvzdornosť
+ vysoká odolnosť voči opotrebeniu nástroja

Neuveriteľná životnosť 13,2 m | správa z testu: Frézovanie zliatiny NiCr19Fe18Nb5Mg

Konkurencia (= tamvo sivá) vs. MonsterMill NCR (= červená)

Rezné parametre
dc: 10 mm Vc: 30 m/min
ae: 20% | 2 mm fz: 0,07 mm
ap: 1xD | 10 mm    

Zliatiny na báze niklu

Obrábanie zliatin na báze niklu (napr. NiCr19Fe18Nb5Mg) je v porovnaní s tradičnými materiálmi podstatne náročnejšie.

Vysoká pevnosť v ťahu tohto materiálu v kombinácii so špecifickou tvrdosťou značne urýchľuje opotrebovávanie obrábacích nástrojov. Výber správneho nástroja je preto rozhodujúci. 

Len pomocou nástrojov špeciálne dimenzovaných pre tento materiál je možné minimalizovať opotrebenie, dosiahnuť maximálnej životnosti a zabezpečiť bezpečné výrobné procesy.

 1. Pevnosť v ťahu
 2. Tvrdosť
 3. Hustota
 4. Náklady
 5. Maximálna prevádzková teplota

* NiCr19Fe18Nb5Mg
** Nehrdzavejúce ocele (1.4305)
*** Titán (Ti6Al4V)

Typické aplikačné oblasti

Na základe špecifických vlastností sa zliatiny na báze niklu používajú v prípade vysokého tepelného a mechanického zaťaženia. Vďaka vysokej odolnosti voči korózii je možné kov používať v celom rade priemyselných odvetví.

 • chemický priemysel
 • výroba pecí a horákových komôr
 • letecký priemysel
 • automobilový priemysel
 • energetický priemysel