Špecifické priemyselné aplikácie a riešenia šité na mieru

Každý priemysel má svoje špecifické požiadavky. Od nástrojov a materiálov sa pritom očakáva maximálny rezný výkon, oteruodolnosť a taktiež presnosť a kvalita – od veľkosériovej výroby až po kusovú výrobu. Platí to nielen pre obrábanie zliatin hliníka, liatiny alebo vysoko legované ocele, ale i pre obrábanie superzliatin až po titán. Týka sa to pritom takmer každého priemyselného odvetvia. Počínajúc automobilovým priemyslom, cez ťažké obrábanie, letectvo a kozmonautiku až po energetický priemysel.

Ako popredný dodávateľ riešení pre početné špecifické priemyselné aplikácie sa spoliehame na naše know-how, aby sme vám poskytli najinovatívnejšie poradenstvo a podporu. Čokoľvek potrebujete, spoločne nájdeme úspešné riešenie pre optimalizáciu vašej výroby.

S vynaložením maximálneho inovačného potenciálu, know-how a v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi čelíme technologickým výzvam mobility budúcnosti. 

► VIAC INFORMÁCIÍ

Spoľahlivé obrábanie komplexných leteckých komponentov z kompozitných materiálov, hliníka, zliatin titánu alebo zo superzliatin

► VIAC INFORMÁCIÍ

Energetický priemysel

Či už ide o veterné turbíny, vodné turbíny alebo plynové a parné turbíny, ponúkame vám riešenia obrábania pre energetické technológie.

Ponúkame vám nástrojové riešenia pre rôzne zdravotnícke komponenty - od umelých kĺbov pre kolená, bedrá a ramená až po zubné implantáty, kostné skrutky alebo platničky.

► VIAC INFORMÁCIÍ

Pre aplikačnú oblasť lúpania tyčí Vám ponúkame riešenia pre trieskové obrábanie, ktoré garantujú vysokú procesnú bezpečnosť, optimálnu kvalitu povrchu a maximálne odstraňovanie triesok.

► VIAC INFORMÁCIÍ

Těžké třískové obrábění

Ponúkame aj riešenia na obrábanie veterných turbín, vodných turbín alebo plynových a parných turbín.

Výroba ložisek

Máme tiež vhodné riešenia na obrábanie železničných kolies, podvozkov a železničných náprav.

Ďalšie zaujímavé produkty a služby:

Mechanické a mechatronické nástroje

Na presné a efektívne obrábanie zložitých kontúr na nerotačne symetrických súčiastkach.

Monitorovanie nástrojov a procesov: ToolScope

Monitorovací a riadiaci systém nepretržite zaznamenáva a vizualizuje signály stroja počas výrobného procesu.

Špeciálne nástroje a pološtandardy

Prispôsobujeme štandardné nástroje, vyvíjame špeciálne nástroje alebo s vami vytvárame koncepty spoločných nástrojov.

Projektový inžiniering

Váš projekt realizujeme podľa Vášho individuálneho zadania od ponuky poradenských služieb až po úspešné ukončenie projektu.

Úspešné príbehy našich partnerov a zákazníkov

Prečítajte si zaujímavé správy o našich konceptoch nástrojov a o tom, ako ich úspešne používajú naši partneri a zákazníci.

Váš kompetentný partner na mieste

Váš odborník je vždy na vašej strane a spolu s vami navrhne najlepšie riešenia.