Automobilový priemysel a segment nákladných automobilov

         

Prehľad - automobilový priemysel
Obrábanie ako motor inovácií: Nástrojové riešenia pre mobilitu budúcnosti

Automobilový priemysel sa nachádza pred najväčšou zmenou vo svojej histórii: Z dôvodu problematiky odľahčeného materiálu, elektrifikácie poháňacích ústrojenstiev alebo nových konceptov pre zvyšovanie efektivity je vývoj vozidiel náročnejší ako kedykoľvek inokedy. Výhodu má ten, kto môže stavať na spolupráci so silným partnerom, ktorý pre každý jednotlivý automobilový diel prináša vhodné nástroje a navrhuje príslušné stratégie. S vynaložením maximálneho inovačného potenciálu, know-how a v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi, čelíme technologickým výzvam mobility budúcnosti.

Bezpodmienečné poskytovanie prvotriednych služieb, rozsiahle kompetencie napríklad v konceptoch Smart Factory aj dôsledné zameranie na špeciálne riešenia podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov pasujú skupinu CERATIZIT do role ideálneho partnera pre riešenie projektov v automobilovom priemysle.

Prevodové ústrojenstvo

Konvenčný spaľovací motor, hybridný pohon, palivový článok alebo čisto batéria pre elektropohon: Obrábanie komponentov prevodového ústrojenstva je rovnako rozmanité ako riešenie nástrojov, ktoré pre takéto obrábanie používame. Za účelom dosiahnutia efektívnej výroby ťaháme všetci za jeden povraz!

→ Vysoko efektívne turbomotory s priamym vstrekovaním paliva pre dosiahnutie maximálnej účinnosti

→ Prenos sily bez prerušenia hnacej sily medzi motorom a prevodovým ústrojenstvom

→ Kompenzácia momentu zotrvačnosti u spaľovacieho motora

Podvozok

Koncepty ľahkých konštrukcií spojené s maximálnym jazdným komfortom si vyžadujú alternatívne dimenzovanie procesov trieskového obrábania. Vyvíjame riešenie aj pre obrábanie nových materiálov s maximálnou presnosťou, efektivitou a v maximálnej kvalite.

→ Uchytenie pneumatiky a kontakt s vozovkou

→Absorpcia a prenos síl

→ V najkratšom možnom čase zabrzdí vozidlo až do úplného zastavenia

         

Prehľad - segment nákladných automobilov
Ťažko naložený, jednoducho obrobený: koncepty výkonných obrábacích nástrojov pre segment nákladných automobilov

Tiež v segmente nákladných automobilov si prísnejšie emisné predpisy a hľadanie ekologicky šetrnejších dopravných riešení vyžadujú prehodnotenie smerom k udržateľným konceptom. Okrem hybridných, elektrických a vodíkových nákladných vozidiel to zahŕňa tiež optimalizáciu účinnosti spotreby paliva u vozidiel so vznetovým motorom a vozidiel na zemný plyn. Naviac sa ku zníženiu hmotnosti úžitkových vozidiel pri súčasnom zvýšení užitočného zaťaženia používajú ľahké materiály a inovatívne konštrukčné metódy.

Chceli by ste byť optimálne pripravení na akékoľvek vývojové trendy? Vďaka našim odborným skúsenostiam naprieč priemyselnými oblasťami, rozsiahlemu portfóliu nástrojov a cieľavedomému vývoju špeciálnych riešení pre konkrétne aplikácie, sme sa v celosvetovom meradle etablovali ako spoľahlivý partner výrobcov úžitkových vozidiel.

Prevodové ústrojenstvo

Tiež v segmente úžitkových vozidiel sa neustále rozširuje ponuka rôznych variantov pohonov: Aktuálne sú bežné varianty so spaľovacím motorom, s hybridným pohonom, s palivovými článkami alebo rýdze elektromobily s batériami. Náležite široká musí byť aj ponuka aplikovaných obrábacích nástrojov. Rôznorodosť požadovaných riešení je naším hnacím motorom.

Podvozok

Dlhodobé zaťaženie a ľahká konštrukcia? V prípade nákladných automobilov sú to nerozlučné parametre. Aby sa v dôsledku obrábania nových materiálov pri jazde neznižovala ani efektivita ani kvalita alebo precíznosť, na ložnej ploche so sebou vždy vozíme inovatívne nástrojové riešenia.

Využite výhody našich nadštandardných služieb prispôsobených konkrétnym požiadavkám našich zákazníkov

✔️ pre konkrétne potreby obrábania ✔️ výroba na mieru ✔️ optimalizácia procesu ✔️ individuálny prístup ✔️ pre konkrétny materiál

Špeciálne nástroje a pološtandardy

Testujeme celý rad nástrojových charakteristík a prispôsobujeme ich Vašim požiadavkám. Získate teda nástroj, ktorý bude optimálne spĺňať podmienky Vášho obrábacieho procesu. Design, geometria britov či povlaky - každý nástroj sa dimenzuje individuálne priamo pre Vás a jeho výroba prebieha priamo u nás, pričom sa dodržujú prísne ustanovenia politiky kvality.  

Mechatronické nástroje

Pre precízne a efektívne obrábanie komplexných kontúr, na rotačne nesymetrických obrobkoch.

Monitorovanie nástrojov a procesov: ToolScope

Monitorovací a riadiaci systém nepretržite zaznamenáva a vizualizuje signály stroja počas výrobného procesu. 

CERAsmart Cockpit – optimálne využívanie Vašich digitálnych výrobných dát

Neuveriteľná úspora času pri spracovávaní dát, identifikácia a riešenie problémov.

Projektový inžiniering

Poradenstvo podľa aktuálnych potrieb, optimalizácia procesu, koncepty obrábania a nástrojov a ďalšie riešenia priamo pre Vás.

Kompetentný partner vždy po ruke

Svojho odborníka máte neustále po ruke a spoločne s ním vytvoríte optimálne riešenie.