Automobilový priemysel a výroba motorov

Nástrojové riešenia pre mobilitu budúcnosti

Automobilový priemysel sa nachádza pred najväčšou zmenou vo svojej histórii: Z dôvodu problematiky odľahčeného materiálu, elektrifikácie poháňacích ústrojenstiev alebo nových konceptov pre zvyšovanie efektivity je vývoj vozidiel náročnejší ako kedykoľvek inokedy. Výhodu má ten, kto môže stavať na spolupráci so silným partnerom, ktorý pre každý jednotlivý automobilový diel prináša vhodné nástroje a navrhuje príslušné stratégie. S vynaložením maximálneho inovačného potenciálu, know-how a v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi čelíme technologickým výzvam mobility budúcnosti. 

Bezpodmienečné poskytovanie prvotriednych služieb, rozsiahle kompetencie napríklad v konceptoch Smart Factory i dôsledné zameranie na špeciálne riešenie podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov nás stavajú do role ideálneho partnera pre riešenie projektov v automobilovom priemysle.

Prevodové ústrojenstvo

Konvenčný spaľovací motor, hybridný pohon, palivový článok alebo čisto batéria pre elektropohon:
Obrábanie komponentov prevodového ústrojenstva je taktiež rôznorodé ako produktová paleta nástrojov, ktoré pre také obrábanie používame. Za účelom dosiahnutia efektívnej výroby tiahneme všetci za jedeno lano! 

→ Vysoko efektívne turbomotory s priamym vstrekovaním paliva pre dosiahnutie maximálnej účinnosti

→ Prenos sily bez prerušenia hnacej sily medzi motorom a prevodovým ústrojenstvom

→ Kompenzácia momentu zotrvačnosti u spaľovacieho motora

Podvozok

Koncepty ľahkých konštrukcií spojené s maximálnym jazdným komfortom si vyžadujú alternatívne dimenzovanie procesov trieskového obrábania. Vyvíjame riešenie i pre obrábanie nových materiálov s maximálnou presnosťou, efektivitou a v maximálnej kvalite. 

→ Uchytenie pneumatiky a kontakt s vozovkou

→ Absorpcia a prenos síl

→ V najkratšom možnom čase zabrzdí vozidlo až do úplného zastavenia

Využite výhody našich nadštandardných služieb prispôsobených konkrétnym požiadavkám našich zákazníkov

✔ pre konkrétne potreby obrábania ✔ výroba na mieru ✔ optimalizácia procesu ✔ individuálny prístup ✔ pre konkrétny materiál

Špeciálne nástroje a pološtandardy

Testujeme celý rad nástrojových charakteristík a prispôsobujeme ich Vašim požiadavkám. Získate teda nástroj, ktorý bude optimálne spĺňať podmienky Vášho obrábacieho procesu. Design, geometria britov či povlaky - každý nástroj sa dimenzuje individuálne priamo pre Vás a jeho výroba prebieha priamo u nás, pričom sa dodržujú prísne ustanovenia politiky kvality.  

Kontaktujte nás!

Projekty v najlepších rukách

Náš projektový inžiniering ponúka vždy optimálne riešenie podľa Vašich aktuálnych potrieb od komplexného poradenstva cez detailné spracovanie projektov až po ich perfektnú realizáciu. Využite náš komplexný tím odborníkov pre realizáciu Vašich projektov, ktoré pripravíme podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

Maximálna kontrola procesu - pomocou digitálneho monitorovania ToolScope

Pomocou monitorovacieho a asistenčného systému ToolScope sme sa pripravili na prechod do digitálnej budúcnosti v oblasti trieskového obrábania. Systém priebežne počas výrobného procesu neustále kontroluje signály zo stroja a monitoruje napríklad opotrebenie nástroja. Tým je zaistená maximálna kontrola procesu.

Obrábanie komplexných tvarov a obrysov s malými toleranciami

Komplexné tvary a obrysy, menšie tolerancie a rýchlo sa meniace životné cykly produktu si vyžadujú flexibilné výrobné koncepty. S voľne programovateľnými systémami KOMtronic s U-osou ponúkame inteligentné ovládacie nástroje, ktoré umožňujú sústruženie rotačne symetrických obrobkov. Spoločne s výmennými nástrojmi prispôsobenými Vašim individuálnym potrebám a s optimálnym typom vymeniteľných britových doštičiek sú Vaše možnosti obrábania flexibilné bez akéhokoľvek obmedzenia.