Brzdový systém

Spomalenie vozidla pri brzdení

Regulácia funkcií, ako je ABS, ASR a ESP

Premena kinetickej energie na teplo

1. Brzdový strmeň

Obrábanie brzdového strmeňa so sebou prináša mnohé úskalia: Pokiaľ sa použije tvárna liatina, potom je dôležitá životnosť nástrojov, u hliníka je to ich výkon. Na konkrétne dimenzovanie nástrojov majú navyše vplyv koncepty strojného obrábania. Avšak bez ohľadu na to, či sa obrába na obrábacom centre, sústruhu či špeciálnom stroji: Naši zákazníci vždy získajú optimálne riešenie pre svoj individuálny typ obrábania. 
Široké portfólio nástrojov a dlhoročné skúsenosti s obrábaním brzdových strmeňov nám umožňujú viac ako len plniť všetky požiadavky, počínajúc jednoduchým TK vrtákom až po high-end riešenie s mechatronickými nástrojmi.

1. Frézovanie čelných plôch obloženia, priestoru kotúča a prednej strany viečka v jednom reze

Kotúčová fréza

 • skrátenie doby taktu o cca 50 %
 • tangenciálne doštičky pre maximálny výkon
 • obrobenie plôch behom jednej operácie alebo možnosť hrubovania/dokončovania pomocou dvojdielneho frézovacieho kotúča, ktorého šírku je možné nastaviť
 • striedavé ozubenie doštičiek eliminuje vibrácie
 • ľavorezný i pravorezný variant

2. Hrubovanie a zrážanie hrán otvoru pre piest naraz

Vyvŕtavacia hrubovacia tyč

 • vymeniteľné britové doštičky TOHT s technológiou vodiacich fazetiek POWER umožňujú vysoké posuvy a pokojný chod i v prípade veľkej dĺžky vyloženia
 • dodatočné vodiace prvky zo zlinutého karbidu pootočené k ose vymeniteľnej britovej doštičky o 90° dodatočne stabilizujú nástroj pri zahĺbovaní dna otvoru pre piest
 • dodatočné tangenciálne doštičky pre kontrolný rez

3. Simultánne obrábanie drážky pre tesniaci krúžok a drážky pre zvierací krúžok

Fréza pre frézovanie drážky tesniaceho krúžku

 • maximálna presnosť vďaka brúseným rezným telesám a vreckám vytvoreným elektroiskrovým obrábaním 
 • presnosť nástroja +/-0,025 mm na priemere
 • komplikované nastavenie odpadá
 • oteruodolný rezný materiál CTCP325 garantuje maximálnu životnosť i napriek vysokej reznej rýchlosti

2. Elektronický brzdový systém

Už dlhé desaťročia je elektrifikácia trendom: Asistenčná technológia ako je systém ABS, systém regulácie prekĺzavania kolies alebo elektronický stabilizačný program prispievajú vysokou mierou k bezpečnosti jazdy a v súčasnej dobe sú štandardom používaným v moderných automobiloch. Pri zohľadnení vysokých požiadaviek na kvalitu obrábania sú otvory v prevodovej skrini pre obrábačov i používané nástroje skutočnou výzvou a často sa musia komplexné kontúry obrábať s absolútnou presnosťou. 
Aby nevznikali na výrobnej linke časové prestoje, naše najmodernejšie nástrojové koncepty prinášajú požadované riešenia a garantujú nerušenú a efektívnu výrobu.

1. Maximálne presné vŕtanie otvoru magnetického ventilu

PKD stupňovitý vrták

 • základné teleso z tvrdokovu so strediacim hrotom a spájkovanými 5 stupňovými PKD britmi
 • komplexná kontúra otvoru
 • rezná rýchlosť až 400 m/min
 • drsnosť povrchu <Ra 0.8

2. Rovinné frézovanie vonkajších strán

PKD fréza HPC

 • podstatné zníženie hlavného času až o 72 %
 • aditívne vyrábané telo nástroja pre maximálny počet britov a perfektné privádzanie chladiaceho média
 • maximálne rezné parametre a životnosť pre zabezpečenie ekonomickej výroby
 • nižšia miera vytvárania ostrapov a pokojnejší chod ako u konvenčných PKD fréz
 • PKD brity je možné ostriť laserom
 • na sklade (Ø10 – 100 mm) sú k dispozícii nástrčkové, skrutkovacie alebo monolitické frézy

3. Vyhotovenie komplexnej kontúry otvoru pre rozhranie do čerpadla v jednom kroku

PKD stupňovitý vrták

 • TK základné teleso so strediacou špicou pre vedenie vrtáka a spájkovanými PKD britmi
 • vysoko oteruodolná PKD sorta pre maximálnu životnosť a výkon
 • kontúra PKD obrobená laserom pre optimálnu kvalitu povrchu a presnosť kontúry

3. Brzdový kotúč

Konkurenčný tlak pri obrábaní brzdových kotúčov a bubnov je veľký. Obidva komponenty musia byť stále výkonnejšie, avšak ich cena musí stále klesať. Obzvlášť sériová výroba kladie vysoké nároky na prevádzkové parametre a procesnú bezpečnosť, aby sa jednotkové náklady znížili na minimum. V oblasti motorových i úžitkových vozidiel sa brzdové kotúče stále ešte v prevažnej miere vyrábajú zo šedej liatiny. Tento zdanlivo jednoducho obrobiteľný materiál má však svoje úskalia: Najmä odvádzanie veľmi jemných, ale súčasne abrazívnych triesok je „ťažkou skúškou“ pre upínacie prostriedky. Pri rýchlostiach vyšších ako 1 000 m/min a posuvoch nad 0,5 mm nevydržia bežné upínacie svorky oveľa dlhšie ako rezná hrana. 
Do boja proti opotrebeniu staviame inovatívne VHM nástroje - vrátane ich bezkonkurenčnej životnosti.

1. Sústruženie brzdnej plochy a čelnej plochy stredu kotúča naraz

C-Clamp 2.0 - dvojitý nástroj

 • Výhody upínacieho systému C-Clamp 2.0
 • skrátenie doby taktu simultánnym obrábaním
 • pri súčasnom obrábaní brzdnej plochy a čelnej plochy stredu kotúča sa skráti doba taktu a zredukuje počet miest v nástrojovom zásobníku
 • špeciálne pre vymeniteľné britové doštičky „W“

2. Upichovanie drážky pre tepelnú dilatáciu

CX24 - keramické upichovanie

 • ekonomické, procesne spoľahlivé, flexibilné
 • rozloženie reznej sily na dva komponenty vďaka šikmej montážnej polohe
 • 110° hranol umožňuje i bočné kopírovanie s posuvom f = 0,6
 • klinový tvar ako istenie proti vytiahnutiu pri spätnom kopírovaní
 • isté uloženie i v prípade profilových upichovacích doštičiek

3. Sústruženie brzdnej plochy

C-CLAMP 2.0 – upínací systém s VHM úpinkou

 • prakticky nedochádza k opotrebeniu úpinky
 • maximálne posuvy a rezné rýchlosti
 • masívna skrutka s vonkajším šesťhranom > už nedochádza ku znečisťovaniu profilu Torx a šesťhranného profilu
 • väčšia kontaktná plocha > optimalizované plošné stlačenie
 • uťahovací moment 20 Nm!