TEAM CUTTING TOOLS

Statorový otvor skrine elektromotora

1. Vyvŕtavací nástroj

Spätné vyvŕtavanie uloženia ložiska

 • ťahané vyvŕtavanie
 • dokončovacie obrábanie priemeru vrátane zrážania hrán
 • obrábanie je možné vykonávať v jednom upnutí
 • krátka dĺžka vyloženia vďaka lepšej tuhosti

Technické údaje
Veľkosť: ~Ø50mm
Typ: PKD VBD
Vc: 500+ m/min
F: 0,07 mm/ot.
Ap: 0,5mm 

2. Kompozitná vyvŕtavacia tyč vyrobená technológiou 3D tlače

Nástroj pre dokončovacie vyvŕtavanie (hore vľavo)

 • odľahčený materiál s hliníkovým základným telesom a kompozitným ramenom (9,8 kg v prípade Ø 200 mm)
 • viacstupňové riešenie
 • jemné nastavenie pre tolerancie do IT6
 • kompozitné rameno podľa stavebnicového systému

Hrubovací nástroj (hore vpravo)

 • odľahčený materiál s hliníkovým základným telesom a kompozitným ramenom (10,4 kg v prípade Ø 200mm)
 • viacstupňové riešenie
 • vrátane obrábania uloženia ložiska
 • kompozitné rameno podľa stavebnicového systému

2. Konvenčný výhrubník

Nástroj pre dokončovacie vyvŕtavanie (dole vľavo)
(vr. uloženia ložiska) 

 • cenovo efektívne riešenie
 • viacstupňové riešenie
 • jemné nastavenie pre tolerancie do IT6
 • vrátane obrábania uloženia ložiska

Hrubovací nástroj (dole vpravo)

 • cenovo efektívne riešenie
 • viacstupňové riešenie
 • vrátane obrábania uloženia ložiska

3. Špeciálna U os

Dokončovacie obrábanie statorového otvoru a uloženia ložiska/zápichu naraz (hore)

 • nástroj podľa koncepcie Priemysel 4.0 s U osou
 • Z=3 pre veľký lineárny posuv
 • vrátane obrábania uloženia ložiska a zápichu pre klip s krúžkom
 • presné lícovanie i odľahčovací zápich hlavného priemeru

3. U os s výmennými nástrojmi

Hrubovanie a dokončovacie obrábanie statorového otvoru naraz (dole)

 • hrubovanie a dokončovanie jedným nástrojom
 • procesne spoľahlivé obrábanie statorových otvorov s vysokou presnosťou opakovania
 • modulový systém (U os, výmenné nástroje, kazetka, vymeniteľné britové doštičky)
 • skrátenie procesného času kombinácií hrubovanie a dokončovanie

4. Mechatronický nástroj

Dokončovacie obrábanie statorového otvoru

 • mechatronický nástroj na špeciálnom stroji
 • dokončovacie obrábanie hlavného priemeru, uloženia ložiska a fazetky
 • je možné vykonávať odľahčovacie zápichy a kontúry
 • Veľké posuvy vďaka Z=4

Rezné parametre nástrojov

pre kompozitnú vyvŕtavaciu tyč vyrobenú technológiou 3D tlače (2)

pre hrubovací nástroj (hore vľavo)

Rezný priemer (mm) Rezná rýchlosť (m/min.)
199 500
Otáčky (ot./min.)
Počet zubov
800 4
Hĺbka vŕtania (mm) Priemer pilotného otvoru (mm)
250 195
Posuv na zub (mm/z) Hmotnosť nástroja (kg)
0,1 10,4
Posuv na otáčku (mm/ot.) Rýchlosť posuvu (mm/min.)
0,4 320
Sila posuvu (N) Hlavný čas (s)
1045 46,88
Krútiaci moment (Nm) Rezný výkon (kW)
170 14

pre dokončovací nástroj (hore vpravo)

Rezný priemer (mm) Rezná rýchlosť (m/min.)
200 500
Otáčky (ot./min.)
Počet zubov
800 4
Hĺbka vŕtania (mm) Priemer pilotného otvoru (mm)
250 199
Posuv na zub (mm/z) Hmotnosť nástroja (kg)
0,1 9,8
Posuv na otáčku (mm/ot.) Rýchlosť posuvu (mm/min.)
0,4 320
Sila posuvu (N) Hlavný čas (s)
167 46,88
Krútiaci moment (Nm) Rezný výkon (kW)
24,2 2,3

pre konvenčný výhrubník (2)

pre dokončovací nástroj (dole vľavo)

Rezný priemer (mm) Rezná rýchlosť (m/min.)
221 600
Otáčky (ot./min.)
Počet zubov
864 8+4
Hĺbka vŕtania (mm) Priemer pilotného otvoru (mm)
250 220
Posuv na zub (mm/z) Hmotnosť nástroja (kg)
0,06 29
Posuv na otáčku (mm/ot.) Rýchlosť posuvu (mm/min.)
0,24 207
Sila posuvu (N) Hlavný čas (s)
192 72,34
Krútiaci moment (Nm) Rezný výkon (kW)
21,21 1,92

pre hrubovací nástroj (dole vpravo)

Rezný priemer (mm) Rezná rýchlosť (m/min.)
220 500
Otáčky (ot./min.)
Počet zubov
723 6+12
Hĺbka vŕtania (mm) Priemer pilotného otvoru (mm)
250 215
Posuv na zub (mm/z) Hmotnosť nástroja (kg)
0,2 25
Posuv na otáčku (mm/ot.) Rýchlosť posuvu (mm/min.)
0,24 289
Sila posuvu (N) Hlavný čas (s)
2755 51,85
Krútiaci moment (Nm) Rezný výkon (kW)
237 17,94

pre špeciálnu U os (3)

Rezný priemer (mm) Rezná rýchlosť
221 500
Otáčky (ot./min.)
Počet zubov
720 3
Hĺbka vŕtania (mm) Priemer pilotného otvoru (mm)
250 220
Posuv na zub (mm/z) Posuv na otáčku (mm/ot.)
0,15 0,45
Rýchlosť posuvu (mm/min.) Sila posuvu (N)
324 183
Hlavný čas (s) Krútiaci moment (Nm)
46,3 20
Rezný výkon (kW)  
1,52  

pre mechatronický nástroj (4)

Rezný priemer (mm) Rezná rýchlosť
170 500
Otáčky (ot./min.)
Počet zubov
936 4
Hĺbka vŕtania (mm) Priemer pilotného otvoru (mm)
250 169
Posuv na zub (mm/z) Hmotnosť nástroja (kg)
0,08 22
Posuv na otáčku (mm/ot.) Rýchlosť posuvu (mm/min.)
0,32 299
Sila posuvu (N) Hlavný čas (s)
141,8 50
Krútiaci moment (Nm) Rezný výkon (kW)
12,03 1,18