Obrábanie hliníkového kolesa

Dobrá príprava zabezpečí, aby sa všetko správne krútilo

Pri obrábaní hliníkových kolies sú potrebné vysoké rezné rýchlosti a rezné materiály s vysokou tvrdosťou. Za účelom zabezpečenia patričnej odolnosti voči odstredivým silám vznikajúcim pri vysokých otáčkach je nevyhnutné používanie stabilných nástrojov. 
V tejto oblasti máme niekoľkoročné know-how a neustále rozširujeme a optimalizujeme svoju ponuku nástrojov a vymeniteľných britových doštičiek. Medzičasom sa z nás stali komplexní dodávatelia: Pre každý proces výroby hliníkových kolies – od obrábania vnútorných a vonkajších povrchov až po vŕtanie otvorov pre ventily a skrutky – máme v ponuke optimálny nástroj. V súčasnej dobe sa 50 % všetkých hliníkových kolies určených pre automobily, motocykle, nákladné vozidlá a dokonca i pre lietadlá obrába pomocou našich nástrojov.

1. Sústruženie vnútorných a styčných plôch

OvalFlex

 • modulový nástrojový systém šitý na mieru pre kompletné obrábanie hliníkových kolies
 • maximálna stabilita vďaka rozhraniu bez akejkoľvek vôle, oválnemu a kónickému tvaru a stabilnej doštičke X32
 • zníženie skladovaných položiek vďaka veľkej štandardnej palete produktov
 • vysoká presnosť opakovania pri výmene hlavy nástroja

2. Sústruženie vonkajšej kontúry

Sústružnícke stopkové nástroje

 • vysoká kvalita povrchu a procesná spoľahlivosť
 • opakovateľné polohovanie vďaka štandardizácii
 • optimálny návrh vykonaný pomocou výpočtov MKP

3. Obrábanie náboja kolesa

HubStar

 • vysoká úspora času (až 50 % na koleso)
 • maximálna stabilita vďaka oválnemu a kónickému tvaru
 • menej nutných skladovaných položiek (nákladné špeciálne nástroje)
 • maximálna prevádzková spoľahlivosť a hospodárnosť