TEAM CUTTING TOOLS

Motor

Privádzanie čerstvého vzduchu do motora a odvádzanie výfukových plynov

Rozdeľovanie paliva k jednotlivým injektorom

Srdce motora, ktoré rozoznieva súhra všetkých komponentov

Prenáša silu piestov na kľukovú hriadeľ

Prenos radiálnej sily piestov na kruhový pohyb

Stláčanie nasávaného vzduchu do motora

1. Hlava valcov

Moderné hlavy valcov zo zliatin hliníka predstavujú po materiálovej a procesnej stránke pre obrábanie a výrobcu nástrojov tvrdý oriešok. Predovšetkým sa musí zabezpečiť komplexný proces, ako je obrábanie sediel ventilov, vačkových hriadeľov a injektorov, pri zachovaní procesnej bezpečnosti a efektivity. Tvorí totiž veľkú časť jednotkových nákladov. Súčasne rastú požiadavky na presnosť obrábania v podobe zadávania menších tolerancií a špecifikácií pre kvalitu obrobeného povrchu.
Neustále zdokonaľujeme dimenzovanie nástrojov a prinášame užívateľsky prívetivé riešenia.

1. Pre stredné a dokončovacie obrábanie vedenia ventilu / tesnenie rovnako ako pre prívod paliva a odvod výfukových plynov

Kombinovaný nástroj - vyvŕtavacia tyč s vymeniteľnou britovou doštičkou PKD výstružník

 • Riešenie CBN full face s fixnými vymeniteľnými britovými doštičkami s až 8 britmi
 • PKD výstružník do Z6 pre dosiahnutie maximálnych rezných parametrov (i v TK prevedení)
 • maximálna presnosť (Plug & Play) - časovo náročné nastavenie odpadá
 • nástrojový systém pracujúci s presnosťou na μm pre maximálnu procesnú bezpečnosť a presnosť opakovania vďaka špeciálnemu systému hydraulických upínačov
 • modulový nástrojový systém zo štandardných a pološtandardných komponentov (upínač DAH, hydroupínač, puzdro držiaka britu, výstružník)
 • vďaka DAH adaptéru je možné vo vretene stroja presne donastaviť kruhovitosť a priamosť nástroja

2. Rovinné frézovanie so spoľahlivým nasávacím efektom - takmer 100 % čistej vnútornej dutiny obrobku bez triesok

Fréza s odsávaním

 • hrubovanie do ap 8 mm bez kompromisov
 • PKD vymeniteľné britové doštičky, robustné prevedenie a súčasne vysoký rezný výkon
 • extrémne dlhá životnosť prevyšujúca tržný štandard
 • nastavenie nie je nutné (Plug & Play)
 • modulový systém zo štandardných komponentov (nástrčková fréza, VBD, držiak frézy)
 • Ø 50 mm – Ø 315 mm

3. Vyvŕtavanie uzatváracích dier - takmer 100 % čistej vnútornej dutiny obrobku bez triesok

PKD vyvŕtavací nástroj

 • aditívne vyrábaný vodiaci element pre usmerňovanie chladiaceho média na triesku a odvádzanie triesok z vŕtanej diery
 • PKD-3 rezný nástroj pre maximálnu hospodárnosť
 • procesne spoľahlivé obrábanie otvorov pre vodné zátky

2. Kľuková skriňa

Aktuálne kľukové skrine sa vyrábajú z rôznych hliníkových zliatin a výrobcu nástrojov často stavajú pred veľmi ťažkú skúšku: S ohľadom na životnosť a presnosť musí byť rezný materiál a nástroj optimalizovaný na maximálny výkon, obzvlášť potom s prihliadnutím k technológiám povlakovania dnes často aplikovaných pri vŕtaní valca, ako je napr. LDS. 
I v prípade obrábania sendvičového materiálu pomocou jedného britu, ako napríklad pri vŕtaní valca a kľukového hriadeľa i na strane spaľovacej komory, sa naplno prejavuje know-how i výsledky našej vývojovej práce v podobe - bezpečných a efektívnych procesov.

1. Vysoko presné dokončovacie obrábanie otvoru valca

Vyvŕtavacia tyč ovládaná chladiacim médiom

 • 5 rezných hrán s PKD vymeniteľnou britovou doštičkou pre dosiahnutie krátkeho procesného času vďaka zrýchlenému spätnému vyjdeniu bez zanechávania rýh
 • kruhovitosť otvoru do 0,01 mm
 • kompenzácia polohy britu pre korekciu Ø (je možné zaintegrovať i do stroja)
 • procesne spoľahlivý nástrojový systém s vysokou presnosťou opakovania

2. Nekompromisné hrubovanie vo vysokých hĺbkach rezu a bez ostrapov

PKD rovinná tangenciálna fréza

 • tangenciálne PKD vymeniteľné britové doštičky so 4 reznými hranami a ap do 11 mm
 • extrémne stabilná konštrukcia základného telesa a vymeniteľných britových doštičiek – napriek tomu vysoký rezný výkon a tichý chod
 • tangenciálne TK vymeniteľné britové doštičky odstraňujú bez problémov prečnievajúce veľké výrony
 • maximálna životnosť a efektivita značne prevyšujúca tržný štandard
 • atraktívne riešenie pre zlievarne

3. Frézovanie mikrokontúr pre prípravu povrchu LDS

LDS Qmill

 • frézovanie kompletnej mikrokontúry v otvore valca behom jedného frézovacieho cyklu
 • vysoko presný laserom obrobený CVD brit na vymeniteľnej britovej doštičke obrobenej laserom pre maximálnu efektivitu a životnosť
 • prevedenie až s 3 reznými hranami pre dosiahnutie krátkeho procesného času
 • rýchle a ekonomické osadenie, kedykoľvek

3. Kľuková hriadeľ

3 valcový až 12 valcový motor: Žiadny z nich sa nezaobíde bez kľukového hriadeľa. Ani Vy sa pri obrábaní nezaobídete bez veľkého sortimentu rezných materiálov a nástrojových systémov. Pre tieto vysoko zaťažované automobilové súčiastky sa nakoniec používajú najodolnejšie a tým i najnáročnejšie materiály. Obrábanie kľukového hriadeľa v sebe skrýva komplexnú dobu taktu a extrémne variabilné kroky procesu obrábania, čo predstavuje veľkú výzvu pre stroj, programovanie a predovšetkým pre nástroje. Úspechy slávi ten, kto vie implementovať inovatívne nápady a inteligentné nástrojové riešenia a súčasne zachovať procesnú bezpečnosť. 
„Ponúkame inovatívne sorty pre rezné materiály, nové geometrie i nástroje. Vďaka nim sú obrábacie procesy stabilnejšie, zvyšujú reznú rýchlosť i reznú hĺbku, produktivitu práce a napomáhajú tak minimalizovať výrobné náklady.

1. Sústruženie priemeru ložiska hrebeňovým nožom

Hrebeňový nôž

 • manipulačná hmotnosť pod 15 kg
 • výmena nástroja bez zdvíhacieho prípravku
 • extrémne skrátenie času výmeny nástroja
 • jednoduchá manipulácia
 • kazetový systém, flexibilný, individuálny
 • rovnaká stabilita ako u monolitného nástroja
 • rozsiahly program vymeniteľných britových doštičiek

2. Frézovanie ložiska čapov kľukového hriadeľa a hlavného ložiska

Kotúčová fréza

 • vysoko presná kotúčová fréza
 • max. realizovateľný počet zubov
 • kazetový systém X-Lock: užívateľsky prívetivý, flexibilný
 • dimenzovaná pre vysoké rezné parametre
 • veľký výber vymeniteľných britových doštičiek

3. Vŕtanie hlbokých dier pre olejové kanáliky

Vrtáky na hlboké diery Drillmax 24 CSD

 • priamy hlavný brit = nízka rezná sila
 • povlak TiAIN
 • dĺžka 20xD až 30xD
 • priemer v rozsahu od 4 do 8 mm
 • veľké, do hladka leštené drážky pre bezpečné odvádzanie triesok
 • vysoko presná súososť vďaka 4 vodiacim fazetkám
 • možnosť ostrenia

Hrebeňový nôž

  CTCP115 CTCP125 CTCK110 CTCK120
-XU    
-M50
-M70    

Kotúčová fréza

Oceľové kľukové hriadele - ISO P Liatinové kľukové hriadele - ISO K
1112 (ISO P30) 1122 (ISO K20)
CTPP225 (ISO P20 - P30) CTPK220 (ISO K15 - K25)
CTPP235 (ISO P35)  

4. Palivové rozdeľovacie vedenie / RAIL

Vysoko účinné vstrekovanie common-rail je pevnou súčasťou moderných motorov, pričom znižuje spotrebu i emisie. Vďaka rozdeľovaciemu vedeniu paliva sa tlak rovnomerne roznáša na všetky komponenty vysokotlakového systému. Zaťažovanie týchto komponentov je extrémne vysoké, čo si vyžaduje používanie najmodernejších, obtiažne obrobiteľných materiálov. 
Vďaka nášmu rozsiahlemu sortimentu nástrojov a našej odbornosti sa tlak rovnomerne roznáša i v obrábacích halách: Trieskové obrábanie je potom rovnako efektívne ako najnovšia generácia motorov.

1. Vonkajšie obrábanie a zahlbovanie prípojky palivovej sústavy

Kombinovaný zvonový otočný nástroj

 • vymeniteľná britová doštička s 3 reznými hranami a vysokým rezným výkonom
 • vonkajšie pretáčanie, čelné obrábanie a zahlbovanie pomocou jedného nástroja
 • úspora výmeny nástrojov
 • dlhá životnosť a vysoká efektivita vďaka kombinovanému riešeniu

2. Frézovanie vonkajšieho závitu tlakových prípojok

Závitová fréza

 • zníženie obrábacieho času vďaka 4 vymeniteľným britovým doštičkám s profilom pre závit
 • vysoká stabilita nástroja zabezpečuje vysoké rezné parametre a tým sa skracuje procesný čas
 • rýchla výmena vymeniteľnej britovej doštičky bez nutnosti nastavenia (Plug & Play)
 • veľmi krátke a zvládnuteľné triesky
 • perfektné chladenie britov vďaka vnútorným prívodom chladiaceho média a teda i predĺženia životnosti
 • vymeniteľné britové doštičky s profilom pre závit je možné ostriť

3. Frézovanie závitov prípojky

Závitová fréza MGF HPC

 • procesne spoľahlivé frézovanie závitov s vysokou presnosťou opakovania
 • zníženie procesného času oproti konvenčnému rezaniu závitov
 • 8 britov pre dosiahnutie maximálnych rezných parametrov a efektivity
 • závit je možné frézovať až na dno
 • rovnakým nástrojom je možné obrábať rôzne materiály (oceľ do pevnosti 1 200 N/mm², nehrdzavejúce ocele, liatinu, zliatiny titánu)
 • veľmi krátke a zvládnuteľné triesky
 • M4 – M20 v 1,5xD a 2xD k dispozícii na sklade
 • M4x0,5 – M16x1,5 v 1,5xD a 2xD k dispozícii sklade

5. Ojnica

Ojnica prepája piest a kľukový hriadeľ a premieňa pritom lineárny pohyb piestu hore a dole do kruhovej dráhy kľukového hriadeľa. Nasledovne dochádza k jej zaťažovaniu tlakom, v ťahu, ohybe i k torznému zaťažovaniu. Mikrolegované ocele alebo uhlíkové a mangánové ocele vyrábané technológiou zápustkového kovania dodávajú ojnici potrebnú odolnosť voči takému trvalému zaťaženiu pri prevádzke motora. 
U takých materiálov, ktoré sa neustále vyvíjajú, sú zásadné dlhoročné skúsenosti v oblasti nástrojových systémov a rezných materiálov. A táto požiadavka do bodky spĺňa náš vysoko kompetentný prístup.

1. Dokončovacie obrábanie veľkého oka

Výmenný nástroj pre sklopnú vŕtaciu hlavu

 • stabilné 4 rezné hrany vymeniteľnej britovej doštičky Quatron
 • vynikajúca kvalita diery bez spätných rýh
 • dlhá životnosť a vysoká efektivita

2. Vysoko precízne dokončovacie obrábanie veľkého a malého oka

Sklopná vŕtacia hlava

 • možnosť nastavenia s presnosťou na μm
 • mechanizmus nakláňania je ovládaný pohybom tiahla stroja
 • zdvih britu/zdvih tiahla 1:85
 • maximálna procesná spoľahlivosť a malé tolerancie
 • 100 % vyvážený nástrojový systém
 • možnosť použitia nástrojov s adaptérmi HSK a ABS

3. Vŕtanie do plna, vyvŕtavanie veľkého a malého oka vrátane zrážania hrán behom jedného obrábacieho cyklu

Kombinovaný nástroj

 • stabilné 4 rezné hrany vymeniteľnej britovej doštičky Quatron
 • vhodné pre obrábanie obtiažne obrobiteľných materiálov, ako je zrážanie predliatych hrán, valcované povrchy a prerušovaný rez
 • úspora výmeny nástrojov
 • dlhá životnosť a vysoká efektivita vďaka kombinovanému riešeniu
 • nástroj pre vŕtanie do plna a vyvŕtavanie v jednom

6. Turbodúchadlo

Turbodúchadlá sú už neodmysliteľnou súčasťou moderných automobilov, pretože dosahujú vyššej účinnosti ako ich protiklady, teda bezkompresorové motory. Pri výrobe sú však výhody vykúpené náročným obrábaním: Na strane výfukových plynov sa používajú vysoko legované, žiaruvzdorné materiály s vysokým podielom niklu a chrómu alebo liatiny. Obidva materiálové varianty sú buď extrémne abrazívne alebo sú zdrojom vysokej teploty v oblasti obrábania - obidve riešenia predstavujú viac ako nehospodárne podmienky pre nástroje. Avšak vďaka premysleným stratégiám interpolačného sústruženia a cirkulárneho frézovania a kombinovaným nástrojovým systémom 4-v-1 sa skracujú obrábacie časy a zvyšuje sa presnosť - tým sa i v oblasti výroby dosahujú turbovýkony. 

1. Interpolačné drážkovanie na čisto drážky pre sponu V-band

Vyvŕtavacia tyč

 • extrémne stabilné prevedenie nástroja
 • prispôsobenie geometrie britu procesu obrábania
 • vnútorný prívod chladiaceho média priamo na brit
 • sústruženie na obrábacom centre je možné združeným kruhovým pohybom dvoch lineárnych osí
 • povlakovaná sorta zo zlinutého karbidu, špeciálne vyvinutá pre obrábanie zliatin na báze niklu

2. Kompletné dokončenie obrábania strany V-band sponu

Systém KOMtronic s U osou

 • až 67% úspora času
 • až o 25 % rýchlejšie obrábanie
 • jeden nástroj namiesto 4 nástrojov
 • lepší povrch a vyššia tvarová stabilita
 • integrovaný systém odmeriavania dráhy s presnosťou na μm pre dosiahnutie maximálnej presnosti
 • aditívne vyrábané výmenné nástroje je možné vyladiť presne pre daný proces
 • extrémne dlhá životnosť systému s U osou s pravidelnou údržbou a opravami

3. MaxiMill 275 - čelná fréza pre obrábanie vysoko legovaných nehrdzavejúcich ocelí

Rovinná fréza 1Q61-KFM

 • robustný design, stabilné uloženie na základnom telese
 • oktagonálne vymeniteľné britové doštičky so 16 použiteľnými reznými hranami
 • špeciálny rezný materiál dimenzovaný pre maximálne termomechanické namáhanie
 • definované, stabilné vedenie reznej hrany
 • garantuje maximálnu produktivitu, procesnú spoľahlivosť a efektivitu
 • v ponuke ako štandard s Ø 63 – Ø 125 mm