Zavesenie kolesa

Prvok spájajúci riadenie vozidla a ložiskové uloženie kolesa

Absorbuje axiálne a radiálne sily pôsobiace pri pohybe vozidla

Absorpcia a prenos kinetickej energie kolesa

1. Ložiskové teleso

Ložiskové telesá z hliníkových zliatin sú z dôvodu svojej komplexnej geometrii často veľkou výzvou pre celý rad obrábačov. Napríklad frézovanie a vŕtanie v uložení ložiska musí byť vždy procesne bezpečnejšie, presnejšie i hospodárnejšie, pretože na tieto operácie pripadá veľká časť výrobného času. Z dôvodu veľkého počtu valcových, kónických alebo kužeľových otvorov a vysokých požiadaviek na optimálnu kvalitu obrábania je možné tieto operácie vykonávať len na najmodernejších obrábacích centrách a pomocou precíznych vrtákov.  Precízne vrtáky sú v našej ponuke.

1. Predobrobenie otvoru pre ložisko kolesa

Vyvŕtavacia tyč hrubovacia

 • vymeniteľné britové doštičky s povlakom TiB² pre vysoké rezné rýchlosti a posuvy
 • nastavenie priemeru cez kazetku pre konštantný rozmer predobrobenia u otvoru pre ložisko kolesa a teda vysoká procesná stabilita pri dokončovacom obrábaní
 • pokojný chod pri obrábaní i napriek veľkej dĺžke vyloženia vďaka veľmi presnému vyváženiu

2. Dokončovanie obrábania dosadacích plôch skrutiek a otvoru ložiska kolesa

PKD kombinovaný výstružník

 • viacstupňový špeciálny nástroj so spájkovanými PKD britmi
 • ucelený nástroj pre prefrézovanie viacerých plôch a súčasne vyvŕtavanie, popr. priebežné obrábanie
 • značné skrátenie doby taktu vďaka kombinácii niekoľkých nástrojov v jednom
 • pokojný chod pri obrábaní i napriek veľkej dĺžke vyloženia vďaka veľmi presnému vyváženiu

3. Semi-dokončovanie otvoru ložiska kolesa vrátane čelnej plochy

PKD kombinovaný nástroj

 • spájkované a laserované PKD brity garantujú obrábanie s presnosťou na μm
 • vďaka kombinácii niekoľkých priemerov a kontúr v jednom nástroji sa značne skráti doba taktu
 • vysoko kvalitné vyváženie garantuje pokojný chod pri obrábaní i napriek veľkej dĺžke vyloženia

2. Valčekové ložisko

Valčekové ložiská sa používajú tam, kde sa sústružia komponenty s vysokou reznou rýchlosťou alebo kde je rotačný pohyb nástroja vystavený vysokému zaťaženiu. Aj keď to tak na základe ich jednoduchej konštrukcie - vnútorný krúžok, vonkajší krúžok, telo ložiska - nevyzerá, valčekové ložiská sú komponenty, od ktorých sa očakáva vynikajúca funkčnosť a súčasne splnenie vysokých kvalitatívnych štandardov. Práve tieto štandardy musia spĺňať používané nástrojové systémy, aby sa pri obrábaní týchto komplexných dielov zabezpečilo dodržiavanie najprísnejších požiadaviek kladených na životnosť a precíznosť nástrojov. Upichovanie, sústruženie, vŕtanie alebo hneď všetky obrábacie operácie pomocou jediného nástroja: Podporujeme Vás pri optimalizácii Vašich výrobných procesov prostredníctvom výkonných univerzálnych nástrojov.

1. Vŕtanie do plna, sústruženie vonkajších kontúr, čelné sústruženie a sústruženie vnútorných kontúr valivého ložiska

Multifunkční nástroj – ProfileMaster

 • sústruženie vodiacich dráh bez odsadenia pomocou jedného nástroja
 • sústruženie vnútorných kontúr
 • sústruženie zápichov a odľahčovacích zápichov
 • sústruženie vonkajších kontúr
 • produktová paleta: Ø 10–32 mm | dĺžky 1,5xD, 2,25xD

2. Vŕtanie do plna, sústruženie vonkajších kontúr, čelné sústruženie a sústruženie vnútorných kontúr valivého ložiska

Multifunkční nástroj – EcoCut

 • jeden nástroj pre mnoho obrábacích operácií
 • úspora nástrojových miest
 • menej výmen nástrojov
 • skrátenie obrábacieho času
 • produktová paleta: Ø 8–32 mm | dĺžky 1,5xD, 2,25xD, 3xD

3. Náboj kolesa

Keď Vás napadne náboj kolesa, tak si predstavíte jednoducho obrobiteľný sústružený diel. Aby sa však zabezpečila maximálne efektívna a precízna výroba týchto komponentov zo zušľachtenej oceli, musia byť k dispozícii nástroje s dlhou životnosťou. A pokiaľ sa požadujú dokonca náboje kolies z materiálu s kalenou okrajovou vrstvou, potom fundované know-how a intenzívny vývoj venovaný britu nástroja získavajú na oveľa väčšej dôležitosti, ak chceme i naďalej garantovať presnosť a dlhú životnosť používaných nástrojov.

1. Vŕtanie otvorov pre skrutky kolies

WTX - UNI VHM vrtáky

 • Vysoké posuvy a rezné rýchlosti 
 • vďaka oteruodolnému substrátu a najnovšej 
 • technológii povlakovania PVD
 • podstatným charakteristickým znakom je špeciálna dodatočná úprava rezných hrán
 • vrták pre všetky materiály do 1.200 N/mm²
 • Ø 3 – 25 mm
 • dĺžky: 3xD, 5xD, 8xD
 • v ponuke bez, popr. s vnútorným chladením

2. Rezanie závitov u otvorov pre skrutky kolies

Strojný závitník - typ UNI

 • HSS s povlakom TiN vyrobený technológiou práškovej metalurgie
 • spoľahlivý univerzálny závitník pre väčšinu obrábacích operácií
  v rozsahu ISO P, M, K, N
 • pre závity ≤ 3xD
 • v ponuke sú prevedenia pre rôzne druhy závitov

3. Dokončovacie obrábanie vonkajšej kontúry nábojov kolies

Sústruženie s nástrojmi CERATIZIT

 • jasná, komplexná produktová paleta a pohodlný výber vymeniteľnej britovej doštičky
 • vysoká rezná rýchlosť a dlhšia životnosť zvyšujú produktivitu
 • možnosť univerzálneho použitia s vysokou spoľahlivosťou a vynikajúcim výkonom
 • pre maximálnu procesnú spoľahlivosť a zníženie nepodarkovosti
  vyššia stabilita v nástrojovom držiaku zvyšuje procesnú spoľahlivosť i v prípade obtiažneho obrábania