Naše tri argumenty pre nástroje pre výrobu lekárskej a dentálnej techniky

Testované nástroje - ideálna voľba pre senzitívne obrobky

Skúška cytotoxicity: prvý krok na ceste k biokompatibilite

 • skúška cytotoxicity in vitro* našich rezných materiálov
 • spoľahlivo potvrdená akreditovaným laboratóriom
 • perfektné v prípade senzitívnych obrobkov prichádzajúcich do kontaktu s telom
 • možnosť doloženia príslušnými certifikátmi

Test na cytotoxicitu in vitro (látka je pre živú bunku jedovatá a spôsobuje jej rozpad) je vstupnou skúškou pre doloženie biokompatibility.

Mnoho z našich nástrojov disponuje týmto predikátom a je ich možné bez váhania používať práve pri obrábaní obrobkov, u ktorých môže viesť oter povlaku alebo zvyškovej častice tvrdokovu k závažným následným škodám. 

Skúšobné laboratórium akreditoval nemecký inštitút pre akreditáciu.

100% vertikálna integrácia = 100% dôvera

Vášeň pre tvrdokov - od železnej rudy až po finálny produkt

Spoľahlivosť a dôvera sú nenahraditeľným imaním. Prostredníctvom zásobovania vlastnou surovinou garantujeme, že vždy obdržíte „to isté“ v najvyššej kvalite.

 • zásobovanie vlastnou surovinou
 • od prášku až po finálny produkt
 • každý krok sa odohráva v skupine CERATIZIT
 • neustála kontrola podľa našej politiky kvality
 • vlastný vývoj, výroba i povlakovanie

Udržateľné konanie pre ochranu vlastného zdravia

Páka pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti: Efektivita

 • ochrana zdrojov
 • zlepšovanie výrobných procesov
 • 100% využitie aktuálnych možností

Nielen s ohľadom na nástroje, ale i na ich používanie je možné so zreteľom na trvalú udržateľnosť dosiahnuť podstatne vyššej efektivity.

V rámci našich nových vývojových trendov sa zameriavame na energetickú bilanciu, uhlíkovú stopu a nižšiu náročnosť pri obrábaní Vašich obrobkov. 

Príklady nášho udržateľného konania

Stratégia: trochoidné sústruženie

 • dlhšia životnosť
 • kratšie obrábacie časy
 • nižšia energetická náročnosť
 • vyššia efektivita

Inovatívny nástroj: FreeTurn

 • využije sa potenciál stroja
 • zníženie počtu nástrojov
 • podstatne efektívnejšie obrábanie
 • vyššia efektivita
 • pozitívne ovplyvnenie kvality obrobku

Úspora surovín: MultiLock

 • úspora surovín na výrobu tvrdokovu
 • vysoký obrábací výkon
 • nižšia náročnosť pri brúsení
 • energetická úspora behom výroby i používania
 • nižšia hmotnosť = nižšia náročnosť na prepravu