CERATIZIT podporuje výrobu v boji proti koronavírusu

Práve v nebezpečných situáciách, medzi ktoré patrí napríklad pandémia, učíme ľudí, aby si opäť začali vážiť vlastné zdravie. Pre nás, ako kompetentného výrobcu vysoko kvalitných nástrojov na trieskové obrábanie, má podpora výrobcov lekárskej a dentálnej techniky najvyššiu prioritu. Práve pri výrobe ventilátorov pre umelú pľúcnu ventiláciu alebo ochranných tvárových štítov využívajú výrobné podniky know-how i nástroje CERATIZIT. 

Na nás sa môžete spoľahnúť!

Aj keď sa od okamžiku vypuknutia celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 veľa vecí zmenilo, jedno zostalo bezo zmien: Naša angažovanosť pre Váš úspech. 

S kvalitou a know-how proti koronavírusu

Pretože má bezpečnosť a ochrana ľudí - počínajúc zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi až po Vás, našich vážených zákazníkov a obchodných partnerov, - najvyššiu prioritu, podporujeme výrobné podniky, ktoré sa teraz sústredia na výrobu vybavenia dôležitého pre prežitie v boji s ochorením COVID-19. Sme veľmi pyšní na to, že vďaka našim kvalitným nástrojom a našim dlhoročným skúsenostiam s výrobou lekárskej a dentálnej techniky môžeme prispieť svojou troškou do mlyna.

Podpora pri výrobe komponentov prístrojov pre umelú pľúcnu ventiláciu

Na základe vysokého celosvetového dopytu sa mnohí výrobcovia preorientovávajú na výrobu komponentov na prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu alebo dýchacích prístrojov. Jednou z týchto firiem je spoločnosť Cutting Edge Precision Engineering z anglického Huntingdonu, ktorá by pre jedného zo svojich zákazníkov mala vyrobiť vysoký počet komponentov na prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu.

Pre úspešnú realizáciu tohoto projektu bola smerodajná technická dokumentácia pre výrobu nástrojov. Pretože tu hrozilo riziko krížovej kontaminácie materiálov, firma musela znovu a predovšetkým rýchle objednať všetky nutné nástroje. Dôležitým predpokladom bolo splnenie vysokých kvalitatívnych požiadaviek kladených na nástroje a zabezpečenie dokonalej spätnej sledovateľnosti. Spoločnosť Cutting Edge Precision vedela, že CERATIZIT disponuje rozsiahlym a vysoko kvalitným sortimentom nástrojov na obrábanie a že bude firmu pri výrobe komponentov na prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu podporovať.

„Z tohoto dôvodu sme CERATIZIT kontaktovali“, prisviedča konateľ Stuart Dunklin. „CERATIZIT nám poskytla odbornú pomoc nielen pri výbere optimálnych nástrojov pre konkrétne obrábanie, ale nám tieto nástroje dodal už do 12:00 hod nasledujúceho dňa. Pretože sme pracovali aj cez víkend, firma CERATIZIT zabezpečila navyše technickú podporu cez telefón a dodala požadované rezné parametre pre nástroje, s ktorými sme doteraz nemali žiadne skúsenosti. Tento servis fungoval bezchybne a nepretržite dvadsaťštyri hodín denne“, podotýka Stuart Dunklin.

Len pre tento projekt vyčlenila firma Cutting Edge Precision päť obrábacích centier, ktoré sa osadili stopkovými frézami, vrtákmi, tvárniacími závitníkmi, závitovými frézami a vŕtacími výstružníkmi CERATIZIT. Okrem toho sme obdržali širokú paletu upínacích prípravkov. Teraz pracujeme na ďalšom projekte, ktorý sa zameriava na výrobu komponentov na prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu, v rámci ktorého sa budú používať i päťosové obrábacie centrá spoločnosti Cutting Edge Precision. Ako kompetentný partner dodáva CERATIZIT i pre tento projekt príslušné nástroje, upínače, zveráky a upínacie veže pre zabezpečenie efektívneho obrábania.

Pre obrábanie komponentov musia byť k dispozícii vysoko kvalitné nástroje, ktoré vylúčia výskyt krížovej kontaminácie.

Nástroje CERATIZIT pre výrobu respirátorov

Efektívnym prostriedkom proti nákaze koronavírusom je používanie takzvaných ochranných tvárových štítov. Pri výrobe takých ochranných tvárových štítov podporuje CERATIZIT, ako kompetentný obchodný partner, spoločnosti pôsobiace v odvetví výroby nástrojov na obrábanie a nástrojov pre výrobu foriem. Jednou z týchto spoločností je firma Moldeados de Caucho Íscar (MCI). 

MCI sa vlastne špecializuje na výrobu komponentov pre strojárenstvo alebo automobilový priemysel, avšak od vypuknutia pandémie koronavírusu sa táto španielska firma zamerala i na iné projekty, a síce na výrobu ochranných tvárových štítov. Firma pôvodne vyrábala ochranné tvárové masky na 3D tlačiarni, aby ich nasledovne mohla venovať potrebným inštitúciám. Vysoký dopyt a neustála potreba takých ochranných pomôcok boli nakoniec hlavnou hnacou silou pre rozširovanie výroby. MCI tak vyvinula vlastnú silikónovú formu, ktorá je v porovnaní s 3D štítom komfortnejšia, flexibilnejšia a je ju možné sterilizovať. 

Efektívne obrábanie formy

Za účelom výroby foriem využila spoločnosť MCI skúsenosti a know-how servisných technikov CERATIZIT. Vďaka technickej podpore servisných technikov sa podarilo vybrať perfektnú kolekciu nástrojov, ktoré sú nutné pre obrábanie formy. Pomocou fréz výrobných radov CircularLine, MonsterMill a BlueLine sa podarilo efektívne a hospodárne pokryť všetky nutné obrábacie procesy od hrubovania cez utápanie až po dokončovacie obrábanie.

Týmto spôsobom vyrobené tvárové štíty presvedčili i celú skupinu CERATIZIT. V rámci prvej objednávky si spoločnosť CERATIZIT vyžiadala u MCI 5000 tvárových štítov, ktoré sa môžu používať pre ochranu vlastných zamestnancov, avšak i pre ochranu zákazníkov v celej Európe. 

Podpora zdravotníctva

Renomované britské firmy z oblasti leteckého priemyslu a kozmonautiky, strojárenstva alebo automobilového priemyslu preorientovali svoje zameranie na výrobu prístrojov pre umelú pľúcnu ventiláciu, aby tak podporili „Národné zdravotníctvo“. Za účelom výroby komponentov boli kontaktované kvalifikované firmy so zameraním na trieskové obrábanie - jednou z nich je firma Bryken Precision Engineering.

Britský podnik získal zákazku istého konzorcia, do ktorého patrí i Mercedes AMG, na výrobu 30.000 kusov prístrojov pre umelú pľúcnu ventiláciu C-PAP. A to všetko len za 10 dní. Z dôvodu veľmi krátkej dodacej lehoty sa výrobné kapacity spoločnosti Bryken síce dostali pod tlak, však ako dodávateľ pre odvetvie automobilového priemyslu, strojárenstva a energetického priemyslu disponovala táto firma dostatočnými kapacitami pre to, aby počas krátkej prípravnej fázy zvládla vyrobiť príslušný objem požadovaných produktov. Za účelom dodržania stanoveného dodacieho termínu musela však firma Bryken zohľadniť jednu dôležitú skutočnosť: Dostupnosť potrebných nástrojov. 

Dodávka nástrojov je rozhodujúca

Na túto výzvu reagovala spoločnosť Bryken tým, že oslovila svojho dlhoročného dodávateľa obrábacích nástrojov, firmu CERATIZIT, - a, ako nám potvrdil Stewart Taylor, obchodný riaditeľ spoločnosti Bryken, neľutovala. Podpora zo strany spoločnosti CERATIZIT bola brilantná. Po realizácii prvej objednávky viac ako 325 výrobkov z katalógu CERATIZIT, okrem iného išlo o TK vysokovýkonné vrtáky, vymeniteľné britové doštičky pre sústruženie a nástroje pre upichovanie, sme si každý deň doobjednávali ďalšie nástroje, ako sú závitníky a stopkové frézy. Tak ako je už u firmy CERATIZIT zvykom, nielen že sme nástroje obdržali už nasledujúci deň ráno, ale sme získali i veľa technických informácií a rád, dodáva Stewart Taylor. 

Rýchla výroba zachráni život

Vďaka dodávke komponentov Bryken presne v dohodnutom termíne mohla spoločnosť Mercedes AMG dokončiť a vyexpedovať prvých 10.000 prístrojov pre umelú pľúcnu ventiláciu C-PAP. Tak sa podarilo zabezpečiť potrebnú lekársku starostlivosť pre ľudí, ktorí sa nakazili chorobou COVID-19. Ďalšie zákazky sa už plánujú.

Spoločnosť Bryken Precision Engineering bežne používa systém vydávania nástrojov Tool-O-Mat od firmy CERATIZIT, aby mala neustály prístup k potrebným nástrojom. Aby sa podarilo vyrobiť komponenty pre prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu včas, firma Bryken sa navyše musela spoľahnúť na mimoriadne rýchle dodacie lehoty zabezpečené spoločnosťou CERATIZIT. Objednané produkty obdržali ihneď nasledujúci deň ráno.

Rýchle reakčné časy a kvalitné nástroje sú presvedčivým argumentom pre amerických dodávateľov komponentov na prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu

V boji proti ochoreniu COVID-19 sú i v USA celoplošne nutné ochranné pomôcky. I tu sme výrobcom komponentov na prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu plne k dispozícii. Popri ponuke našich vysoko kvalitných nástrojov si našich zákazníkov získavame taktiež vďaka našim rýchlym reakčným časom.

Jedným zo zákazníkov je firma Staub Precision Machine. Tento podnik so sídlom v New Yorku bol založený v roku 1975 a od tej doby sa vypracoval až do pozície lídra v odvetví precízneho obrábania. Firma Staub bola poverená výrobcom prístrojov pre umelú pľúcnu ventiláciu výrobou príslušných komponentov a pre obrábanie vysoko presných otvorov potrebovala vhodný nástroj. 

Precízne otvory pomocou PKD výstružníkov

Konateľ spoločnosti Tony Staub nadviazal kontakt s pánom Jeyem Jancaou z firmy Abrasiv Tools, teda s certifikovaným zmluvným predajcom CERATIZIT. Spoločne zostavili konštrukčný výkres potrebného dielu a nasledovne si s technikom spoločnosti CERATIZIT Chuckem Sommervillem odsúhlasili detaily predmetného nástroja. Chuck Sommerville odporučil, na základe výberu zo širokého sortimentu ponúkaného v katalógu, pre obrábanie otvorov kvalitný PKD výstružník. Pretože spoločnosť Staub Precision Machine musela splniť stanovené zadanie, totiž výrobu 2500 dielov týždne, musela sa zabezpečiť i vysoká produktivita výroby. 

Upínacie veže garantujú vysokú produktivitu

V spolupráci s technikom spoločnosti CERATIZIT sa skonštruovali dve upínacie veže a klieštiny, pomocou ktorých mohla táto firma vyrobiť 132 dielov na upnutie a tým i dosiahnuť požadovanej výrobnej kapacity. Tonyho Stauba veľmi nadchla skutočnosť, že od spustenia plánovania až po zahájenie efektívnej výroby neuplynulo viac času ako jeden týždeň: „Prekvapilo ma, ako rýchlo CERATIZIT zareagoval a my sme nasledovne mohli zahájiť kvalitnú výrobu. Som si istý tým, že so spoločnosťou CERATIZIT budeme spolupracovať i v budúcnosti“.

Výstružníky pre malé priemery s malými toleranciami

Tento názor zdieľa firma Blackhawk Industrial. Podnik predáva produkty určené pre kovoobrábací priemysel a dodáva nástroje CERATIZIT výrobcom lekárskej a dentálnej techniky. Jeden z jeho zákazníkov sa špecializoval na vysoko precízne diely pre prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu. Pretože si výroba týchto dielov vyžaduje veľmi úzke tolerancie a vynikajúcu finálnu povrchovú úpravu, zvlášť vysoké nároky sa kladú na obrábacie nástroje. Výsledky, ktorých sa dosiahlo pri využití výstružníkov CERATIZIT, celkom presvedčili firmu Blackhawk i zákazníka, takže sa nadviazaná spolupráca bude v budúcnosti i naďalej rozvíjať. 

Pretože nám Vaše zdravie leží na srdci!

Rovnako ako pacienti, ktorí sa spoliehajú na vysokú kvalitu používaných implantátov, tak i mnohé firmy zaoberajúce sa výrobou lekárskej a dentálnej techniky dôverujú pri obrábaní svojich produktov dlhoročným skúsenostiam a kompetentnej technickej podpore spoločnosti CERATIZIT v oblasti obrábania a výroby tvrdokovov. Ide o popredných výrobcov dentálnej techniky, firmy vyrábajúce chirurgické kliešte alebo výrobcov implantátov, ako sú produkty určené pre osteosyntézu. Ako kreatívny a kompetentný partner sme týmto zákazníkom k dispozícii pri riešení akýchkoľvek procesných záležitostí a vyvíjame pre nich výkonné nástroje šité na mieru ich individuálnym požiadavkám.