Obrábanie kolenného kĺbu

Umelý kolenný kĺb preberá ako čiastočná endoprotéza alebo kompletná endoprotéza funkciu kolenného kĺbu. Kĺb sa skladá z lineru, femorálnych a tibiálnych komponentov.

Prepojenie s holennou kosťou (tibia) a súčasne styčná plocha pre hlavu protézy

Nahrádza chrupavkovitú vrstvu a zvyšuje tak klzné vlastnosti kĺbu

Napodobuje pohyb kolena ako tvarová plocha a kĺže na linere

1. Obrábanie: Tibiálne komponenty

1. S-Cut TK fréza

Frézovanie vonkajšej kontúry pomocou frézy S-Cut: fréza vytvára kontúry s maximálnou hĺbkou rezu a vysokým objemom odoberaného materiálu

 • nízky potrebný výkon stroja
 • dlhšia životnosť vďaka britu v tvare písmena S
 • inovatívna geometria zvyšuje posuv
 • extrémne nerovnomerné delenie
 • brit v tvare písmena S

Fréza S-Cut preukazuje svoj vysoký výkon pri obrábaní Co-Cr i v prípade menšej šírky rezu. Vďaka inovatívnej geometrii britu je možné dosiahnuť dlhej životnosti. 

Kúpiť S-Cut v online e-shope

Viac informácií

2. Špeciálna fréza na T-drážky s geometriou britu skloneného pod uhlom

Frézovanie v oblasti Clip-in

 • prispôsobenie konkrétnej situácii
 • vysoká kvalita povrchu bočných stien
 • v ponuke i v prevedení do skrutkovnice

Oblasť Clip-in je občas veľmi citlivá na požadovanú uhlovú toleranciu a kvalitu povrchu. Za týmto účelom vždy dochádza k prispôsobeniu TK fréz na T-drážky. Typ obrábania, rozmery a požiadavky sa pritom zohľadňujú pri dimenzovaní. 

Viac informácií o špeciálnych nástrojoch

3. Špeciálna TK fréza pre veľký objem odoberaného materiálu

Frézovanie vnútornej kontúry dna 

 • prevedenie optimalizované pre vnútorné rádiusy
 • v prípade potreby s geometriou hladiaceho britu
 • nízky potrebný výkon stroja
 • inovatívny tvar reznej hrany
 • extrémne rôznorodé delenie a rôznorodá skrutkovnica
 • veľké drážky pre odvádzanie triesok

Viac informácií o špeciálnych nástrojoch

4. Čelné frézovanie s frézou MultiLock & MaxiMill

Základná plocha tibiálneho komponentu s inovatívnym systémom MultiLock 

 • veľmi dobrý pomer cena / výkon
 • priamo lisované, precízne zlinované rozhranie
 • nízky podiel tvrdokovu
 • maximálna stabilita upnutia hlavy
 • čelná a obvodová hádzavosť max. 20µm
 • rôzne prevedenie hlavy v ponuke

MultiLock ponúka excelentný výkon a súčasne i vysokú stabilitu a maximálnu flexibilitu. 

Kúpiť MultiLock v online e-shope

Viac informácií

MaxiMill 271 – čelné frézovanie s veľkou reznou hĺbkou

 • stabilná konštrukcia základného telesa umožňuje vysoké zaťaženie
 • 8 použiteľných rezných hrán na vymeniteľnej britovej doštičke
 • dvojstranná negatívna vymeniteľná britová doštička s integrovaným uhlom chrbta pre nižšie rezné sily a pokojný chod frézy
 • vysoká kvalita obrobeného povrchu
 • v ponuke ako čelná fréza alebo ako fréza Highfeed

Kúpiť MaxiMill 271 v online e-shope

Viac informácií

5. Sústruženie pomocou radu X7

Základné sústruženie - hrubovanie pomocou -M34 v CTPX710 

 • stredný utvárač triesky pre obrábanie HRSA materiálov
 • sorta z radu X7 garantuje optimálne výsledky obrábania
 • povlak Dragonskin CTPX710
 • maximálna životnosť

Sorty z radu X7 sú vďaka svojmu inovatívnemu povlaku PVD ideálnou voľbou pre univerzálne použitie a mimoriadne vysoký výkon preukazujú najmä pri obrábaní superzliatin. 

Kúpiť vymeniteľné doštičky v online e-shope

Viac informácií

Základné sústruženie - dokončovacie obrábanie: rad X7 pre optimálne výsledky pri obrábaní HRSA materiálov

 • pozitívne, brúsené vymeniteľné doštičky pre sústruženie
 • lámač triesky F05 pre jemné dokončovanie
 • mimoriadne precízne vymeniteľné doštičky utvárača triesky F05
 • ešte podstatne užšia tolerančná trieda
 • v ponuke ako tolerancia „G“ a „E“

Vďaka utváraču triesky F05 je možné i v prípade malej reznej hĺbky dosiahnuť maximálnej kontroly triesky. Utvárač triesky F05 navyše ponúka podstatne lepšiu presnosť opakovania. 

Kúpiť vymeniteľné doštičky v online e-shope

6. Špeciálny vrták pre vŕtanie otvoru pre závit

Predvŕtavanie otvoru pre závit so zahlbovaním

 • stupňovitý vrták s možnosťou individuálneho prispôsobenia
 • vŕtanie a zrážanie hrán pre nasledujúci závit
 • možnosť viacbritového prevedenia
 • optimalizovaný variant pre obrábanie HRSA materiálov
 • možnosť viacstupňového a kónického prevedenia

Viac informácií o špeciálnych nástrojoch

Závitové frézy v rozmeroch DIN i v špeciálnych rozmeroch

 • špeciálna konečná úprava povrchu umocňuje tichý chod frézy
 • vyfrézovať je možné akýkoľvek závit
 • maximálna životnosť
 • značne vyšší počet britov

Závitové frézy MGF-HPC sú najrýchlejšími nástrojmi na trhu a pritom sú vysoko precízne a predstavujú optimálnu voľbu pre splnenie požiadavky na nulové chyby pri frézovaní závitov. 

Kúpiť závitovú frézu v online e-shope

2. Obrábanie: Liner

1. Odoberanie materiálu pomocou frézy MaxiMill HSC-11

Maximálny obrábací výkon pre odoberanie veľkého objemu materiálu

 • mimoriadne ostrý brit
 • veľký uhol čela
 • ideálna voľba pre obrábanie plastov
 • veľký objem odoberaného materiálu
 • veľký výber rohových rádiusov 0,2 mm – 5,0 mm
 • v ponuke ako stopková, nástrčková i skrutkovacia fréza

Rad fréz HSC-11 je veľmi vhodný pre odoberanie materiálu pri obrábaní plastov ako je UHMPWE. 

Kúpiť MaxiMill HSC v online e-shope

2. Frézy osadené doštičkami PKD/CVD/MKD

Frézovanie kontúr (klzných plôch) na hornej strane lineru do zrkadlového lesku

 • frézovanie povrchov bez rýh do zrkadlového lesku
 • dlhá životnosť
 • v ponuke s alebo bez utvárača triesky
 • k dispozícii je štandardný program

Kúpiť frézu PKD/CVD/MKD v online e-shope

Viac informácií

3. Predbežné obrábanie kontúr pomocou hrubovacieho nástroja AluLine

Frézy s guľovou hlavou a kruhové frézy frézujú rozvinuté plochy na hornej strane linera

 • extrémne ostrý brit
 • modifikácia britu pre lepšiu kontrolu triesky
 • vysoký objem odoberaného materiálu
 • menšie zahrievanie
 • leštené drážky pre odvádzanie triesok znižujú riziko ich nalepovania
 • nižšia obrábacia sila

Kúpiť AluLine v online e-shope

Viac informácií

4. Jednozubá stopková fréza

Odoberanie materiálu a vonkajší tvar

 • minimálne vytváranie ostrapov
 • veľmi ostré prevedenie geometrie a britov
 • leštená, veľká drážka pre odvádzanie triesok
 • možnosť utápania

Kúpiť jednozubú stopkovú frézu v online e-shope

3. Obrábanie: Femorálne komponenty

1. Predfrézovanie vonkajšej kontúry pomocou fréz SilverLine

Odstraňovanie zvyškov liatiny na klzných plochách (kondyly a jabĺčka)

 • vystužený priemer jadra -> vyššia stabilita
 • rozsiahly produktový program
 • optimalizovaná geometria jadra -> nízke vibrácie
 • predĺženie životnosti o > 10 %

Vďaka kompletnému prepracovaniu je možné frézy radu SilverLine používať pre obrábanie HRSA materiálov s vysokými parametrami. Nová geometria reznej hrany znižuje rezné sily a vibrácie a zvyšuje tým kvalitu povrchu. 

Kúpiť SilverLine v online e-shope

Viac informácií

2. Frézovanie klzných plôch pomocou špeciálnej TK súdočkovej frézy

Individuálne prispôsobené súdočkové frézy alebo frézy s guľovou hlavou pre obrábanie klzných plôch kĺbov

 • je možné dosiahnuť vysokej kvality povrchu
 • krátke obrábacie časy
 • veľký presah
 • dlhá životnosť

Súdočkové frézy umožňujú dosiahnuť, pomocou vhodných softwarov CAM, veľmi vysokej efektivity. 

Viac informácií o špeciálnych nástrojoch

3. Frézovanie skrine

Kužeľová TK fréza s rohovým rádiusom 

 • optimalizovaná geometria pre obrábanie HRSA materiálov
 • rastúci priemer jadra
 • uhol a rádiusy sa prispôsobia obrobku

Používanie systémov CAM zabezpečí lepšiu prístupnosť a ideálne delenie triesky. Brity sa dimenzujú pre obrábanie stien s nastavenou orientáciou. 

Viac informácií o špeciálnych nástrojoch

4. Klasické obrábanie pomocou systému MultiLock

MultiLock s guľovou hlavou ako ekonomická možnosť stupňovitého frézovania klzných plôch

 • veľmi dobrý pomer cena / výkon
 • priamo lisované, precízne zlinované rozhranie
 • nízky podiel tvrdokovu
 • maximálna stabilita upnutia hlavy
 • čelná a obvodová hádzavosť max. 20µm
 • rôzne prevedenie hlavy v ponuke

MultiLock ponúka excelentný výkon a súčasne i vysokú stabilitu a maximálnu flexibilitu. 

Kúpiť MultiLock v online e-shope

Viac informácií

5. Frézovanie prídržného závitu (vnútorná strana) pomocou frézy MGF-HPC

Závitové frézy v rozmeroch DIN i v špeciálnych rozmeroch

 • špeciálna konečná úprava povrchu umocňuje tichý chod frézy
 • vyfrézovať je možné akýkoľvek závit
 • maximálna životnosť
 • značne vyšší počet britov
 • od M1 

Závitové frézy MGF-HPC sú najrýchlejšími nástrojmi na trhu a pritom sú vysoko precízne a predstavujú optimálnu voľbu pre splnenie požiadavky na nulové chyby pri frézovaní závitov. 

Kúpiť závitovú frézu v online e-shope