Automatické vŕtanie v materiálovom zväzku, zliatin hliníka a titánu, ocele alebo inconelu

Optimálna procesná spoľahlivosť vďaka individuálnym riešeniam

Do budúcnosti konštrukcie lietadiel výrazne prehovorí automatizácia - a to už z dôvodu vyššej efektivity, presnosti a reprodukovateľnej kvality. Pomocou robotických systémov vŕtania je možné totiž realizovať vŕtanie s CNC riadením, využívať variabilné rezné parametre a dokonca vykonávať i vibračné vŕtanie.

Za týmto účelom vyvíjame individuálne riešenia v priemeroch od 2,5 do 30 mm pre všetky kombinácie materiálov z CFK/GFK, zliatin hliníka a titánu, ocele, Inconelu a voštinových materiálov.

Požadujete vysokorýchlostné vŕtanie CFK alebo maximálne dlhú životnosť a  kvalitu otvorov pri zachovaní optimálnej procesnej spoľahlivosti: Team Cutting Tools je spoľahlivým sprievodcom pre bleskový prechod na automatizovanú výrobu budúcnosti.

Technológia: Dry Drilling, One-Way-Assembly

Technológia Dry Drilling a One-Way-Assembly patrí k základnej slovnej zásobe nákladovo efektívnej montáže lietadiel. Technológia Dry Drilling nachádza svoje využitie, v súlade s aktuálnym stupňom technickej vyspelosti, pri obrábaní CFK, výlučne hliníkových zväzkov i zväzkov v kombinácii CFK-hliník. Za týmto účelom sme vyvinuli špeciálne geometrie s upravenými diamantovými vrstvami. Obrábacie nástroje používané v rámci technológie One-Way-Assembly zachádzajú ešte o krok ďalej a garantujú proces obrábania bez znečistenia v rámci uzatvorených štruktúr. Demontáž za účelom čistenia? Zbytočnosť!

Špeciálna geometria s upravenou diamantovou vrstvou

Materiály - možnosti obrábania

Dlhoročné skúsenosti so všetkými bežnými jednodruhovými i kombinovanými materiálovými zväzkami v leteckom priemysle i s ďalšími kombináciami materiálov, napr. v kombinácii s oceľou alebo Inconelom.

Materiálové zväzky: Spoločne sú silnejšie

Nástroje šité priamo na mieru

Materiálové zväzky z minimálne dvoch rôznych materiálov predstavujú pre operátorov obrábacích strojov istý nesúlad čiastočne protichodných vlastností. Naša misia? Vyvíjame kompromisné nástrojové riešenia, ktoré v každom z obrábaných materiálov prejavia svoje najlepšie výkonové vlastnosti a paralelne splnia i požiadavky kladené na vytváranie ostrapov, presahovanie vlákien, delamináciu, toleranciu a kvalitu obrobeného povrchu! Bezpodmienečne sa musia splniť nasledujúce požiadavky: Individuálne nástroje, ktoré sú po mikrogeometrickej i makrogeometrickej stránke prispôsobené danej aplikácii. Firmy, ktoré musia kontinuálne udržiavať vysoké výkonové parametre, nevyhnutne skončia u nás. Pretože tam patrí prvotriedna výroba nástrojov s malými výrobnými toleranciami k ponuke all inclusive.

Technické údaje

  • TK vŕtací záhlbník s povlakom
  • Materiálový zväzok ALU (4 mm – 6 mm) – TI (2 mm)
  • Stroj: Robotická jednotka s koncovým efektorom 1.300 1/min a 0,1 mm/ot.
  • Životnosť 5.000 otvorov pre obidve materiálové kombinácie

Prednosti / výhody

  • špeciálny nástroj s upravenou geometriou britov pre optimálny výkon pri obrábaní obidvoch materiálov
  • používanie špecifickej kombinácie tvrdokovu a povlaku s vynikajúcou priľnavosťou
  • predĺženie životnosti vďaka špeciálnemu povlaku, zníženie trecích síl v procese a teda i zabránenie adhezívnemu oteru
  • špeciálna geometria uhla zahĺbenia nepripúšťa vibrácie a umožňuje tak vytvoriť lepšiu kvalitu povrchu pri zahlbovaní