Obrábanie bliskov

Nástroje a špeciálne riešenie pre obrábanie s jedným jediným upnutím

Aj keď je možné značný rozsah obrábania vykonať pomocou štandardných nástrojov určených pre konkrétnu aplikáciu, práve obrábanie bliskov si vyžaduje modifikované a individuálne vyladené nástrojové systémy. Obrábanie náročných kontúr u najrôznejších typov bliskov je možné realizovať a vysoké požiadavky kladené na kvalitu obrobeného povrchu, úzke tolerancie obrobkov a vysoko kvalitné materiály je možné splniť len prostredníctvom nástrojov šitých na mieru tomuto riešeniu.

Vďaka nášmu veľmi pestrému produktovému programu prezentovanému v našom katalógu a odbornej kompetencii pre vývoj špeciálnych riešení je možné blisky obrobiť dokonca v jednom jedinom upnutí.

1. TK súdkové frézy

Polodokončovacie a dokončovacie frézovanie bliskov pomocou tvarových fréz upravených podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka

 • Ideálna voľba pre frézovanie bokov
 • Perfektné prispôsobenie tvaru blisku zákazníka i stratégii obrábania
 • Optimalizovaná geometria a sorta pre obrábanie titánu alebo žiaruvzdorných zliatin

2. TK sorta CTPX710

Dokončovanie s vynaložením nízkych rezných síl

 • Najmodernejšia technológia povlakovania PVD pre obrábanie žiaruvzdorných zliatin, nehrdzavejúcich ocelí alebo titánu

3. TK frézy s guľovou hlavou

 Polodokončovacie a dokončovacie frézovanie bliskov pomocou rádiusových fréz upravených podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

 • Ideálne riešenie pre frézovanie platformy a prechodového rádiusu
 • Perfektné prispôsobenie tvaru blisku zákazníka i stratégii obrábania
 • Optimalizovaná geometria a sorta pre obrábanie titánu alebo žiaruvzdorných zliatin

4. Keramická sorta SiAION 1481

Hrubovanie s neobvykle vysokými reznými rýchlosťami

 • Keramická sorta 1481 SiAlON s dobrou odolnosťou proti vylamovaniu britov, prvá voľba pre Inconel718
 • Keramika CTKS710 Whisker - Alternatíva pre ďalšie použitie, obzvlášť pre dlhé, neprerušované rezy

5. Upichovací systém GX24

s upichovacím systémom GX24

 • Je možné vykonať radiálne, axiálne, vnútorné i vonkajšie zapichovanie
 • K dispozícii ako monoblok, upichovacie planžety a modulový systém držiakov MSS
 • Rovný brit a rádiusové vymeniteľné britové doštičky v rôznych geometriách pre najrôznejšie použitie