Manuálne vŕtanie do kompozitných materiálov a zliatin titánu

Garancia ergonomickej manipulácie a maximálnej kvality

I u výrobcov lietadiel vybavených najmodernejšou technikou sa niektoré pracovné operácie i naďalej vykonávajú manuálne: S fixne nastavenými otáčkami a bez mazania vŕta operátor obrábacieho stroja otvory do materiálov tvorených kombináciou CFK, hliníka alebo titánu s vynaložením iba manuálnej sily. Často je na to potreba troch i viac operácií - pilotný otvor, vyhrubovanie a finálne vystruženie. Za účelom takého používania musí byť možná ergonomická manipulácia s nástrojom a súčasne musí byť zabezpečená maximálna kvalita nezávisle od telesnej konštitúcie operátora. Ešte ako renomovaný výrobca manuálnych nástrojov a dodávateľ mnohých výrobcov lietadiel súčasne poskytujeme potrebné know-how pre náročné obrábanie materiálových zväzkov z náročne obrobiteľných materiálov.

A vďaka spolupráci s vysokými školami a výskumnými ústavmi sa aktívne spolupodieľame na vytváraní  budúcnosti trieskového obrábania.

Zliatiny titánu: Bezchybné odvádzanie rozpálených triesok

Titán je pre priemysel výroby lietadiel veľmi atraktívny predovšetkým vďaka svojej pevnosti pri vyšších teplotách, nízkej mernej hmotnosti a vďaka svojej odolnosti proti korózii. Jeho nízka tepelná vodivosť však komplikuje vlastné obrábanie, pretože sa procesné teplo prenáša na obrobok a nástroj, namiesto toho, aby sa odvádzalo spoločne s trieskami. Proces chladenia oproti tomu zabezpečuje mazanie a nastavenie správnych rezných parametrov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s obrábaním titánu je Team Cutting Tools schopný definovať vhodnú kombináciu TK sorty a geometrie. A tak je možné vďaka našim extrémne robustným nástrojom realizovať dokonca i v tomto materiáli efektívny proces obrábania.

Zabezpečenie efektívneho procesu obrábania dokonca i v titáne

Materiály - možnosti obrábania

Dlhoročné skúsenosti so všetkými bežnými jednodruhovými i kombinovanými materiálovými zväzkami v leteckom priemysle i s ďalšími kombináciami materiálov, napr. v kombinácii s oceľou alebo Inconelom.

Kompozitné materiály: To dokážeme

Najvyššia priorita: Čisté oddeľovanie vlákien

Materiály CFK a GFK sú na jednej strane vysoko odolné, na strane druhej vykazujú veľmi nízku mernú hmotnosť. Najvyššiu prioritu pri obrábaní enormne abrazívnych kompozitných materiálov má však čisté oddeľovanie vlákien, zabránenie delaminácie a presahovanie vlákien. Dlhej životnosti alebo malých tolerancií tak je možné preto dosiahnuť len prostredníctvom vyladených geometrií a vysoko kvalitných diamantových povlakov, príp. pomocou obrábacích nástrojov obstaraných povlakom PKD.

Za týmto účelom disponujeme vysoko precíznou výrobou a skúsenými zamestnancami, ktorí perfektne ovládajú problematiku kompozitných materiálov!

Príklad: Manuálne vŕtanie CFK-hliník v jednom kroku

Technické údaje

 • TK vrták bez povlaku
 • Ø otvoru 5,1 mm
 • Proces vŕtania: Vŕtanie v jednom kroku (OSD)
 • Kombinovaný zväzok CFK-hliník (6 mm – 4 mm)
 • Stroj: Pneumatická ručná vŕtačka s 3.300 1/min
 • Životnosť > 100 otvorov

Prednosti / výhody

 • Redukcia procesných krokov
  → zníženie nákladov
  → zvýšenie produktivity
  → skrátenie procesných časov
 • Zníženie počtu rôznych nástrojov
 • Nástroje je možné ostriť
  → úspora nákladov a zníženie dopadov na životné prostredie
 • Upravená geometria britov umožňuje ergonomickú manipuláciu a výsledok obrábania nezávislý na operátorovi, a súčasne i veľmi dobrú životnosť