Poloautomatické vŕtanie do kompozitných materiálov a zliatin hliníka

Vysoká procesná spoľahlivosť s nízkymi nákladmi na otvor

Poloautomatické aplikácie sa realizujú pomocou manuálne ovládaných pneumatických alebo elektrických strojov s fixnými otáčkami a posuvom. Za účelom zabezpečenia procesnej spoľahlivosti, konkurencieschopnej životnosti a nízkych nákladov na otvor sa musia obrábacie nástroje prispôsobiť individuálnym prevádzkovým podmienkam s ohľadom na obrobok, šablóny a obrábací stroj.
Za týmto účelom vyvíjame individuálne riešenia v priemeroch od 2,5 do 30 mm pre všetky kombinácie materiálov z CFK/GFK, zliatin hliníka a titánu, ocele, Inconelu a voštinových materiálov. Vŕtanie v jednom kroku je možné v závislosti od kombinácie materiálov realizovať v toleranciách do 18 μm.

Potrebujete podporu pri kvalifikácii nástrojov alebo si želáte vykonať predbežné testy? My máme vhodné vybavenie a potrebné know-how!

Technológia: Vŕtanie v jednom kroku

Spoľahlivý proces vŕtania v jednom kroku znižuje frekvenciu výmeny nástrojov i obrábacie časy, napomáha teda zvyšovať efektivitu a skracovať procesné časy. Čas sa vkladá vopred, keď Team Cutting Tools upravuje makrogeometriu a mikrogeometriu explicitne podľa konkrétneho procesu obrábania. Navyše v prípade každého nástroja určeného pre vŕtanie v jednom kroku ide o vysoko presnú špeciálnu výrobu, vďaka ktorej je možné dosiahnuť tolerancie konečného rozmeru až IT8. 

Tolerancia konečného rozmeru až IT8

Materiály - možnosti obrábania

Dlhoročné skúsenosti so všetkými bežnými jednodruhovými i kombinovanými materiálovými zväzkami v leteckom priemysle i s ďalšími kombináciami materiálov, napr. v kombinácii s oceľou alebo Inconelom.

Zliatiny hliníka: Klasika (takmer) bez akýchkoľvek obmedzení

Obrábanie na sucho vďaka optimálnemu nástrojovému designu

Hliník je klasikou medzi odľahčenými materiálmi. Nakoniec ide o ľahký a relatívne dobre obrobiteľný materiál, ktorý je možné zaťažovať. Skutočnosť, že hliník má sklony k adhézii materiálu, ktorá môže skrátiť životnosť alebo zhoršiť procesné parametre, určuje konštrukčné riešenie obrábacích nástrojov. Zvláštny zreteľ pritom kladieme na mazanie i na individuálnu kombináciu rezného materiálu, povlaku a geometrie. Tak je za určitých okolností možné dokonca i obrábanie na sucho.

Zahlbovacie vŕtanie v jednom kroku v tolerancii H7 do materiálu hliník-hliník pomocou zahlbovacieho vrtáku BVE určeného pre použitie vo vŕtacích jednotkách s posuvom

Technické údaje

  • TK vŕtacie záhlbníky bez povlaku
  • Ø otvorov 4,1 mm – 32,0 mm | Ø zahĺbenie: až 35,0 mm
  • Vŕtanie a zahlbovanie v jednom kroku až do IT8
  • Implementácia do procesu nielen s mazaním, ale i ako obrábanie za sucha

Prednosti / výhody

  • Nástroj pre vŕtanie v jednom kroku: skracuje
    časy pre výmenu nástroja, zvyšuje produktivitu a znižuje náklady i počet rôznych nástrojov
  • Je možné aplikovať metódu obrábania na sucho celkom bez mazania: lepšie hygienické podmienky, enormné zníženie časovej náročnosti pri čistení
  • Procesná spoľahlivosť pre Vašu výrobu vďaka reprodukovanej prémiovej kvalite s optimálnou kvalitou povrchu a minimálnymi toleranciami konečného rozmeru
  • V celosvetovom meradle úspešne implementujeme nespočetné špeciálne riešenia a generujeme tak drahocenné skúsenosti, z ktorých potom profituje každá nová aplikácia