Frézovanie rebier

Špecializované rezné materiály pre obrábanie titánu

Požadovanú stabilitu trupu lietadla zabezpečujú rebrá a pozdĺžne výstuhy. Pre výrobu rebier sa často používa titán, pretože je veľmi ľahký a vďaka svojej vysokej pevnosti umožňuje zredukovať počet aplikovaných komponentov. Tieto pozitívne vlastnosti sú však vykúpené vysokou náročnosťou pri jeho obrábaní, čo si vyžaduje odborné know-how a vysoko výkonné nástroje.

CERATIZIT sa pritom opiera o špecializované rezné materiály, ktoré pri hrubovaní a dokončovacom frézovaní garantujú spoľahlivú životnosť a stabilné procesy.

1. Circularline CCR-UNI TK frézy

Trochoidné hrubovanie káps a drážok strednej veľkosti v titáne, superzliatinách a vysoko legovanej ocele

 • Špeciálny dizajn britov - perfektné riešenie pre trochoidné frézovanie - circle power cutting (CPC)
 • Brity s lámačom triesok pre bezpečné odvádzanie triesok pri veľkej reznej hĺbke
 • Pre CPC frézovanie až do hĺbky 5xD

2. MaxiMill 211-KN - Valcová čelná fréza s vymeniteľnými britovými doštičkami

Frézovanie 90° bočných stien, káps alebo frézovanie drážok s vysokým ap na stredne veľkých a veľkých štruktúrnych dielcoch

 • Nástroj s vymeniteľnými doštičkami pre obrábanie väčších káps, zahlbovanie alebo pre univerzálne použitie
 • Perfektne optimalizovaný nástrojový držiak
 • Zaoblenie hrany do 6,0 mm
 • Sorta rezného materiálu CTC5240 - jednoznačný štandard v oblasti obrábania titánu

3. MonsterMill TCR

Dokončovacie frézovanie káps a drážok v rôznych častiach komponentov pre konštrukciu lietadiel

 • Obrábanie menších a stredne veľkých plôch v titáne
 • Perfektne prispôsobená geometria pre obrábanie titánu a žiaruvzdorných superzliatin
 • Veľmi rozsiahla produktová paleta stopkových fréz, toroidných fréz alebo fréz s guľovou hlavou

4. MaxiMill HFC-19 – systém frézovania s vymeniteľnými britovými doštičkami

Frézovanie rôznych plôch s vysokým posuvom a s enormným odstraňovaním triesok

 • Rýchle hrubovanie veľkých 3D plôch takmer na hotovo
 • 4 rezné hrany / vymeniteľná doštička
 • ap max. do 3,3 mm (veľkosť doštičky do 19 mm)

Praktický príklad trochoidného hrubovania

 • Komponent: Štrukturálny dielec z titánu
 • Použitie: trochoidné frézovanie káps
 • Nástroj: CCR.H-SA.20,0.30°.Z6.R4,0.HB.L DPX72S
Rezné parametre CERATIZIT
Vc [m/min] 80
fz [m/zub] 0,12
ap [mm] 14
ae [mm] 2
Emulzia áno
Q [cm3/min] 26