Poradenstvo a zkúsenosti

3D Finish - TK vysokovýkonné frézy pre dokončovacie frézovanie

Optimalizované jemné obrábanie

3D Finish predstavuje revolúciu v oblasti dokončovacieho frézovania na 5osových frézkach a obrábacích centrách. Nástroje plnia požiadavky kladené na dokončovacie frézovanie pomocou rádiusovej frézy, zväčšujú však možný prísuv vďaka svojím kruhovým segmentom s veľkými rádiusmi. I v prípade väčších prísuvov sa dosiahne podstatne lepšieho povrchu a markantne sa skrátia obrábacie časy. 

- rýchlejšie do cieľa vďaka sortimentu 3D Finish -

Výhody 3D Finish vysokovýkonnej frézy

 • vysoká hospodárnosť
  Vďaka veľkým rádiusom sú možné väčšie prísuny. Tým sa markantne skrátia procesné časy.
 • lepšie povrchy
  I napriek kratším časom obrábania sa vďaka veľkým rádiusom docieli lepšej kvality obrobených povrchov
 • HA stopka
  Vyššia presnosť obvodovej hádzavosti a lepšia kvalita vyváženia vďaka valcovej stopke
 • možnosť univerzálneho použitia
  3D Finish TK fréza je vhodná pre obrábanie ocele, nehrdzavejúcich ocelí, oceľovej liatiny, neželezných kovov, žiaruvzdorných ocelí a kalenej ocele

Veľká variabilita geometrií v rámci produktovej palety 3D Finish

Všetky prevedenia sortimentu 3D Finish Vás presvědčia malou toleranciou tvaru, ktoré činia ± 0,01 mm. 

Vzájomné porovnanie - rádiusová fréza vs. 3D Finish vysokovýkonná fréza

Rádiusové frézy
 • rádius závisí od priemeru nástroja
 • možnosť len malého prísuvu z dôvodu malého rádiusu
 • Nástroje s veľkým priemerom / rádiusom sú na základe vysokého podielu tvrdokovu drahé, napr. Ø 16 mm, rádius 8 mm

Priemer 20 mm | rádius 10 mm

3D Finish vysokovýkonná fréza - kvapkovitý tvar
 • Rádius je závislý od priemeru nástroja
 • možnosť veľkých prísuvov vďaka veľkému rádiusu
 • Nástroje s veľkým rádiusom a malým priemerom stopky sú lacnejšie, pretože podiel tvrdokovu je menší, napr. Ø 16 mm, rádius 1500 mm

Priemer 16 mm | rádius 1500 mm

Produktová ponuka

Prostredníctvom sortimentu 3D Finish ponúkame najrozsiahlejší produktový program na trhu a pre akýkoľvek tvar obrobku môžeme poskytnúť vhodnú geometriu frézy. Môžete tak profitovať nielen z rýchlejších obrábacích časov a lepšej kvality povrchu, ale si môžete užívať i vyššej flexibility a trvalej dostupnosti nástroja. 

3D Finish - súdočkový tvar (1)

 • vhodná pre dobre prístupné oblasti

3D Finish - kvapkovitý tvar (2)

 • vhodná pre dobre prístupné boky 
 • nevhodná pre hlboké oblasti obrábania

3D Finish - šošovicovitý tvar (5)

 • vhodná pre ploché oblasti obrábania

3D Finish - kužeľový tvar (3)

 • vhodná pre príkre oblasti obrábania a hlboké kavity
 • α/2 je uhol, ktorý sa musí nastaviť vzhľadom k ploche
 • keď plocha vykazuje sklon rovnajúci sa α/2, potom je možné použiť plochu i trojosovo

3D Finish - kužeľový tvar (4)

 • vhodná pre ploché oblasti obrábania
 • α/2 je uhol, ktorý sa musí nastaviť vzhľadom k ploche
 • keď plocha vykazuje sklon rovnajúci sa α/2, potom je možné použiť plochu i trojosovo
Dôležité:

Všeobecne je potrebné dbať na to, aby vydutie na obrobku bolo väčšie ako je vydutie na nástroji.
Preverte, či Váš programovací systém podporuje a vie spracovávať geometriu nástroja 3D Finish.