CicurlarLine

Stopkové frézy pre trochoidné frézovanie

Trochoidné frézovanie je metóda dynamického frézovania, ktorá vďaka využívaniu nových riadiacich systémov CAM umožňuje dodržať konštantné opásanie nástroja i konštantnú strednú hrúbku triesky. Tým sa zabezpečí optimálny a efektívny proces obrábania.

Prednosti / výhody

  • nástroja s lamačom triesok pre optimálne odvádzanie triesok
  • univerzálny nástroj so 6 britmi pre veľmi tichý chod a veľký objem odoberaného materiálu
  • nástroj na hliník so 4 britmi pre veľký, bočný prísuv
  • CCR-UNI sú v ponuke s dĺžkou britu 3xD
  • CCR-AL sú v ponuke s dĺžkou britu 3xD a 4xD
  • rezná hĺbka až do 4xD