Poradenstvo a zkúsenosti

MaxiMill 275 - čelná fréza pre obrábanie vysoko legovaných nehrdzavejúcich ocelí

Precízne výsledky a vysoká účinnosť pri obrábaní s našou čelnou frézou MaxiMill 275

Nový frézovací systém optimalizuje hrubovanie vysoko legovaných nehrdzavejúcich a žiaruvzdorných ocelí: náš MaxiMill 275. Konštrukcia čelnej frézy vyvinutej pre obrábanie čelných plôch na turbínových skriniach turbodúchadiel a koncovkách výfuku je mimoriadne stabilná a fréza je osadená maximálnym počtom vysoko výkonných vymeniteľných britových doštičiek (VBD) brúsených po obvode. Tým je zabezpečený tichý chod frézy, veľmi kvalitne vyfrézovaný povrch, dlhá životnosť a veľmi vysoká hospodárnosť. 

Najdôležitejšie charakteristiky našej čelnej frézy MaxiMill 275
  • robustný design
  • stabilné, pevné lôžko VBD v základnom telese
  • definované, stabilné prevedenie reznej hrany 
  • 16 využiteľných rezných hrán na VBD pre dosiahnutie maximálnej hospodárnosti
  • nízke nároky na výkon obrábacieho stroja vďaka pozitívnej topografii VBD
  • integrovaný rovinný brit pre dosiahnutie vysokej kvality povrchu
  • pokojný proces frézovania a nižšie zatiahnutie vretena
  • vysoká produktivita, procesná bezpečnosť a hospodárnosť

Obrábanie komponentov turbodúchadla - náročnejší proces ako v prípade iných materiálov

Čelné frézovanie komponentov turbodúchadla predstavuje kvôli obtiažne obrobiteľnému materiálu - väčšinou žiaruvzdorná oceľoliatina, často s obsahom nióbu - veľkú výzvu pre používané frézy. Turbínová skriňa turbodúchadla i koncovka výfuku navyše pripúšťajú iba nestabilné upnutie. To kladie vysoké nároky na stabilitu a rezný výkon nástroja, aby sa zabezpečila požadovaná kvalita obrábania.

Stanovili sme si za úkol vyvinúť technicky optimálny a ekonomický nástrojový systém určený pre obrábanie takých materiálov. „V podobe čelnej frézy MaxiMill 275 sa nám to jednoznačne podarilo“, potvrdzuje Detlef Erdei, Aplikačný manažér Automotive vo firme CERATIZIT. „Náš vývojový tím najprv skonštruoval extrémne stabilné základné teleso vykazujúce minimálne vibrácie. Nasledovne sa nám podarilo optimalizovať počet britov - v závislosti od priemeru.“ Tak je najväčšia čelná fréza MaxiMill 275 s priemerom 125 mm osadená 18 zubmi. Menšie varianty 63, 80 a 100 disponujú 7, 10 a 14 zubmi.

Nové prevedenie vymeniteľných britových doštičiek

Zvláštnu pozornosť sme venovali precíznemu prevedeniu lôžka doštičky, ktoré zabezpečuje pevné a vysoko precízne upnutie VBD pomocou klina. Tým sa zabráni presadeniu britov a nasledovne i dodatočne nutnému upravovaniu výšky. Je to plusový bod, ktorý sa pozitívne prejaví i s ohľadom na užívateľskú prívetivosť.

Okrem toho je nové i prevedenie vymeniteľných britových doštičiek. Základom VBD je špeciálny rezný materiál, ktorý je dimenzovaný pre maximálne tepelno-mechanické namáhanie. Doštičky vykazujú pozitívnu geometriu s uhlom čela 20 stupňov. Vďaka tomu prinášajú vysoký rezný výkon a garantujú tichý chod frézy. Skutočnosť, že sú VBD brúsené po celom obvode, odráža vysoko precízne a konštantné obrábanie.

Doštičky obstarané povlakom PVD sú v lôžku upnuté tak, aby sa rezná hrana nachádzala vo vodorovnej polohe vzhľadom k držiaku. Oproti väčšine iným čelným frézam, ktoré triesku odoberajú pomocou rohovej fazetky, sa týmto spôsobom dosiahne podstatne hladšieho povrchu tak, akoby sa používal hladiaci brit. VBD je možné používať na ľavorezných i pravorezných nástrojoch.

Test čelnej frézy: frézovanie prírubovej plochy u turbodúchadla

Materiál: 1.4837+Nb | MaxiMill 275: priemer 80 mm / 8 britov

Najdôležitejšie rezné parametre:

fz 0,145 mm
vc 100 m/min
ap 1,4 mm
ae/D variabilné
KSS  za sucha

Životnosť* = 0,92 m → zodpovedá 24 obrobkom

*V porovnaní s konkurenčnými produktami je životnosť o cca 70 percent vyššia.

Mohla by Vás zaujímať i nasledujúca problematika: