Poradenstvo a zkúsenosti

MonsterMill PCR-Uni

Presnosť, vysoký výkon a maximálne tichý chod – prostredníctvom frézy MonsterMill PCR-UNI objavíte celkom nové možnosti vo frézovaní. Revolučná fréza pre utápacie frézovanie je zvlášť vhodná pre obrábanie ocele, nehrdzavejúcej ocele a oceľovej liatiny a v ponuke je v krátkom i dlhom prevedení. Prevedenie stopky HB prináša istotu pre bezpečné upnutie a garantuje vysokú procesnú spoľahlivosť. Zvláštnosťou je zaoblenie hrany zvlášť prispôsobené pre frézovanie drážok pre zalícované pero.

Vďaka všestranným možnostiam nasadenia – utápania, i pod rampou, frézovania – stanovuje MonsterMill PCR-UNI nové štandardy pre frézovanie!
Daniel Rommel, produktový manažér pre frézovanie

Výhody

 • Optimálne odvádzanie triesok pri frézovaní po rampe a vŕtaní 
  Vďaka špeciálnej geometrii jadra sa triesky odvádzajú optimálnym spôsobom z oblasti obrábania a nehrozí tak vzpriečenie triesok.
 • Maximálne tichý chod pri HPC frézovaní 
  Nerovnaké delenie britov a nerovnaká skrutkovnica pôsobia proti vibráciám a garantujú stabilný a presný proces obrábania.
 • Vysoké posuvy vďaka štyrom britom 
  Prináša maximálny výkon a skracuje obrábacie časy.
 • Frézovanie po rampe a vŕtanie bez vibrácií
  Patentovaný, špeciálny strediaci hrot je garanciou maximálnej presnosti.

Obrábanie pomocou nástroja PCR-Uni

 • rýchle vystredenie na šikmých plochách pre vŕtané otvory
 • jednoduchý proces vďaka priamemu zavŕtaniu
 • špeciálny strediaci hrot pre zavedenie vrtáka

Tradičné obrábanie

 • cirkulárne predfrézovanie vodiaceho otvoru
 • uhol utápania (väčšinou 3°)
  Pomocou PCR-Uni môžete cirkulárne utápať až pod uhlom 25°, tým výrazne zefektívnite proces frézovania

Hotový otvor

Zhrnutie
100 otvorov Ø 10 
Tradične: 25 min. 
PCR-UNI: 8 min. 
Pomocou nástroja MonsterMill PCR-UNI podstatne znížite pracovný čas v porovnaní s tradičnými nástrojmi!

Spôsoby obrábania

Frézovanie po rampe a po skrutkovnici

Vysoké rampy a uhly utápania

 • rýchle zanorenie do materiálu
 • procesne spoľahlivé frézovanie po rampe s veľkými uhlami až 45°
 • rýchle vytváranie kruhových vreciek s veľkým uhlom utápania
Vŕtanie
 • veľké posuvy pri vŕtaní pomocou 4britového nástroja
 • vŕtanie až do 1xD
 • rýchly prísuv na hĺbku rezu
Frézovanie drážok a bočné odihlovanie
 • plnohodnotná 4britová HPC fréza 
 • frézovanie drážok do plna s veľkým objemom materiálu odoberaného za jednotku času
 • odihlovanie pomocou 4britového nástroja pre dosiahnutie veľkých posuvov