Poradenstvo a zkúsenosti

S-Cut SC-Uni

Fréza s extrémne dlhou životnosťou

Silná geometria pre mäkký rez

Jej inovatívna, technicky vyspelá geometria pasuje frézu S-Cut SC-Uni do role lídra vo svojej triede, pričom s ohľadom na pokojný chod a životnosť zatieni porovnateľné HPC frézy. Rezné hrany v tvare S a extrémne nerovnaké delenie potlačujú chvenie vyvolané procesom obrábania a znemožňujú chvenie na obrobku. Z toho plynie vyššia procesná stabilita i lepšia kvalita povrchu obrobku.

INOVATÍVNA GEOMETRIA - už je prihlásená ako patent

Nová geometria Vám prináša nasledujúce výhody: 

 • Dlhšia životnosť  
  Vďaka geometrii britu v tvare písmena S sa redukuje chvenie.
 • Enormná procesná spoľahlivosť 
  Extrémne nerovnaké delenie britov bráni vybudeniu systému a zaisťuje stabilitu procesu obrábania.
 • Vysoká hospodárnosť
  Inovatívna geometria umožňuje vyššie rýchlosti posuvu a skracuje čas obrábania.
 • Malý príkon 
  Na základe vlastností vhodných pre obrábanie húževnatých materiálov je možné optimalizovať výkon vretena a súčasne ho chrániť pred opotrebením.

Užitočné vlastnosti:

 • Stopka s HB plochou
  pre spoľahlivé upnutie
 • Možnosť univerzálneho použitia
  S-Cut SC-Uni prináša maximálny výkon pri obrábaní ocele a nehrdzavejúcich materiálov.
Geometria britu v tvare S

(polynom 3. stupňa) Konštantná zmena uhla v bode záberu pozitívne prispieva k tlmeniu chvenia

 • Jednoduchšie vychádzanie z rezu vďaka väčšiemu uhlu
 • Strmší uhol v strednej časti, teda menšia styčná plocha a nižšia rezná sila
 • Mäkký nábeh vďaka väčšiumu uhlu