Poradenstvo a zkúsenosti

Nástroje na kalené ocele

Pre každú aplikáciu ten správny nástroj

Obzvlášť v oblasti výroby nástrojov a foriem hrá obrábanie tvrdých materiálov stále dôležitejšiu rolu, pričom nahrádza časovo náročné procesy, ako je brúsenie a elektroiskrové obrábanie. Avšak i v iných odvetviach sa musia komponenty po zakalení ešte dodatočne obrobiť metódou trieskového obrábania, čo kladie vysoké nároky na používané vrtáky a frézy. Zoznámili sme sa s potrebami našich zákazníkov a pripravili ponuku vysoko špecializovaných nástrojov, ktorá pokrýva všetky možné požiadavky kladené na trieskové obrábanie. Tieto nástroje predstavujú optimálne riešenie pre obrábanie ocele v oblasti maximálnej tvrdosti a garantujú, vďaka svojmu vysokému reznému výkonu, maximálnu úsporu času.

1. CircularLine – CCR – H

Profesionálny nástroj pre trochoidné hrubovanie v tvrdom materiáli

2. MonsterMill – HCR

Perfektné riešenie pre dokončovacie obrábanie

3. WTX – H

 • Optimálne riešenie až do 58 HRC s vnútorným chladením
 • Špeciálny nástroj pre vŕtanie do tvrdého materiálu – až do 70 HRC

4. BGF – TYP H

Univerzálny nástroj pre vŕtanie, zahlbovanie a frézovanie závitov

CircularLine – teraz i pre kalené materiály do 70 HRC

Profesionálny nástroj pre trochoidné hrubovanie v tvrdom materiáli

CircularLine – CCR – H je ďalším vývojovým štádiom našich nespočetne krát osvedčených trochoidných fréz radu CircularLine a súčasne ideálnym riešením pre obrábanie kalených materiálov. Na základe substrátu s veľmi jemnou zrnitosťou špeciálne pripraveného pre obrábanie tvrdých materiálov, najnovšej technológie povlakovania Dragonskin, optimalizovanej geometrie britu a nového lámača triesky, je fréza CircularLine – CCR – H jednoznačnou voľbou pre frézovanie tvrdého materiálu do 70 HRC.

Lámač triesok nového typu

Špeciálna geometria pre obrábanie kalených ocelí, ktorá umožňuje minimalizovať oter na lámači triesok.

Výhody
 • optimálne odvádzanie triesok
  vďaka lámaču triesok 0,9 x d1
 • veľmi tichý chod a veľký objem odoberaného materiálu
  vďaka 6-britému nástroju s dĺžkou britu 3 x d1
 • dlhá životnosť
  vďaka novo vyvinutému povlaku Dragonskin a oteruodolnej geometrii lámača triesok
 • extrémna procesná spoľahlivosť
  vďaka HB stopke, ktorá bráni vyťahovaniu nástroja

Povlak

Najnovšia technológia povlakovania Dragonskin DPX62S sa vyznačuje vysokou žiaruvzdornosťou a odolnosťou proti oxidácii - až do 800 °C. Povlak, ktorého základom je TiAlN, je koncipovaný špeciálne pre obrábanie kalených ocelí a vykazuje optimalizovanú štruktúru vrstvy i povrchu.

 • multivrstvový povlak, HV0,05 = 3800
 • koeficient trenia (na oceli) = 0,4
 • max. aplikačná teplota: 800 °C

MonsterMill – HCR

Perfektné riešenie pre dokončovacie obrábanie

Pre mnohých výrobcov nástrojov a foriem bolo časovo náročné elektroiskrové obrábanie doteraz jedinou možnosťou pre dosiahnutie vysokej povrchovej kvality u obrobkov, ktorých tvrdosť presahuje 55 HRC. Tieto doby sú už minulosťou, pretože Vám v podobe nástroja MonsterMill – HCR ponúkame ideálnu alternatívu. MonsterMill – HCR je určený pre dokončovacie obrábanie a ide o ideálny nástroj pre materiály s tvrdosťou do 70 HRC. Jeho stabilná geometria britu v spojení s leštenou časťou britu garantuje vytvorenie perfektného povrchu obrobku a optimálne kopírovanie kontúry. Tento nástroj súčasne vykazuje dlhú životnosť.

HCR stopková fréza

 • priemer: 0,2 mm – 12 mm
 • počet britov: 2 a 4
 • s rohovým rádiusom

HCR rádiusová fréza

 • priemer: 0,2 mm – 12 mm
 • počet britov: 2 a 4
 • tol. rádiusu: ± 0,01 mm
Výhody
 • optimálne hodnoty obvodového hádzania a vysoko kvalitné vyváženie 
  tolerancia h5 vďaka stopke HA
 • optimálne odvádzanie triesok a dlhá životnosť 
  vďaka stabilnej geometrii britu 
 • vynikajúca kvalita povrchu 
  vďaka leštenej časti britu 
 • optimálne rezné vlastnosti
  špeciálna úprava hrán podporuje geometriu britu
 • vysoko presné nástroje s nízkymi toleranciami
  do Ø 6 mm – 0/-0,01 mm
  od Ø 6 mm – 0/-0,02 mm

Povlak

Najnovšia technológia povlakovania Dragonskin DPX62U sa vyznačuje vysokou žiaruvzdornosťou a odolnosťou proti oxidácii - až do 1150 °C. Povlak, ktorého základom je TiAlN, je koncipovaný špeciálne pre obrábanie kalených ocelí a vykazuje optimalizovanú štruktúru vrstvy i povrchu. Pri povlakovaní sa navyše používa špeciálny substrát s veľmi jemnou zrnitosťou, ktorý umožňuje efektívne obrábanie tvrdých materiálov až do 70 HRC.

 • multivrstvový povlak, HV0,05 = 4000
 • koeficient trenia (na oceli) = 0,5
 • max. aplikačná teplota: 1150 °C

WTX - Vysoko výkonný vrták

Optimálne riešenie až do 58 HRC s vnútorným chladením

Vďaka perfektnej kombinácii geometrie britu, povlaku Dragonskin a substrátu predstavuje vrták WTX - H optimálne riešenie pre obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov a súčasne ide o univerzálny nástroj pre obrábanie ocele a liatiny. Mimoriadne stabilný vrták s vnútorným chladením je vhodný pre obrábanie kalených materiálov s tvrdosťou až do 58 HRC a garantuje dlhú životnosť a maximálnu procesnú spoľahlivosť, a to vďaka novo koncipovanému monovrstvovému povlaku, ktorého základom je TiAlN.

Výhody
 • extrémna procesná spoľahlivosť pri obrábaní materiálu s tvrdosťou až do 58 HRC
  vďaka perfektnej kombinácii geometrie britu a povlaku 
 • univerzálne použitie 
  vhodný i pre obrábanie ocele a liatiny 
 • najdlhšia životnosť pri porovnaní s konkurenciou 
  vďaka vnútornému chladeniu, povlaku Dragonskin a využitiu húževnatého TK substrátu

Povlak

 • dokonalý monopovlak určený pre obrábanie kalených materiálov
 • základom je TiAlN
 • optimalizovaná štruktúra vrstvy a povrchu
 • odolnosť proti oxidácii do 800 °C

Špeciálny vrták pre vŕtanie do tvrdého materiálu – až do 70 HRC

Extrémne stabilný, súdkovitý tvar britu a substrát s vysoko jemnou zrnitosťou špeciálne pripravený pre obrábanie tvrdého materiálu vytvárajú, v spojení s najnovšou technológiou povlakovania Dragoskin, z vrtáka WTX – H špeciálny nástroj určený pre vŕtanie do tvrdého materiálu. Prostredníctvom tohto mimoriadne stabilného a oteruodolného vrtáka je možné obrábať kalené ocele s tvrdosťou do 70 HRC. Vďaka novo koncipovanému monovrstvovému povlaku, ktorého základom je TiAlN, vykazuje vrták WTX – H zvlášť vysokú žiaruvzdornosť a garantuje dlhú životnosť a maximálnu procesnú spoľahlivosť.

Výhody
 • špeciálny nástroj pre obrábanie kalených materiálov ≥ 58 HRC 
  perfektná kombinácia povlaku, tvrdokovu a geometrie britu 
 • možnosť dosiahnutia veľmi dlhej životnosti 
  vďaka povlaku Dragonskin DPX64U a veľmi jemnozrnnému TK substrátu 
 • extrémna procesná spoľahlivosť a oteruodolnosť 
  vďaka extrémne stabilnému britu súdkovitého tvaru

Povlak

 • dokonalý monopovlak určený pre obrábanie kalených materiálov
 • základom je TiAlN
 • optimalizovaná štruktúra vrstvy a povrchu
 • odolnosť proti oxidácii do 800 °C
 • použitie špeciálneho substrátu

Špeciálny nástroj pre frézovanie závitov v kalených a obtiažne obrobiteľných materiáloch

Univerzálny nástroj pre vŕtanie, zahlbovanie a frézovanie závitov

Vďaka závrtnej závitovej fréze BGF – typ H sa v budúcnosti pri frézovaní závitu v kalenom obrobku zaobídete bez časovo náročného elektroiskrového obrábania. Až do hĺbky závitu 2xD je možné pomocou tohto univerzálneho nástroja vytvárať závity v priechodných i slepých dierach - a to s garanciou maximálnej procesnej spoľahlivosti. Ľavorezný nástroj Vám neprinesie len enormnú úsporu času, ktorý by ste potrebovali pri elektroiskrovom obrábaní, ale Vám ušetrí i dodatočné náklady. BGF – typ H tak predstavuje ekonomické a produktívne riešenie pre frézovanie závitov v kalených a ťažkoobrobiteľných materiáloch.

Povlak

 • špeciálne riešenie pre obrábanie kalených materiálov
 • povlak PVD na báze TiCN
 • hrúbka vrstvy 3 – 4 μm
 • Tvrdosť: 3000 HV
Pozor: ľavorezný nástroj (M04)
Výhody
 • úspora času 
  vŕtanie, zahlbovanie a frézovanie závitov pomocou jedného nástroja a vysokej reznej rýchlosti 
 • široké spektrum využitia
  vytvára pravý a ľavý závit, vhodný pre frézovanie závitu v priechodnej i slepej diere, frézovať je možné rôzne druhy závitov (M, UNC, UNF)
 • vysoká kvalita závitu 
  vysoká kvalita povrchu, závit bez ostrapov

Tipy pre užívateľa

Pri frézovaní závitov sa ponúkajú dve rôzne možnosti programovania posuvu nástroja:

Na jednej strane tu máme posuv na kontúre, na strane druhej posuv v osi nástroja. Aby sme mohli zistiť, s akým programovateľným posuvom stroj vôbec pracuje, ponúkajú sa nasledujúce možnosti:

 • zadanie kompletného programu pre frézovanie závitov do riadiacej jednotky stroja
 • naprogramovanie bezpečnej vzdialenosti, aby sa proces frézovania odohrával celkom voľne nad obrobkom
 • necháme bežať program a zmeriame čas potrebný pre obrábanie
 • zmeraný čas porovnáme s vypočítanou teoretickou hodnotou

Ak je potrebný čas dlhší ako čas vypočítaný, potom sa musí pracovať s posuvom v osi nástroja. 
Ak je potrebný čas kratší ako čas vypočítaný, potom sa musí pracovať s posuvom na kontúre.