Poradenstvo a zkúsenosti

Trochoidné frézovanie - použitie, výhody a výmena nástrojov

Optimalizácia procesu na základe rýchlejších časov obrábania a dlhšej životnosti obrábacích nástrojov je dnes pre väčšinu výrobných podnikov kľúčom pre dosiahnutie vyššej hospodárnosti. Riešenia predstavujú inteligentné stratégie pre proces frézovania, ku ktorým patrí i trochoidné obrábanie. V spojení s našimi novými stopkovými frézami CircularLine CCR je možné predĺžiť životnosť obrábacích nástrojov a súčasne i skrátiť čas obrábacieho cyklu. 

Čo sa rozumie pod trochoidným frézovaním?

Pri trochoidnom frézovaní sa používajú nové programy CAM a riadiace cykly.Pri trochoidnom frézovaní sa používajú nové programy CAM a riadiace cykly. To umožňuje dodržiavanie konštantného opásania nástroja a konštantnej strednej hrúbky triesky. Tým sa zabezpečí optimálny a efektívny proces obrábania. Tento druh frézovania je obzvlášť vhodný pre frézovanie hlbokých drážok, príp. vysokých bokov.

Trochoidné frézovanie hlbokých drážok a vysokých bokov

Keď príde na to obrábaním odoberať veľký objem materiálu a frézovať hlboké drážky alebo vysoké boky, potom sa jednoznačne prejavia výhody trochoidného frézovania . Popri enormnej procesnej spoľahlivosti a nezanedbateľnej úspore času sa dosiahne predovšetkým dlhšej životnosti a súčasne nižšieho opotrebenia nástrojov. Vyplýva to zo skutočnosti, že sa pri trochoidnom frézovaní udržuje minimálny uhol záberu, príp. takzvaný uhol opásania, čím sa redukuje chvenie nástroja. Pre opotrebenie má pozitívny vplyv i skutočnosť, že sa zväčšuje oblasť, v ktorej sa môže fréza opäť ochladzovať.

Používanie substrátov pri trochoidnom frézovaní

Obzvlášť zaujímavé je využitie TK substrátu. Množstvo tvrdokovového prášku nutného pre výrobu nástroja je síce o niečo väčšie, dĺžka britu nástroja je zato dvojnásobná. Tým sa oter, s ohľadom na objem obrábaného materiálu, rozloží na celý dlhší brit. Pokiaľ túto skutočnosť opäť porovnáme s použitým substrátom, potom dospejeme k absolútne pozitívnemu a hospodárnemu výsledku.

Výber nástrojov pre trochoidné frézovanie

V dôsledku pôsobenia vyšších radiálnych síl sú kladené i vyššie nároky na nástroj, pričom je nutná špeciálna a stabilnejšia geometria jadra. Ďalej musia byť tvrdokov i povlak veľmi odolné proti tepelnému šoku, pretože striedaním fáz záberom do materiálu a ochladzovaním značne kolísa teplota britu a pri nesprávnom výbere nástroja môže dochádzať ku vzniku mikrotrhlín na brite či k jeho vylamovaniu.

 

Nové frézy CircularLine CCR disponujú všetkými týmito vlastnosťami a predstavujú prvú voľbu pre dosiahnutie špičkových výsledkov pri trochoidnom frézovaní. V prípade vývoja týchto fréz sa kládol i zvláštny zreteľ na povrchovú úpravu a odolnosť povlaku proti oteru, pričom sa využila legendárna moderná technológia povlakovania „DRAGONSKIN“. Rovnako ako iné vysokovýkonné nástroje opatrené touto inovatívnou technológiou povlakovania („dračia koža“), sú i nové frézy CCR veľmi spoľahlivé, oteruodolné a súčasne sú schopné odolávať značnému kolísaniu teplôt, typických pri frézovaní.

Špeciálny lámač triesok zabezpečuje optimálne odvádzanie triesok

Ďalšia špecifická vlastnosť týchto fréz: Máte k dispozícii špeciálny lámač triesok, ktorý je súčasťou geometrie britu. Nutnosť tohto lámača triesok si uvedomíte najneskôr v okamihu, keď sa pozriete na 48 mm dlhú triesku, ktorá vzniká bez lámača triesky, napríklad v prípade britu dlhého 4xD a s priemerom 12 mm. Vďaka lámaču triesok sa dĺžka triesky obmedzí na 2xD a zabezpečí sa jej optimálne odvádzanie (obzvlášť pri obrábaní problematických materiálov).

Dve rôzne prevedenia: univerzálne použitie a špeciálne prevedenie pre obrábanie hliníka

Frézy CircularLine sú k dispozícii v dvoch prevedeniach: Jednak pre univerzálne použitie a potom špeciálne pre obrábanie hliníka. Zatiaľ čo sú frézy CCR-UNI vybavené šiestimi britmi pre zabezpečenie tichého chodu a odoberanie veľkého objemu materiálu, štyri brity fréz CCR-AL umožňujú dosahovať veľkých posuvov. Sú k dispozícii v dĺžkach britu do hĺbok 3xD (oceľ) a až 4xD (hliník) a môžu dosahovať reznú hĺbku v celej dĺžke britu.

Test tvrdosti fréz CircularLine: vynikajúce výsledky pri obrábaní nehrdzavejúcej ocele (Duplex-VA)

Na základe praktických výsledkov je možné prostredníctvom trochoidného frézovania, pri využití fréz CCR, dosiahnuť absolútne vyšších rezných parametrov ako je tomu v prípade tradičných metód obrábania. A navyše tým je možné dosiahnuť výrazne kratších výrobných časov. Týmto prepojením sa nám podarilo podstatne zlepšiť dokonca i také obrábacie operácie, ktoré sa predtým považovali za veľmi náročné. U materiálov, ako je napríklad nehrdzavejúca oceľ 1.4404, sa predtým neustále bojovalo s problematickým odvádzaním triesok. V rámci testov sa tento materiál obrábal atypicky kompletne zasucha. Pritom sa zistilo, že sa minimalizovali účinky tepelného šoku, čo sa pozitívne odrazilo v oveľa dlhšej životnosti nástrojov ako v prípade obrábania zamokra. V jednom prípade sa podarilo znížiť výrobný čas z 12 na 5,5 min. a strojnásobiť celkovú životnosť. Tieto ukazovatele viac ako presvedčivo dokazujú, akých výsledkov je možné v prípade kombinácie optimálne zvoleného nástroja a správnej stratégie obrábania dosiahnuť. 

Trochoidné obrábanie je možné teraz realizovať i pri sústružení

Skúsenosti, ktoré sa v oblasti frézovania osvedčili, je už dávno možné teraz novo aplikovať i na sústruženie. Prečítajte si nasledujúci článok: Trochoidné sústruženie so systémom CAM.