High Dynamic Turning & FreeTurn

Hrubovanie, dokončovacie sústruženie, sústruženie kontúr, čelné a pozdĺžne sústruženie pomocou jedného jediného nástroja

Vďaka metóde sústruženie High Dynamic Turning, v skratke HDT, a nástrojom FreeTurn na dynamické sústruženie, staviame konvenčný spôsob sústruženia celkom na hlavu. Všetky známe typy sústruženia, ako je hrubovanie, dokončovanie, sústruženie kontúr, čelné a pozdĺžne sústruženie, je možné vykonávať len pomocou jediného nástroja.

V prípade doterajšieho, konvenčného sústruženia je pre sústruženie jednotlivých kontúr nutný vždy iný nástroj. Dôsledky: Enormné náklady na nástrojové vybavenie a dlhé časy nutné pre výmenu nástrojov. V prípade systému High Dynamic Turning (HDT) využíva dynamický nástroj FreeTurn možnosti voľnej rotácie frézovacieho vretena. K variabilnej zmene reznej hrany a uhlu dochádza rotáciou okolo osi nástroja. Výhoda pre Vás: Enormná úspora nástrojov a času nutného pre ich výmenu.

Nástroj FreeTurn - jedna vymeniteľná doštička pre niekoľko sústružníckych operácií

Náš nástroj FreeTurn je - podobne ako monolitný nástroj - opatrený štíhlou stopkou a vymeniteľnou britovou doštičkou uchytenou skrutkou. 

Vymeniteľná britová doštička FreeTurn môže byť zložená z niekoľkých rôznych britov. Uhol špičky, rohový rádius, utvárače triesky, povlaky a rezné materiály je možné v závislosti od požiadaviek zákazníka individuálne kombinovať na konkrétnej doštičke. Zlatý klinec: Rôzne sústružnícke operácie je možné vykonávať pomocou iba jedného nástroja.

 • Kompletné obrobenie jedným nástrojom
 • Enormná úspora rôznych nástrojov
 • Markantná úspora času nutného pre výmenu nástrojov
 • Na jednom držiaku je možné použiť vymeniteľné doštičky s až tromi geometriami ISO
 • Vymeniteľnú britovú doštičku, ktorá je zložená z niekoľkých britov môžu tvoriť rôzne uhly špičky, rohové rádiusy, utvárače triesky, povlaky a rezné materiály, a je ju možné používať podľa individuálnych potrieb.

Sústruženie na všetkých úrovniach s variabilnými uhlami nábehu

Vďaka nastaveniu nástroja FreeTurn pomocou rôznych ôs, ktoré umožňuje frézovacie vreteno, je možné vykonávať obrábanie zo všetkých strán. Navyše je možné uhol nábehu počas obrábania meniť, čo umožňuje nielen dynamické obrábanie takmer každej kontúry obrobku vo všetkých smeroch, ale tiež i adaptabilné posuvy a perfektnú kontrolu triesky. 

 • Uhol nábehu je možné meniť počas obrábania 
 • Adaptabilné posuvy
 • Perfektná kontrola triesky
 • Dynamické sústruženie vo všetkých smeroch
 • Pozdĺžny a čelný rez
Zmena uhlu počas obrábania
Porovnanie konvenčného sústruženia a systému HDT FreeTurn

Optimalizácia procesu vďaka vyššej stabilite

 

Na rozdiel od tradičného sústruženia sa vznikajúca hlavná sila (rezná sila Fz) odvádza cez nástroj na vreteno a nie na držiak. Tým je zaručené optimálne rozloženie sily a kratšie prestoje stroja

HDT & FreeTurn ušetrí až 25 % času nutného pre obrábanie

Presvedčte sa sami. Na videu prezentujeme priame porovnanie konvenčného sústruženia a sústruženia so systémom HDT a nástrojom Freeturn.
Výsledok: Nástroj FreeTurn ušetrí 25 % času nutného pre obrábanie

 

Rýchly prehľad výhod

 • Obrábať je možné takmer všetky kontúry obrobku
 • O 40 % vyššie hodnoty posuvu
 • Až o 90 % menej chodov nástroja naprázdno
 • Posuv je možné počas obrábania nastavovať
 • Lepšia kvalita povrchu vďaka ideálnemu prispôsobeniu
 • Menej častá výmena nástroja vďaka rozmanitosti FreeTurn
 • Menej nástrojových miest v stroji

Programovanie

Chcete v rámci svojho výrobného procesu využívať aj inovatívnu technológiu sústruženia (High Dynamic Turning)?
Existuje stále viac možností pre hospodárnejšiu realizáciu obrábania pomocou našich nástrojov FreeTurn.
Trvale spolupracujeme s CAM aj s výrobcami strojov na vývoji spoľahlivých a jednoduchých metód pre programovanie.
Momentálne existuje niekoľko firiem, ktoré Vám pomôžu uskutočniť Váš projekt.

Prehľad produktov FreeTurn - vymeniteľné doštičky & držiaky

V závislosti od použitia sú na sklade k dispozícii rôzne vymeniteľné doštičky a držiaky.

Technické poradenstvo

Máte záujem o High Dynamic Turning (HDT) a FreeTurn a chceli by ste získať ďalšie informácie? Napíšte nám!

Opakované medzinárodné ocenenia

Naša inovatívna metóda sústruženia HDT a novo vyvinutý nástroj FreeTurn získali už niekoľko medzinárodných ocenení a okrem iného aj nasledujúce ceny:

 • Ringier Technology Innovation Award
 • Best of Industry Award
 • Zlatá medaila z brnenského veľtrhu
 • Maschinenmarkt Award
 • AMB Award
 • Ocenenie na veľtrhu INTEC
Best of Industry Award
Ringier Technology Innovation Award
Maschinenmarkt Award